Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыоподаткування

Материалы слушателям курсов: "Оподаткування"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

Почему документ "Наказ на матеріальну допомогу" не формирует проводки по профсоюзному взносу, хотя в документе вид налогообложения указан "Все"?

Алгоритм формирования проводок для документа "Наказ на матеріальну допомогу" таков:
 

Как изменить значение порога применения социальной льготы при расчете НДФЛ?

В бюджетной конфигурации для изменения порога применения социальной льготы при расчете НДФЛ нужно отредактировать значения реквизита "Межа" в справочнике "Оподаткування" (Меню "Довідники" -> "Оподаткування") для элемента с кодом "НДФЛЛ" (Базова пільга по податку на дох.ф.о) группы "Оподаткування зарплати" -> "НДФЛ".
 

Как отключить удержание профсоюзного взноса с сотрудников в бюджетной конфигурации?

Если удержание профсоюзных взносов необходимо отключить только для одного из сотрудников, то для данного сотрудника следует указать соответствующий вид налогообложения в реквизите "Вид оподаткування" на закладке "Основні дані" в справочнике " Співробітники ". В данном случае нужно в справочнике "Види оподаткування ЗП" выбрать элемент, у котрого значение реквизита “Проф.” равно "Ні".
 

Как изменить значение максимальной базы налогообложения отчислений в фонды?

В бюджетной конфигурации для изменения максимальной базы налогообложения отчислений в фонды нужно отредактировать значения реквизита "Межа" в справочнике "Оподаткування" (Меню "Довідники" -> "Оподаткування") для соответствующих элементов группы "Оподаткування зарплати".
 

Бухгалтеру / Звітність

Відповідальність за неподання звітності з ПДФО

Згідно з пунктом 119.2 Податкового кодексу України (ПК) неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн.Яка відповідальність передбачена за неподання, подання не у повному обсязі або з помилками звітності про суми доходів, нарахованих на користь платників податків, та суми утриманого з них ПДФО?
 

Звітуємо про нарахування та сплату військового збору

Відповідно до підпункту 1.6 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (ПК) платники військового збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 ПК.Як потрібно звітувати про нарахування, утримання та сплату військового збору?
 

Бухгалтеру / Налог на прибыль

Исправление ошибок в отчетности

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Декларация), которую обязаны составлять и представлять контролирующему органу предприятия – плательщики налога на прибыль, утверждена Приказом № 8721. Данная форма содержит, помимо прочего, поля (строки) и специальное приложение ВП Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)4 (приложение ВП), заполняемые в случае исправления, самостоятельно выявленных налогоплательщиком ошибок, допущенных при исчислении налога на прибыль.Общие положения. Подача уточняющего расчета (Декларации)
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Вихідна допомога при скороченні: чи оподатковується

Як передбачено статтею 44 Кодексу законів про працю України (КЗпП), при припиненні трудового договору з підстав, зазначених, зокрема у пункті 1 статті 40 КЗпП (а саме скорочення чисельності працівників у разі реорганізації установи), працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.Під час реорганізації бюджетної установи деякі посади скорочуються. Працівникам, яких звільняють у зв’язку зі скороченням, слід виплатити вихідну допомогу. Чи потрібно оподатковувати таку допомогу?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Вихідна допомога при скороченні: чи оподатковується

Як передбачено статтею 44 Кодексу законів про працю України (КЗпП), при припиненні трудового договору з підстав, зазначених, зокрема у пункті 1 статті 40 КЗпП (а саме скорочення чисельності працівників у разі реорганізації установи), працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.Під час реорганізації бюджетної установи деякі посади скорочуються. Працівникам, яких звільняють у зв’язку зі скороченням, слід виплатити вихідну допомогу. Чи потрібно оподатковувати таку допомогу?
 

Бухгалтеру / Оренда

Установа орендує приміщення у фізичної особи: оподатковуємо орендну плату

Так, і ось чому.Установа орендує у фізичної особи нежитлове приміщення — гараж. Договором оренди визначено орендну плату в розмірі 1200 грн. на місяць. З орендної плати установа у 2014 році утримувала податок на доходи фізичних осіб. Чи потрібно з орендної плати за січень 2015 року утримувати ще й військовий збір?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Грошове забезпечення військовослужбовців: чи утримувати військовий збір

Ні, і ось чому.Чи утримується військовий збір із грошового забезпечення військово­службовців?
 

Оподаткування ПДФО суми неповернутої частини авансу: застосовувати підвищуючий коефіцієнт чи ні

Так, повинен. І ось чому.Працівник установи подав до бухгалтерії звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Однак цей працівник у визначений законодавством строк не повернув ту частину виданої йому суми авансу, яку він не використав. Чи повинен бухгалтер для утримання ПДФО збільшувати суму неповернутої частини авансу на коефіцієнт?
 

Оподаткування ПДФО донарахувань за минулі періоди

Відповідно до підпункту 164.1.2 Податкового кодексу України (ПК) загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.До якого періоду слід відносити донараховані за минулий період суми заробітної плати та індексації з метою визначення ставки ПДФО?
 

Профспілка надає матеріальну допомогу: чи утримувати військовий збір

Ні, не потрібно. І ось чому.Профспілкова організація виплачує працівникам установи матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Із цієї допомоги не утримується ЄСВ, але утримується ПДФО. Чи потрібно утримувати з неї військовий збір?
 

Обчислюємо суму водозбору за відсутності дозволу

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання згідно із пунктом 327.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (ПК).Установа не має дозволу на спеціальне водокористування. Як обчислити суму збору за спеціальне використання води у такому разі?
 

Зміна юридичної адреси установи — платника ПДВ: чи отримувати нове свідоцтво платника ПДВ

Із 01.01.2014 підтвердженням статусу платника ПДВ (у т. ч. як суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ), замість свідоцтва, слугує витяг із реєстру платників ПДВ, який безоплатно надається контролюючим органом за запитом платника податку протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту (п. 183.11 Податкового кодексу України). Термін дії витягу — до внесення змін до Реєстру платників ПДВ.Бюджетна установа у 2014 році змінила юридичну адресу. Чи потрібно отримувати нове свідоцтво платника ПДВ?
 

Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия

Налоговая декларация, расчет – это документ, который представляется налогоплательщиком контролирующему органу в сроки, установленные законом, на основании которого осуществляется начисление и/или уплата налогового обязательства, или документ, свидетельствующий о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, сумм удержанного и/или уплаченного налога (п.46.1 ст.46 НКУ).Общие положения. Состав Декларации. Сроки представления Декларации и уплаты налога. Порядок представления Декларации. Порядок составления Декларации. Декларация. Приложение ІД. Приложение СБ. Приложение ЦП. Приложение ІВ. Приложение АМ. Приложение ВО. Приложение ТП. Приложение ПЗ. Приложение ПН. Приложение АВ. Пример составления Декларации за 2012 год. Документы
 

Приложение 6: Справка (Д6) представляется плательщиками, заполняющими строки 3, и/или 4, и/или 5 декларации, и предприятиями (организациями) инвалидов

Перед начислением налогового обязательства по НДС плательщик данного налога должен определить, является осуществляемая им операция по поставке товаров/услуг объектом налогообложения или нет. Однако даже если операция является объектом налогообложения, не следует спешить с начислением налогового обязательства. Не исключено, что для данной операции НКУ предусматривает льготный режим налогообложения. Применение льготы позволяет налогоплательщику не начислять налоговое обязательство и, как следствие, освобождает его от уплаты сумм налога в бюджет.Общие положения. Порядок заполнения приложения Д6. Таблица 1. Таблица 2. Таблица 3. Таблица 4. Оформление и представление приложения Д6 в органы ГНС. Документы
 

Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook