Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыпоказник

Материалы слушателям курсов: "Показник"

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / Відрядження

Чи враховувати оплату часу відрядження та лікарняні в розрахунок середньомісячної зарплати, у межах якої працівник відшкодовує шкоду

Стаття 132 Кодексу законів про працю України встановлює, що за шкоду, заподіяну установі, організації при виконанні трудових обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Такий середній місячний заробіток визначають керуючись Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100). Саме до Порядку № 100 у випадку розрахунку матеріальної відповідальності в межах середнього заробітку відсилає Верховний Суд України в пункті 4 постанови Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками від 29.12.1992 № 14.За результатами перевірки Держфінінспекцією керівник установи видав наказ про відшкодування шкоди, заподіяної зайвими виплатами надбавок, за рахунок винної особи в розмірі не більше її середньомісячного заробітку (беремо виплати за два попередні місяці). За ці два місяці працівнику, окрім зарплати за відпрацьований час, нараховано середній заробіток за час відрядження та виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності. Чи враховувати такі виплати до розрахунку середньомісячної зарплати?
 

Бухгалтеру / Власні надходження

Власні надходження бюджетних установ: плануємо правильно

Так, потрібно. Пояснимо чому.Бюджетна установа надає платні послуги та, відповідно, отримує надходження до спеціального фонду. Окрім цього, установа отримує благодійні внески. Чи потрібно під час складання проекту кошторису включати до розрахунків суму доходів спеціального фонду за кожним джерелом доходів?
 

Бухгалтеру / Звітність

Середньооблікова кількість штатних працівників у звіті з ЄСВ: як заповнити правильно

Відповiдно дo пп. 14.1.227 Податкового кодекcу України середньооблікова кількість працівників — кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.Заповнюємо звіт з ЄСВ. Як визначається середньооблікова кількість штатних працівників зa звітний період для заповнення заголовнoї частини таблиці 1 звіту з ЄСВ?
 

Бухгалтеру / Необоротні активи і запаси

Недостач або лишків матцінностей при інвентаризації не виявлено: чи складати порівняльну відомість

Так, потрібно, до того ж — обов’язково.В установі проводиться інвентаризація. Чи потрібно складати порівняльну відомість результатів інвентаризації, якщо недостач або лишків матеріальних цінностей не виявлено?
 

Необоротні активи: чи індексуємо вартість за 2013 рік

Пунктом 7.3 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611, визначено, що індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів (крім об’єктів житлового фонду) може проводитися за самостійним рішенням керівника установи протягом I кварталу наступного звітного року.Чи необхідно проводити індексацію вартості необоротних активів за підсумками 2013 року?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Чи потрібно погоджувати з фінансовим управлінням рішення про зміни в структурі апарату міської ради

Затверджувати за пропозицією сільського, селищного, міського голови структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів відповідно до Типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання є виключною компетенцією сільських, селищних та міських рад. Тож питання зміни структури апарату міської ради вирішується винятково на пленарних засіданнях міської ради (пп. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР; далі — Закон № 280).Рішенням сесії міської ради вносяться зміни до структури апарату міської ради, а саме: до фінансово-економічного відділу вводять посади 4-х спеціалістів (бухгалтерів) для здійснення бухгалтерського обліку у міських комунальних дошкільних навчальних закладах. Фінансове управління райдержадміністрації відмовляється вносити зміни до структури апарату та зміни до кошторису. Чи вправі вони відмовити, якщо є ухвалене рішення сесії міської ради?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Установлюємо групу з оплати праці керівним працівникам

Штатні нормативи та типові штати лікарень на залізничному транспорті визначені додатком 15 до наказу Міністерства охорони здоров’я України Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я від 23.02.2000 № 33. Так, у розділі Про штати медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу лікарень на залізничному транспорті вказаного додатку передбачено, що для дорожніх лікарень застосовуються штатні нормативи, затверджені для обласних лікарень.Державний заклад Дорожня дитяча клінічна лікарня фактично віднесено до ІІІ групи з оплати праці керівним працівникам. Чи є вірною позиція контролюючих органів стосовно віднесення такого закладу до І групи?
 

Бухгалтеру / Оренда

Проводимо розрахунки за спожиті орендарем комунальні послуги

Насамперед зазначимо: з 01.03.2013 СНіП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід та каналізація будівель в частині вимог щодо водопроводу та каналізації на території України не застосовується (п. 2 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Про затвердження ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво від 31.10.2012 № 553). А тепер розглянемо, як мають діяти орендар та орендодавець у цій ситуації.Територіальне стоматологічне об’єднання орендує у ЦРЛ 5 стоматкабінетів. Раніше плату за споживання холодної води визначали за розрахунком 15 літрів води на 1 хворого за зміну (відповідно до норми витрат холодної води, установленої СНіП 2.04.01-85). Щоб оплачувати лише фактично спожиту воду, територіальне стоматологічне об’єднання встановило лічильники обліку холодної води, за показниками яких наразі і оплачує спожиту холодну воду. Проте адміністрація ЦРЛ не погоджується з оплатою холодної води лише за показниками лічильників, а, як і раніше, посилається на норми витрат холодної води. Чи правомірні такі дії ЦРЛ?
 

Бухгалтеру / Регламентированные отчеты

Алгоритм заполнения формы № 5 Примечания к годовой финансовой отчетности

Примечания к годовой финансовой отчетности раскрывают информацию по типовой форме № 5, утвержденной Приказом № 302. Форма № 5 состоит из следующих разделов (см. Таблицу ниже).Общие положения. Таблицы Формы № 5 Примечания к годовой финансовой отчетности. Таблица 1. Нематериальные активы. Таблица 2. Основные средства. Таблица 3. Капитальные инвестиции. Таблица 4. Финансовые инвестиции. Таблица 5. Доходы и расходы. Таблица 6. Денежные средства. Таблица 7. Обеспечения и резервы. Таблица 8. Запасы. Таблица 9. Дебиторская задолженность. Таблица 10. Недостачи и потери от порчи ценностей. Таблица 11. Строительные контракты. Таблица 12. Налог на прибыль. Таблица 13. Использование амортизационных отчислений. Таблица 14. Биологические активы. Таблица 15. Финансовые результаты от первоначального признания и реализации сельскохозяйственной продукции и дополнительных биологических активов. Документы
 

Просмотреть еще статьи на тему "Показник".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook