Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыдиректор

Материалы слушателям курсов: "Директор"

1С:Предприятие 8.2 / 1С-Звит

1С:Предприятие 8.2 / Разработчикам

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 8.2 / 1С-Звит / Вопросы по программе

При попытке настройки комплекта подписей для последующей отправки налоговых документов не выводится список ответственных лиц организации (имеющих право подписи налоговых документов)

Причина: Не выполнена настройка списка ответственных лиц организации.
 

1С:Предприятие 8.2 / Разработчикам / Настройка прав доступа к данным

Стандартные роли

1.1. Если в конфигурации есть разграничение прав доступа пользователей к данным информационной базы, то настройку доступа следует выполнять с помощью ролей. Роли должны создаваться разработчиком конфигурации исходя из задачи ограничения доступа пользователей к данным.См. также
 

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Кадровый учет

Первоначальный ввод справочных данных кадрового учета

Первоначальный ввод справочных данных кадрового учета

Для начала работы с подсистемой нужно ввести основную нормативно-справочную информацию, необходимую для работы в конфигурации:
 

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Основные механизмы и принципы

Установка прав пользователям

Установка прав пользователям

Пользователю можно задать набор прав, который определяется ролями. В системе пользователю назначаются роли. Нескольким пользователям можно назначить одни и те же роли: сотрудникам отдела продаж можно назначить роль менеджера отдела продаж, а сотрудникам, оформляющим закупки товаров, - менеджера отдела закупок.
 

Бухгалтеру / Кадрова практика

Наказ про звільнення за угодою сторін: чи можна видати за два тижні до дати звільнення

Відповідно до абзацу першого пункту 8 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику розгляду судами трудових спорів від 06.11.1992 № 9 (далі — Постанова № 9) при домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП (за угодою сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це роботодавця і працівника.Сторони трудового договору домовилися про звільнення працівника за угодою сторін 10 вересня. Відповідна заява працівника датована 17 серпня. Чи можна оформити звільнення за узгодженою датою за наказом, виданим 21 серпня, позаяк директор установи з 25 серпня по 13 вересня перебуватиме у відпустці?
 

Бухгалтеру / Кошториси і нормативи

Стягнення матеріальної шкоди в судовому порядку

Ні, і ось чому.У результаті проведеної в установі інвентаризації виявлена недостача матеріальних цінностей. Винна особа — заступник директора — відмовляється добровільно відшкодувати заподіяну шкоду. Чи може керівник установи задля забезпечення відшкодування збитків звернутися з позовом до прокурора?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Надбавка за складність і напруженість у роботі: установлюємо суміснику

Так, і ось чому.Заступника директора спортивної школи прийняли на роботу за сумісництвом. Йому призначили надбавку в розмірі 50% посадового окладу за складність і напруженість в роботі. Чи правомірно це?
 

Сумісництво заступника директора навчального закладу

Ні, не можна. Пояснимо чому.Чи можна заступнику директора з виховної роботи надати 0,3 ставки фахівця з охорони праці?
 

Визначення керівного складу навчально-виховного комплексу

Відповідно до пункту 21 Положення про навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (далі — Положення № 306) штатні розписи навчально-виховного комплексу (НВК) встановлює відповідний орган управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням із Мінфіном.Учасниками навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі І ступеня є 50 дітей дошкільного та шкільного віку. Яким має бути адміністративний склад у цьому навчальному закладі?
 

Доплата за роботу з бібліотечним фондом підручників за неповного робочого дня

Умови оплати праці працівників загальноосвітніх навчальних закладів (далі — ЗНЗ) визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102).У загальноосвітньому навчальному закладі працює бібліотекар на 0,75 ставки. За наказом директора закладу за бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників йому встановлено доплату за завідування бібліотекою у розмірі 10% посадового окладу. Від якого розміру посадового окладу нараховувати цю доплату: від фактично зайнятого (0,75 ставки) чи від повного посадового окладу?
 

Директор має педагогічне звання учитель-методист: чи підвищувати посадовий оклад

Ні, не підвищується, і от чому.Директору загальноосвітнього навчального закладу раніше було присвоєно педагогічне звання учитель-методист, але наразі він не має годин педагогічного навантаження. Чи підвищується його посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643?
 

Чи можна заступнику директора палацу культури вести гурток

Питання, пов’язані з сумісництвом, регулюють постанова КМУ Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установі організацій від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245), а також Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 (далі — Положення № 43).Чи може заступник директора палацу культури вести заняття з гуртківцями у цьому закладі і на яких підставах?
 

Робота за сумісництвом чи суміщенням: на що має право заступник директора ЗНЗ

Насамперед наголосимо, що керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники відповідно до пункту 4 постанови КМУ Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 03.04.1993 № 245 та пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, не мають права працювати за сумісництвом. Винятком є лише наукова, викладацька, медична і творча діяльність.У загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ) вакантні 0,25 ставки практичного психолога. Планується покласти виконання обов’язків практичного психолога на заступника директора з виховної роботи ЗНЗ. Як бути в цій ситуації: встановити доплату за суміщення посади практичного психолога чи укласти договір про роботу за сумісництвом?
 

Нараховуємо заробітну плату заступнику директора школи

Посадові оклади керівників бюджетних установ, закладів та організацій та їх заступників визначають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).Посадовий оклад заступника директора школи визначено на рівні 90% від посадового окладу директора. Оклад директора встановлено за 15-м тарифним розрядом ЄТС. Стаж педагогічної роботи директора школи становить 25 років, а заступника — 14 років. У закладі функціонує 2 групи продовженого дня. Як установити посадовий оклад заступнику директора школи? Чи враховувати при цьому надбавки, підвищення і доплати, які отримує директор школи?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Директор".


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook