Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы742

Материалы слушателям курсов: "742"

1С:Предприятие 8.2 / Разработчикам

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 8.2 / Разработчикам / Прикладные объекты

Особенности кода счета в 1С:Предприятии 8

Особенности кода счета в 1С:Предприятии 8

Код счета хранится в информационной базе в том виде, в котором был введен. Исключение составляет хранение кода счета в условиях, когда маска кода счета содержит символы “@”. В этом случае группа знаков кода, для которой в маске стоят символы “@”, упаковывается – из нее вырезаются пробелы.Код счета. Порядок счета. Свойство АвтоПорядокПоКоду. Пример использования свойства АвтоПорядокПоКоду в форме списка счетов. Пример использования свойства АвтоПорядокПоКоду в запросе
 

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Расчет заработной платы

Ввод начальных остатков по зарплате

Ввод начальных остатков по зарплате

Задание данного документа - облегчение начального ввода остатков партий взаиморасчетов, которые связанные с подсчетом заработной платы.
 

1С:Предприятие 8.2 / Управление торговым предприятием для Украины / Учет запасов

Реализация МНМА, находящейся в эксплуатации

Реализация МНМА, находящейся в эксплуатации

В статье рассматривается пример отражения в программе 1С операции продажи находящегося в эксплуатации малоценного необоротного материального актива. В качестве примеров рассматриваются варианты отражения реализации МНМА как услуги, а также реализации МНМА как запаса.
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Чи має право біолог на матдопомогу на оздоровлення як медпрацівник

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. Видатки на виплату вказаної допомоги плануються у кошторисах закладів охорони здоров’я.Особа працює біологом у клініко-діагностичній лабораторії міської лікарні. Ця посада введена за рахунок посади лікаря-лаборанта, і відповідно посадові обов’язки тотожні з обов’язками лікаря. Чи має право біолог як медичний працівник на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
 

Підвищення посадового окладу медичній сестрі за результатами атестації

Проведення атестації медичних сестер врегульовано Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою (далі — Положення № 742), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою від 23.11.2007 № 742.Медичній сестрі за результатами атестації присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. Працівниці видали нове посвідчення лише через місяць, і вона одразу ж подала документ до відділу кадрів лікарні. З якої дати слід виплачувати заробітну плату з урахуванням підвищення посадового окладу за наявну кваліфікаційну категорію: з дати отримання відділом кадрів посвідчення, дати прийняття рішення атестаційною комісією чи дати затвердження рішення атестаційної комісії наказом керівника?
 

Надбавка за вислугу років статистикам медичним: підстави для нарахування

Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 (далі — Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку надбавка за вислугу років виплачується, зокрема, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.Працівник працює на посаді статистика медичного (фахівець вищої категорії) з 1995 року. Він має вищу немедичну освіту — диплом зооінженера за спеціальністю зоотехнік, що не відповідає вимогам Переліку вищих і середніх навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю. Чи є підстави для встановлення такому працівнику надбавки за вислугу років?
 

Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook