Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеру

Материалы слушателям курсов: "Бухгалтеру": Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Оглавление: Бухгалтеру

 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Недостач або лишків матцінностей при інвентаризації не виявлено: чи складати порівняльну відомість

Так, потрібно, до того ж — обов’язково.В установі проводиться інвентаризація. Чи потрібно складати порівняльну відомість результатів інвентаризації, якщо недостач або лишків матеріальних цінностей не виявлено?
 

До якого виду робіт віднести ремонт фасаду будівлі: поточного чи капітального

Аби правильно віднести певний вид робіт до поточного чи капітального ремонту будівлі, користуються Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 (далі — Перелік № 150). Роботи з відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасадів будівель віднесено до капітального ремонту (пп. 2.3.1 розділу 2 Переліку № 150).У сільській раді плануємо провести ремонт, а саме: штукатурка стін та накидання шуби і фарбування шуби. Що це буде — поточний чи капітальний ремонт?
 

Вартісна межа для визнання об’єктів основними засобами

Ні, ця норма не впливає на ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами.Підпункт 14.1.138 Податкового кодексу України передбачає, що до основних засобів відносяться матеріальні активи, вартість яких перевищує 6000 грн. Чи означає ця норма, що тепер до основних засобів, що перебувають на балансі бюджетних установ, не можна відносити активи вартістю менше 6000 грн.?
 

Чи має право директор школи відчужувати майно навчального закладу

Пунктом 1 статті 63 Закону України Про освіту від 23.05.1991 № 1060-XII встановлено, що матеріально-технічна база навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно навчальних закладів належить їм на правах, визначених чинним законодавством. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних навчальних закладів не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством.Балансоутримувачем загальноосвітнього навчального закладу є районна державна адміністрація, а комунальним власником — районна рада. Чи має право директор загальноосвітнього навчального закладу продати залізобетонні плити, що обліковуються за цим навчальним закладом?
 

Обмежуємо придбання меблів бюджетними установами 2013 року

Ні, не може. І от чому.Регіональне управління водних ресурсів має на балансі морально та фізично застарілі меблі (лабораторні стільці). Чи може ця установа передбачити бюджетні кошти на оновлення таких меблів у 2013 році?
 

Придбаваємо твердопаливні котли: обліковуємо та оплачуємо з урахуванням новацій в обліку

З 6 серпня 2013 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ (далі — Наказ № 611), яким, зокрема, затверджено нові:Сільська рада планує придбати твердопаливні котли. За яким субрахунком обліковувати та за яким КЕКВ оплачувати таке придбання?
 

Списуємо непридатні основні засоби

Механізм списання майна для установ та організацій, а також установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук і галузевих академій наук, визначений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314 (далі — Порядок № 1314). Бюджетна установа повинна діяти за такою схемою:На балансі бюджетної установи обліковуються основні засоби (навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети), які є морально та фізично зношеними, непридатними для подальшого використання. Яка схема списання таких основних засобів?
 

Витрати з капітального ремонту основних засобів: як обліковувати

Витрати на ремонт (і поточний, і капітальний) вважають витратами на утримання об’єкта основних засобів, які здійснюються для відновлення або підтримання бюджетною установою його майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта основних засобів. Такі витрати визнають витратами звітного періоду, в якому вони були понесені (п. 2 розд. ІІІ Національного положеня (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 Основні засоби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202; далі — НП(с)БОДС 121).Чи можна віднести витрати з капітального ремонту на фактичні видатки?
 

Відображаємо в обліку транспортно-заготівельні витрати на придбання запасів

Відповідно до пункту 8 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 Запаси, затвердженого наказом Міністерства фінансів України (Мінфін) від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 123), первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є їх собівартість. До складу собівартості запасів входять фактичні витрати, у т. ч. транспортно-заготівельні витрати. Тобто затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів.Згідно з товарно-транспортною накладною та рахунком, наданими постачальником, установа придбала 59 найменувань канцелярських товарів. Окремим рядком у цих документах зазначено суму транспортно-заготівельних витрат. Як правильно відобразити такі витрати у бухобліку?
 

Списуємо пальне під час роботи устаткування

Облік руху та вибуття запасів бюджетні установи здійснюють відповідно до Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 14.11.2013 № 947 (далі — Положення № 947).Установа придбала мотокосу, для роботи якої потрібно використовувати пальне. Яким документом оформити списання використаного пального і як правильно це пальне списати?
 

Установі передали незавершене капбудівництво: обліковуємо правильно

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, облік незавершеного капітального будівництва здійснюється на рахунку бухгалтерського обліку 14 Незавершене капітальне будівництво в розрізі субрахунків. На цьому рахунку накопичуються усі витрати, пов’язані із будівництвом, реконструкцією, модернізацією об’єктів необоротних активів до введення об’єкта в експлуатацію.Бюджетна установа отримала за актом прийому – передачі об’єкт незавершеного будівництва у 2012 році. Подальше будівництво здійснюють за рахунок коштів спеціального фонду. Як обліковують такий об’єкт до і після вводу його в експлуатацію?
 

