Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиСлушателю курсов

Переваги та недоліки денного та дистанційного навчання

Переваги та недоліки денного та дистанційного навчання

Оцінюючи останні тенденції еволюції сучасного суспільства можна зробити висновок, що воно є інформаційним. Основою соціально-економічного розвитку даного суспільства є не матеріальне виробництво, а виробництво інформації та знань. Економічний і технологічний розвиток будь-якої країни, добробут її населення пропорційно залежить від рівня освіти, знань, навичок, умінь і кваліфікації активної частини населення даної держави. Наявність високої кваліфікації робить людей більш стійкими до можливих змін типу і профілю роботи, дає їм можливість швидше працевлаштуватися у випадку втрати роботи, робить їх більш гнучкими до зміни ситуації на ринку праці і в економіці країни загалом. Розвиток високих технологій у все більших і більших масштабах підвищує попит на інтелектуальність в освіті людей. Це кардинально змінює інституційний статус системи освіти в суспільстві. Освіта стає інструментом капіталу у боротьбі за ринок.

Сучасному суспільству потрібна якісна освіта на масовому рівні, яка буде в змозі задовольнити вимоги як споживача, так і виробника матеріальних цінностей і духовних благ. Для виконання соціального замовлення суспільства навіть заможні країни не в змозі піти на збільшення асигнувань на освіту, на збільшення кількості навчальних закладів чи на будь-які інші традиційні способи.

Розвиток інформаційних технологій звернув увагу людей на проблему модернізації системи освіти. У зв”язку з цим у суспільстві з”явилась ідея дистанційної освіти. Актуальність такої освітньої концепції пов”язана з появою такого глобального явища як Інтернет, що охоплює широкі шари суспільства і стає одним з найпотужніших і важливіших факторів його розвитку. Така модернізація системи освіти набуває особливого значення в Україні.

В цій статті необхідно встановити переваги на недоліки основної форми навчання в Україні (денної) та більш нової форми (дистанційної освіти), та подивитися на якості цих форм через призму такої наукової дисципліни як бухгалтерський облік.

Відразу потрібно зазначити, що в реальному житті в різних країнам ці форми навчання реалізуються по-різному, і не рідко ознаки певної форми навчання на практиці дуже суттєво відрізняються від теоретичної бази. Тому спочатку дамо оцінку теоретичним засадам кожної з форм, а вже потім оцінимо як вони реалізуються в реаліях нашого життя і встановимо яка краще дає змогу оволодіти знаннями дисципліни, яка нас цікавить.

Денна форма навчання – це форма навчання, за якою надання освітніх послуг відбувається шляхом взаємодії викладачів закладу зі студентами в умовах денної форми навчання.

Денна форма навчання передбачає:

- безпосереднє спілкування з викладачами, вченими та фахівцями;

- виконання практичних й лабораторних робіт;

- навчання у комп”ютерних класах;

- користування бібліотечними фондами закладу.

Головними недоліками є: великі затрати часу, необхідність регулярного відвідування, чітко встановлений графік занять, що майже унеможливлює успішне поєднання їх з будь-якою іншою діяльністю.

Дистанційна освіта – це варіант заочної форми навчання, який передбачає використання освітніх технологій із найсучаснішими методиками навчання, технічними засобами зв”язку та передачі інформації.

Студенти дистанційної форми навчання мають змогу:

Недоліки дистанційної форми навчання в Україні:

На даному етапі дистанційна освіта в Україні успадкувала майже всі ознаки заочної форми навчання. Тому поки що вона не виконує покладених на неї функцій.

Така наукова дисципліна як бухгалтерський облік є дуже складною для вивчення, опанування її на високому рівні в умовах самостійної роботи не під руку пересічному студенту, це можливо лише з допомогою кваліфікованого викладача. Тому я вважаю, що в умовах, які існують в нашій країні, здобути освіту високого рівня можна лише навчаючись на денній формі під керівництвом висококваліфікованого педагогічного складу.


Нас находят: переваги та недоліки дистанційного навчання, переваги та недоліки навчання в україні, недоліки дистанційного навчання, переваги дистанційного навчання, переваги і недоліки автономного навчання листівці, Переваги та недоліки електронного навчання, переваги і недоліки заочної форми навчання, переваги і недоліки дистанційної освіти, переваги и недолики креп сатину, переваги и недолики економичнай системы


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook