Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыперіод

Материалы слушателям курсов: "Період"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины / Вопросы по программе редакции 1.0

Как в бюджетной конфигурации выплатить зарплату в текущем месяце за предыдущий месяц?

Учет взаиморасчетов с сотрудниками по ЗП в бюджетной конфигурации дополнительно ведется в разрезе месяцев начисления заработной платы. Для выплаты заработной платы следует воспользоваться документом "Видача ЗП" (меню "Документи" - "Нарахування та виплата ЗП" - " Видача ЗП "). Для того, чтобы указать за какой месяц Вы выплачиваете деньги, требуется в реквизите "Період" указать требуемый месяц.
 

Как провести годовой перерасчет налога с доходов физических лиц?

В типовой бюджетной конфигурации для годового перерасчета налога с доходов физических лиц предназначен документ "Перерахунок податку з доходів" (меню "Документи" - "Перерахунок податку").
 

Бухгалтеру / Звітність

Відображаємо у формі № 1ДФ допомогу по тимчасовій непрацездатності

Відповідно до підпункту 168.1.1 Податкового кодексу України (ПК), податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 ПК. ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. А приймають платіжні документи на виплату доходу банки лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету.В обліку бюджетної установи на кінець кварталу значаться суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, не виплачені Фондом соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Як правильно відобразити такі виплати у формі № 1ДФ?
 

Звітуємо про нарахування та сплату військового збору

Відповідно до підпункту 1.6 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (ПК) платники військового збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 ПК.Як потрібно звітувати про нарахування, утримання та сплату військового збору?
 

Бухгалтеру / Налог на прибыль

Исправление ошибок в отчетности

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (Декларация), которую обязаны составлять и представлять контролирующему органу предприятия – плательщики налога на прибыль, утверждена Приказом № 8721. Данная форма содержит, помимо прочего, поля (строки) и специальное приложение ВП Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)4 (приложение ВП), заполняемые в случае исправления, самостоятельно выявленных налогоплательщиком ошибок, допущенных при исчислении налога на прибыль.Общие положения. Подача уточняющего расчета (Декларации)
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Як звільнити держслужбовця, котрий одночасно досяг граничного віку перебування на держслужбі та перебуває на лікарняному

Звільнення такого державного службовця має відбуватися 28.02.2013, листок непрацездатності підлягає оплаті за всі дні тимчасової непрацездатності. Пояснимо, чому.Державний службовець перебуває на лікуванні в стаціонарному відділенні лікарні з 26.02.2013. Як його звільнити з державної служби, якщо 28.02.2013 йому виповнюється 65 років? Як правильно оплатити листок непрацездатності?
 

Як визначити дату звільнення, якщо працівник напередодні захворів

Відповідно до частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП) забороняється звільняти працівника з ініціативи установи в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 статті 40 КЗпП).В установі відбувається скорочення чисельності і штату працівників. За день до запланованої дати звільнення працівник захворів і деякий час перебував на лікарняному. Листок непрацездатності вже закрито. Якою буде дата звільнення працівника: останній день тимчасової непраце­здатності чи день, який зазначено у графі Стати до роботи листка непрацездатності?
 

Надання матеріальної допомоги заступнику керівника установи

Так, і ось чому.Бухгалтер нарахував та виплатив заступнику керівника бюджетної установи матеріальну допомогу. Звісно, діяв він відповідно до наказу керівника. Утім, за результатами ревізії установи фінінспектори визнали таку виплату незаконною через відсутність рішення органу вищого рівня та надіслали вимоги щодо відшкодування такої виплати. Чи є порушенням виплата заступнику керівника матеріальної допомоги, щодо якої рішення органу вищого рівня немає?
 

Допомога для оздоровлення держслужбовця: розраховуємо правильно

Відповідно до статті 35 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII державним службовцям надається щорічна відпустка з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу. Така виплата є обов’язковою.Як правильно нарахувати допомогу на оздоровлення держслужбовцю в розмірі середньомісячної заробітної плати — для розрахунку береться заробітна плата за попередні 2 чи 12 місяців? Як під час нарахування потрібно враховувати премії?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Вводимо додаткові посади у штат ПТНЗ

Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу (далі — ПТНЗ) розробляється в межах затвердженого фонду оплати праці з дотриманням вимог Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1204 (далі — Наказ № 1204). Цими нормативами визначено максимальну кількість посад (штатних одиниць). Чисельність штатних посад приводиться у відповідність з фондом оплати праці і затверджується відповідними органами управління освітою.У штаті Центру професійно-технічної освіти є секретар навчальної частини і секретар-друкарка. Чи можна для обслуговування архіву додатково ввести в штатний розклад посаду архіваріуса? Чи можливо ввести таку посаду за рахунок вакантної, наприклад, швейцара?
 

Виплачуємо грошову допомогу науково-педагогічному працівнику

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII (далі — Закон № 1977-XII) при виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат. При цьому працівник повинен мати стаж роботи не менше 12,5 років (для чоловіків) та 10 років (для жінок) на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 257.Науково-педагогічний працівник після виходу на наукову пенсію працював за строковим трудовим договором (контрактом) вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації. Після закінчення строку трудового договору він звернувся за виплатою грошової допомоги. У яких випадках виплачується грошова допомога науково-педагогічному працівнику?
 

Відпустка сумісника, який не відпрацював 6-місячного терміну

Так, якщо вона виявить таке бажання. Пояснимо чому.Особа за основним місцем роботи — вихователь дошкільного навчального закладу. Також вона влаштувалася на роботу за сумісництвом на посаду сестри медичної в іншому ДНЗ і пропрацювала там 3 місяці. Чи зобов’язані такій особі надати відпустку на роботі за сумісництвом, якщо вона піде у щорічну основну відпустку за основним місцем роботи?
 

Пенсія за вислугу років: чи зараховується до спецстажу робота практичним психологом

Відповідно до статті 51 Закону України Про пенсійне забезпечення від 05.11.1991 № 1788-XII пенсії за вислугу років установлюють окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.Чи зараховується до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років період роботи з 2000 по 2003 роки у загальноосвітньому навчальному закладі на посаді психолога?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Чи оплачують за лікарняним день установлення МСЕК інвалідності

Ні, не підлягає. І ось чому.Термін листка непрацездатності, виданого працівникові, закінчився 12 березня 2014 року. Цього дня йому встановлено групу інвалідності. Чи підлягає оплаті останній день листка непрацездатності, адже саме в цей день працівнику встановлено групу інвалідності?
 

Працюючі пенсіонери на держслужбі: яку пенсію платимо

Відповідно до статті 37 Закону України Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу) пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 80% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.Державні службовці мають право на пенсію за віком, але виявили бажання працювати до досягнення ними граничного віку перебування на державній службі. Який порядок призначення та виплати пенсії таким особам?
 

Нараховуємо розрахункові демобілізованому працівнику

Ні, і ось чому.Працівник установи після демобілізації подав заяву про звільнення за власним бажанням. Чи нараховується працівнику грошова компенсація за невикористану додаткову відпустку як учасника бойових дій? Чи включати до суми середньомісячного заробітку, що подається для подальшого відшкодування з державного бюджету, компенсацію за невикористану відпуску?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Допомога при народженні дитини: хто сплачуватиме ЄСВ

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178 (далі — Порядок № 178). До цього Порядку постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 335 (набирає чинності з 26.08.2014) були внесені зміни. Вони привели сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відповідність із Законом України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464).Із 1 липня 2014 року особи, які йтимуть у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримуватимуть лише допомогу при народженні дитини. Чи вважатимуть їх платниками ЄСВ? Чи зараховуватиметься таким особам до страхового стажу період перебування у відпустці?
 

Нараховуємо ЄСВ на декретні

З 01.01.2015 діє нова редакція частини шостої статті 8 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464). Тож наразі, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (далі — мзп), встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мзп, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.У грудні 2014 року працівниці за лікарняним були нараховані декретні за період з 15.12.2014 по 19.04.2015. Утім, у лютому 2015 року у зв’язку з важкими пологами їй надали другий лікарняний на період з 20.04.2015 по 03.05.2015 й продовжили відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами на 14 днів. Чи потрібно робити перерахунок ЄСВ (з розрахунку мінімальної заробітної плати)? Якщо так, то за який період?
 

Бухгалтеру / Соціальне страхування

Як розрахувати допомогу по вагітності та пологах, коли була виплата премії за минулий місяць

Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється відповідно до абзацу третього пункту 14 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266), а саме: шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).Працівниця була у щорічній основній відпустці з 1 по 30 квітня, відпускні нараховані та виплачені у березні. У квітні їй нараховано та виплачено премію за березень у сумі 551 грн. Чи враховується сума премії, нарахована в квітні, при розрахунку допомоги по вагітності та пологах у травні 2013 року?
 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами за продовженим лікарняним: нараховуємо та утримуємо ЄСВ

Законом України Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії від 14.05.2013 № 231-VII (далі — Закон № 231) внесено зміни до Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464). Відповідно до змін, починаючи з 01.07.2013, суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами входять до бази нарахування і утримання єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Крім того, період перебування у відпустці по вагітності та пологах буде враховуватися в страховий стаж.Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами виписано 11.06.2013 на 126 днів. До набрання чинності Законом № 231 нарахування 33,2% та утримання 2% не проводились, оскільки страховий випадок настав до 01.07.2013. Лікарняний 11.09.2013 було продовжено на 14 днів (у зв’язку з важкими пологами). Чи потрібно нараховувати та утримувати ЄСВ за продовженним лікарняним, адже фактично це продов­ження страхового випадку, що настав до 01.07.2013?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Період".


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы ВКонтакте

 

Мы на Facebook