Визначаємо КЕКВ для придбання виробів медичного призначення

Відповідно до пункту 2.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333), придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби, здійснюється за КЕКВ 2200 Використання товарів і послуг.Лікарня придбаває лікарські засоби та вироби медичного призначення. За яким КЕКВ оплатити придбання лікарських засобів, ширми 2-секційної, столика інструментального та нош медичних, якщо в договорі зазначено, що ці товари відносяться до виробів медичного призначення?
 

Укладання договору про матеріальну відповідальність з медичним працівником

Залежно від обставин на працівника може покладатися обмежена або повна матеріальна відповідальність. Відповідно до статті 132 Кодексу законів про працю України (КЗпП) розмір обмеженої матеріальної відповідальності має дорівнювати розміру заподіяної шкоди, але не має перевищувати середнього місячного заробітку. При цьому не потрібно укладати договір про матеріальну відповідальність, адже підставою є виключно порушення трудових обов’язків, що призвели до прямої дійсної шкоди.У тексті Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 09.09.2014 № 635, часто вживають поняття матеріально відповідальна особа. Чи означає це, що потрібно укладати з працівниками договори про матеріальну відповідальність?
 

Придбаваємо комп’ютерну техніку та її комплектуючі

Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65; далі — Заходи з економії), набрали чинності з 12.03.2014. Пункт 1 Заходів з економії з 12.03.2014 припинив придбання окремих матцінностей, зокрема, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки.Установою списано кілька комплектів комп’ютерної техніки через непридатність для подальшого використання. Натомість придбати нову техніку — неможливо. Адже Казначейство не проводить платежі, посилаючись на заборону Постановою № 65 придбавати побутову техніку. Чи правильно це?
 

Відшкодування орендарем вартості витрат на утримання приміщення: чи оподатковувати ПДВ

Ні, і ось чому.Установа — платник ПДВ здає в оренду частину приміщення. Від орендаря, крім орендної плати, вона отримує кошти у вигляді відшкодування вартості витрат на утримання частини орендованого приміщення, у т. ч. комунальних послуг та енергоносіїв. Чи потрібно суму такого відшкодування оподатковувати ПДВ?
 

Військово-транспортний обов’язок: оформляємо передачу транспортного засобу

Для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами і технікою установлюється військово-транспортний обов’язок. Він поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, установи і організації тощо.Інформацію про транспортний засіб, що перебуває на балансі установи, внесено до мобілізаційного плану. Як оформити передачу транспортного засобу у разі його залучення на особливий період?
 

Необоротні активи: чи індексуємо вартість за 2013 рік

Пунктом 7.3 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, визначено, що індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів (крім об’єктів житлового фонду) може проводитися за самостійним рішенням керівника установи протягом I кварталу наступного звітного року.Чи необхідно проводити індексацію вартості необоротних активів за підсумками 2013 року?
 

Проводимо інвентаризацію залучених під час мобілізації транспортних засобів

Під час інвентаризації основних засобів бюджетні установи керуються нормами Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90 (далі — Інструкція № 90).Транспортний засіб, що перебуває на балансі установи, передано за актом приймання-передачі для виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації. Як установі проінвентаризувати такий транспортний засіб?
 

Обмін палива у зв’язку з передачею транспортного засобу для потреб АТО

Насамперед наголосимо: такий обмін заборонено. Адже у цьому випадку установа уникає процедури закупівлі дизпалива за запитом цінових пропозицій або процедурою відкритих торгів.Установа здійснила закупівлю в АЗС палива (бензину для автобуса) у вигляді талонів. Утім, на виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації автобус забрали для потреб АТО. Тож установа збирається невикористані талони на бензин (для автобуса) обміняти на талони на дизпаливо для іншого авто. Оскільки ціна цих видів палива однакова, то і кількість літрів палива, право на отримання якого на АЗС придбане за талонами, не змінилася. Як документально оформити такий обмін?
 

Придбаваємо матеріальні активи: як оплатити правильно

Для розмежування видатків бюджету на поточні та капітальні при плануванні видатків на придбання та оплату основних засобів і інших необоротних матеріальних активів бюджетним установам слід керуватися Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція).Бюджетна установа має придбати термогігрометр вартістю 1953,84 грн. (з ПДВ). За яким КЕКВ потрібно зареєструвати зобов’язання та здійснити платіж: 3110 чи 2210?
 

Інвентаризація основних фондів під час ревізії: чи включати до складу комісії ревізора

Так, пункт 4 статті 10 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні від 26.01.1993 № 2939-XII надає право органу державного фінансового контролю вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків. У разі ж відмови у проведенні таких інвентаризацій — звернутися до суду щодо спонукання установ до проведення інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом — у присутності понятих та представників установ, щодо яких проводиться ревізія, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 год. з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі.Фінінспектори під час ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетної установи вимагають провести інвентаризацію її основних фондів. Чи має установа включати до складу інвентаризаційної комісії фінінспекторів?
 

Чи потрібно оприбутковувати пам’ятники під час проведення інвентаризації

Так, правомірні. Пояснимо чому.Під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності сільради фінінспекторами було ініційовано інвентаризацію матеріальних цінностей. У результаті проведеної інвентаризації було встановлено неоприбуткування за даними обліку пам’ятника, що знаходився на території сільради. Тож фінінспектори зазначили цей факт як порушення і склали протокол про адміністративне правопорушення на керівника установи. Чи правомірні дії фінінспекторів?
 

На основні засоби повністю нараховано знос: чи нараховувати амортизацію

Варто зазначити, що прямої відповіді на це запитання нормативні акти з бухобліку, у т. ч. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 121 Основні засоби, затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121), не містять. Є лише загальна норма. А саме, згідно з пунктом 1 розділу ІV НП(с)БОДС 121 амортизації підлягає вартість, що амортизується.На балансі установи обліковуються основні засоби, на які нараховано 100%-овий знос. Ці основні засоби установа продовжує використовувати. Чи нараховувати на них амортизацію?
 

Проектно-кошторисна документація: списувати не можна обліковувати

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (додаток 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611) на субрахунку 109 Інші основні засоби обліковують, зокрема, документацію з типового проектування незалежно від вартості.Установа проводила капітальний ремонт даху. При перевірці фінансово-господарської діяльності установи фінінспектори зазначили, що проектно-кошторисну документацію на проведення цього ремонту слід обліковувати на субрахунку 109 Інші основні засоби. Чи правильно це?
 

Матеріально відповідальна особа перебуває на лікарняному: чи можна провести інвентаризацію матеріальних цінностей

Так, але за певних умов.Працівниця захворіла і відкрила лікарняний. Період тривалості лікарняного співпадає із терміном проведення інвентаризації матеріальних цінностей, що прийняті на відповідальне зберігання цією особою. Чи можна провести інвентаризацію за відсутності матеріально відповідальної особи?
 

Проведено капітальний ремонт системи опалення та демонтаж труб: кому належить металобрухт

Перш ніж відповісти на запитання, визначимося з видом робіт, тобто з тим, був це поточний чи капітальний ремонт. Для цього відкриємо Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 (далі — Перелік). Згідно з пунктом 2.11 розділу 2 Переліку вказані роботи підпадають під визначення капітального ремонту.У дитсадку взимку відремонтували систему опалення. Замінили радіатори, деякі труби повирізали й теж замінили на нові. Після ремонту залишились старі радіатори та труби. Через якийсь час до дитсадка звернувся підрядник, аби старі радіатори та труби забрати на металобрухт. Мотивує він це тим, що в кошторисі закладено повернення металобрухту в обмін за матеріал, який він використав. Як бути в цій ситуації?
 

Відображаємо в обліку марки і марковані конверти

Ні, не потрібно. І ось чому.У грудні 2013 року бюджетна установа придбала марковані конверти і марки. Бухгалтер почав облікувати їх як бланки суворої звітності на субрахунку 331 Грошові документи в національній валюті. Чи потрібно переносити їх вартість на субрахунок 234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя у зв’язку з набранням чинності постановою КМУ від 25.12.2013 № 955?
 

На основні засоби повністю нараховано знос: чи може їх переоцінити комісія

Відповідно до пункту 3 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 121 Основні засоби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України (Мінфін) від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121), якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу, то установа може прийняти рішення про переоцінку цього об’єкта.На балансі установи обліковуються основні засоби. Попри те, що їх залишкова вартість дорівнює нулю, вони продовжують використовуватися. Керівник установи прийняв рішення про переоцінку таких основних засобів. Чи може переоцінку основних засобів провести комісія, створена в установі?
 

Об’єкти житлового фонду: чи індексуємо вартість на 1 січня 2014 року

Ні, не потрібно. Пояснимо чому.Бюджетна установа має на балансі об’єкти житлового фонду. Чи потрібно проводити індексацію балансової вартості таких об’єктів станом на 1 січня 2014 року?
 

Використання коштів, отриманих від реалізації легкових автомобілів

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови КМУ Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету від 01.03.2014 № 65 кошти від реалізації автомобілів, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, зараховуються до загального фонду державного бюджету.На спеціальний реєстраційний рахунок бюджетної установи надійшли кошти від реалізації понадлімітного легкового автомобіля. На які потреби можна використати ці кошти?
 

 

Страницы: 1   2  


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook