Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыоперації

Материалы слушателям курсов: "Операції"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

Как отключить учет НДС в случае, если предприятие не является плательщиком НДС?

Для учреждений, которые не являются плательщиками НДС, следует установить константу "Вид нарахування ПДВ" (меню "Операції" - "Константи") в значение "Відключити". При этом проводки по начислению НДС и забалансовым счетам для контроля первого события формироваться не будут.
 

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 2.0

Нет возможности редактировать и сохранять печатные формы документов. В чем причина?

Для включения возможности редактирования печатных форм документов нужно в меню "Операції - Константи" для константы "Прапор захисту таблиць" установить значение 0 (ноль).
 

Бухгалтеру / Власні надходження

Застосування РРО при наданні послуг установами природно-заповідного фонду

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 3 Закону України Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII національні природні парки (далі — НПП) належать до природно-заповідного фонду України.Національний природний парк надає послуги з короткострокового відпочинку (розбиття наметів), а також проживання туристів і відпочивальників. Чи обов’язково під час надання таких послуг застосовувати РРО, чи можна використовувати розрахункові книжки і книги обліку розрахункових операцій?
 

Бухгалтеру / Казначейське обслуговування

Чи може прострочена кредиторська заборгованість стати на заваді здійсненню видатків

Ні, не відносяться. І от чому.У бюджетній установі утворилася прострочена кредиторська заборгованість за теплопостачання (понад один місяць) через недостатнє фінансування із місцевого бюджету за спожиті енергоносії. У зв’язку з цим УДКСУ призупинило операції з грошовими коштами на реєстраційному рахунку за загальним фондом, крім захищених КЕКВ, а за спецфондом — за усіма КЕКВ. Чи відносяться до захищених видатків видатки спеціального фонду?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Як відображати у довідці про надходження в натуральній формі благодійну допомогу у вигляді обладнання та послуг з його доставки та монтажу

Відповідно до пункту 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222, благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.Дитсадку подарували дитячий майданчик, але в акті прийому-передачі, окрім гойдалок, ще зазначена вартість їх монтажу та доставки. Як в такому разі складати Довідку про надходження в натуральній формі: вносити на загальну суму за КЕКВ 3110 або розбивати за КЕКВ 3110 вартість гойдалок та за КЕКВ 2240 вартість їх монтажу й доставки?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Первинні документи

Виправляємо помилки в первинних документах та облікових регістрах

Під час ведення бухгалтерського обліку бухгалтер оформляє велику кількість первинних документів, що підтверджують факт проведення господарських операцій. Також він має узагальнити, систематизувати та відобразити в облікових регістрах отриману з первинних документів інформацію.Підсумовуючи проведені протягом року господарські операції перед складанням річного звіту, бухгалтер знайшов помилку. Як правильно відобразити в бухгалтерському обліку виправлення допущеної помилки і уникнути зауважень контролюючих органів?
 

Установа втратила бухгалтерські документи: виправляємо ситуацію

Відповідно до пункту 6.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (далі — Положення № 88), первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву установи мають зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.Наприкінці місяця бухгалтер бюджетної установи виявив, що окремі бухгалтерські документи — втрачені. Хто має забезпечувати збереження бухгалтерських документів та які дії слід вчинити у разі їх втрати?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Обчислюємо суму водозбору за відсутності дозволу

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання згідно із пунктом 327.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (ПК).Установа не має дозволу на спеціальне водокористування. Як обчислити суму збору за спеціальне використання води у такому разі?
 

Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Приложение 6: Справка (Д6) представляется плательщиками, заполняющими строки 3, и/или 4, и/или 5 декларации, и предприятиями (организациями) инвалидов

Перед начислением налогового обязательства по НДС плательщик данного налога должен определить, является осуществляемая им операция по поставке товаров/услуг объектом налогообложения или нет. Однако даже если операция является объектом налогообложения, не следует спешить с начислением налогового обязательства. Не исключено, что для данной операции НКУ предусматривает льготный режим налогообложения. Применение льготы позволяет налогоплательщику не начислять налоговое обязательство и, как следствие, освобождает его от уплаты сумм налога в бюджет.Общие положения. Порядок заполнения приложения Д6. Таблица 1. Таблица 2. Таблица 3. Таблица 4. Оформление и представление приложения Д6 в органы ГНС. Документы
 

Просмотреть еще статьи на тему "Операції".


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook