Меню


Курсы Стимул Справочник Статьи Слушателю курсов

Проблеми підготовки бухгалтерських кадрів в Україні

Проблеми підготовки бухгалтерських кадрів в Україні

Ще декілька років тому для якісного виконання облікової роботи бухгалтеру цілком вистачало акуратності та уважності, оскільки всі його дії виконувалися за встановленими інструкціями. Але з плином часу вимоги до професії обліковця значно змінилися. Зараз, щоб швидко навчатись та оволодівати професійними навичками, бухгалтер повинен знати податкове законодавство та мати аналітичний склад розуму. Від кваліфікації бухгалтера істотно залежить успішність роботи підприємства, тому професія бухгалтера набула великої суспільної значимості. Сьогодні, щоб отримати гідну роботу, бухгалтеру недостатньо мати відповідну вищу освіту. Сучасний бухгалтер повинен присвячувати багато часу набуттю практичних навичок, слідкувати за змінами в законодавстві. Бухгалтер повинен весь час підвищувати свій професійний рівень, щоб відповідати іміджу ділової презентабельної людини, також йому необхідно дотримуватися етичних та моральних принципів відповідно до вимог часу. Сучасний бухгалтер повинен мати не тільки глибокі знання з обліку, а й набути навички, які дадуть йому можливість у разі потреби виступати в ролі фінансового аналітика або бізнесового радника.

У зв’язку з цим потребує спеціального дослідження проблема освіти бухгалтерів, крім того, необхідно визначити її місце в системі бухгалтерського обліку та провести аналіз освітніх напрямів розвитку. Проблемі освіти та підвищення кваліфікації сучасного бухгалтера присвятили свої праці такі вітчизняні та закордонні вчені, як Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Соколов Я.В., Соколов В.Я., Сопко В.В., Чижевська Л.В. та деякі інші.

Проте, при вивченні поставленої проблеми вищезазначеними вченими не приділено достатньої уваги питанню підготовки бухгалтерських кадрів в Україні. Відомо, що система освіти бухгалтерів повинна реагувати на зміни, оскільки існує у середовищі, що постійно змінюється. Серед світових рушійних сил змін в освіті бухгалтерів можна назвати такі фактори, як: вплив конкуренції; глобалізація бізнесу; удосконалення корпоративного управління та етики; розвиток інформаційних і комунікаційних технологій.

Одним зі складних питань, що стоять перед освітою бухгалтерів, є її якість. На сьогоднішній день існує низка слабких місць в професійній освіті бухгалтерів на міжнародному рівні, а саме: потребує удосконалення якість академічної освіти; існує розрив між теоретичною підготовкою в вузах і вимогами реального підприємства щодо кваліфікації бухгалтера; в жодному вузі професійна етика не викладається як окремий предмет.

До першочергових задач підготовки бухгалтерських кадрів в Україні можна віднести наступні проблеми:

Висновки.Загальносвітові тенденції розвитку освіти бухгалтерів свідчать про те, що процес постійного підвищення кваліфікації бухгалтерів-практиків та їх післядипломна підготовка – це задачі професійних бухгалтерських організацій. Таким чином, в Україні необхідно створити таку систему постійного підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів, яка б відповідала стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета такої системи полягає у підвищенні кваліфікації професійного бухгалтера до загальноприйнятого у міжнародній практиці рівня.

Антоненко Н.В.


Нас находят: підготовка бухгалтерських кадрів, професійна підготовка бухгалтерських кадрів в україні, професійна підготовка бухгалтера, Підготовка бухгалтерських кадрів в Україні, Проблеми підготовки бухгалтерських кадрів в Україні, підготовка бухгалттерских кадрів, стаття етика бухгалтера, Система підготовки бухгалтерських кадрів, роль практичної підготовки бухгалтера, професійні навички бухгалтера


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook