Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыактиви

Материалы слушателям курсов: "Активи"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для Украины

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

Бухгалтеру

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для Украины / Проведение бухгалтерских операций

План счетов с украинскими наименованиями

План счетов из 1С:Предприятия - Бухгалтерский учет для Украины.
 

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

При проведении документа "Надходження активів" в случае поступления библиотечных фондов проводки формируются без копеек. В чем может быть причина?

Согласно Инструкции 64 "Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ” пункта 1.20: "Облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів ...) ведеться в повних гривнях без копійок”.
 

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 2.0

Почему при проведении документа "Введення залишків по рахункам (ТМЦ)" может выводиться сообщение об ошибке: "Балансовый счет не может корреспондировать с пустым счетом!"?

Для корректного ввода остатков по счетам ТМЦ при помощи документа " Введення залишків по рахункам (ТМЦ)" необходимо заполнить все основные учетные данные в карточках элементов ТМЦ и необоротных активов.
 

Бухгалтеру / Бухгалтерський облік

Оприбуткування ноу-хау: чи можливо

Термін ноу-хау фактично розглядають як конфіденційну інформацію технічного, організаційного (управлінського), комерційного, виробничого та іншого характеру. Тобто ноу-хау — це режим конфіденційності створеного працівником технічного рішення, що складається з даних, які є загальновідомими самі по собі, але становлять виняткову цінність у своїй сукупності саме в певному поєднанні.Які потрібно зібрати документи, щоб оприбуткувати ноу-хау, та як його оцінити?
 

Облік особистих речей працівників: визначаємо позабалансовий рахунок

Особисті речі працівника, якими він користується під час роботи, установа має взяти на відповідальне зберігання. Відповідальне зберігання, керуючись частиною першою статті 936 Цивільного кодексу України (ЦК), оформляють договором зберігання. Тож перш ніж взяти на облік особисті речі працівника, установа має укласти з ним договір зберігання.На якому рахунку обліковувати особисті речі працівника, якими він користується під час роботи? Як правильно відображати їх вартість у фінансовій звітності?
 

Бухгалтеру / Кошториси і нормативи

Списуємо дебіторську заборгованість правильно

Відповідно до пункту 1.2 Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 № 242, безнадійна дебіторська заборгованість — поточна (прострочена) дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість про неповернення її боржником або за якою строк позовної давності минув. Причому останню визначають як таку, що обліковується після закінчення строку позовної давності.Бюджетна установа сплатила авансовий платіж за договором придбання матеріальних цінностей, але фірма-постачальник їх не поставила. Чи можна списати дебіторську заборгованість, якщо ця фірма не реагує на надіслані їй акти звірки, та як її списати?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

За результатами інвентаризації виявлені лишки та нестачі ОЗ: як вчиняти

Виявлені під час інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю основних засобів (далі — ОЗ) і даними бухгалтерського обліку відповідно до пункту 4 розділу IV Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України (Мінфін) від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення про інвентаризацію), установа має урегулювати так:За результатами інвентаризації у бюджетній установі виявлені лишки та нестачі основних засобів. Як їх відобразити в обліку, а також оприбуткувати лишки та списати нестачі у разі, якщо винні особи не встановлені?
 

Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Алгоритм заполнения формы № 5 Примечания к годовой финансовой отчетности

Примечания к годовой финансовой отчетности раскрывают информацию по типовой форме № 5, утвержденной Приказом № 302. Форма № 5 состоит из следующих разделов (см. Таблицу ниже).Общие положения. Таблицы Формы № 5 Примечания к годовой финансовой отчетности. Таблица 1. Нематериальные активы. Таблица 2. Основные средства. Таблица 3. Капитальные инвестиции. Таблица 4. Финансовые инвестиции. Таблица 5. Доходы и расходы. Таблица 6. Денежные средства. Таблица 7. Обеспечения и резервы. Таблица 8. Запасы. Таблица 9. Дебиторская задолженность. Таблица 10. Недостачи и потери от порчи ценностей. Таблица 11. Строительные контракты. Таблица 12. Налог на прибыль. Таблица 13. Использование амортизационных отчислений. Таблица 14. Биологические активы. Таблица 15. Финансовые результаты от первоначального признания и реализации сельскохозяйственной продукции и дополнительных биологических активов. Документы
 

Алгоритм заполнения формы № 1-м Баланс

Форма и порядок заполнения Баланса по Форме № 1-м установлены П(С)БУ 25. Показатели Финансового отчета субъекта малого предпринимательства приводятся в тысячах гривен с одним десятичным знаком (п.1 р.1 П(С)БУ 25).В таблице приведено формирование показателей Баланса.Документы
 

Просмотреть еще статьи на тему "Активи".


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook