Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиБухгалтеру

Бухгалтерський облік по міжнародним стандартам

Бухгалтерський облік по міжнародним стандартам

2012 рік був непростим для української бухгалтерської системи, він був ознаменований переходом на застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до порядку № 981 Державна комісія по цінним паперам та фондового ринку зобов'язала публічні акціонерні товариства супроводжувати подання річної та квартальної звітності й оприлюдненням фінансових звітів, складених за міжнародними стандартами звітності.

Те, що стосується звітності ПАТ, котра подається до Національної комісії із цінних паперів та фондовому ринку на виконання ч.6 ст.40 Закону про цінні папери, то строки першого подання фінансової звітності складені за міжнародними стандартами фінансової звітності(МСФЗ) котрі зазначено в листі до Державної комісії по цінним паперам та фондового ринку (ДКЦПФР) від 27.05.11 р № 13.02.9587.

Перші звіти за МСФЗ за 2011 р. Українські ПАТ мають подавати лише до Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку (НКЦПФР).

Що стосується подання фінансової звітності податковим органам, органам держстатистики та іншим користувачам, то, ПАТ звітують іще за П(С)БО.

МСФЗ-звітність ПАТ і банками подаватиметься до органів держстатистики, податкових органів та іншим користувачам, починаючи зі звітів 2012 р.

Якщо розглядати ПАТ, то страховик, обере датою переходу на МСФЗ 01.01.12 р., тоді до податкової інспекції та у органи держстатистики він має подавати першу МСФЗ-звітність за 2013 р. Те саме стосується і тих підприємств, котрі надають фінансові послуги та займаються пенсійним недержавним страхуванням. Компанії, які працюють у сфері допоміжних фінансових послуг, також мають понести перші МСФЗ-звіти до податкових органів і органів держстатистики, але вже пізніше на рік.

Для тощо щоб сформувати стандарти, які були б зрозумілими створено спеціальну організацію – Комітет по Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (КМСБО). Цей комітет являється незалежною організацією приватної частки, яка має за свою мету досягнення єдності у принципах бухгалтерського обліку, що їх використовують підприємства і інші організації щодо складання фінансової звітності у різних країнах світу. Цей комітет заснований у 1973 році на підставі угоди, яка була укладена між професійними бухгалтерськими організаціями такими державами як Австралія, Великобританія, Ірландія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Мексика, Сполучені Штати Америки, Франція та Японія. 3 1983 року КМСБО об'єднував усі професійні бухгалтерські організації, котрі входять і до складу Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). Станом на січень 1997 року до КМСБО входило 119 повних та 6 асоційованих членів з понад 88 країн світу.

Зараз багато різних організацій котрі залучаються до роботи цього комітету, поміж того, багато країн, які не є членами КМСБО, використовують ці Міжнародні стандарти для ведення бухгалтерського обліку.

Нині, діяльність КМСБО являється можливою лише завдяки фінансовій підтримці деяких професійних організацій які поєднують бухгалтерів та інших організацій, що входять також до складу Ради Комітету, все це завдяки підтримці МФБ та інших компаній, бухгалтерських фірм , фінансових установ, та інших. Одним серед джерел отримання доходу являється продаж публікацій Комітету по всьому світі.

Представники цієї Ради, та організації-члени, також члени Консультативної групи, та інші організації і окремі особи, а також працівники КМСБО заохочують щодо надання пропозицій щодо розроблення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з по новим темам. Якщо звернутися до Конституції КМСБО, метою організації є:

формулювання і публікування в інтересах громадськості усі стандарти бухгалтерського обліку, що їх мають дотримуватися та використовувати при складанні фінансової та бухгалтерської звітності, і також сприяння їх прийняттю та дотриманню в усьому світі;

спрямовування зусиль на поліпшення і гармонізацію деяких регулюючих положень, і стандартів бухгалтерського обліку і процедур, котрі пов'язані із поданням фінансової звітності.

Діяльність КМСБО керується Радою, до складу котрої входять представники деяких бухгалтерських організацій біля 13 країн (або груп країн), які призначаються Радою МФБ, та не більше 4 представників інших організацій, котрі зацікавлені питанням фінансової звітності. Кожен з членів Ради також має право висувати не більше двох представників і одного технічного консультанта, котрі беруть участь в засіданнях Ради.

Комітет має заохотити кожного з членів Ради вводити до складу представників хоча б одну особу, котра працює у промисловості, і одну особу, котра безпосередньо бере участь у діяльності національного органу по розробці стандартів.

Якісні організація роботи КМСБО забезпечує нам гарну якість Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, котрі вимагають необхідності облікової практики по конкретним економічним обставинам.

Лише така організація бухгалтерської праці, також включаючи консультації з членами Консультативної групи, і з організаціями-членами КМСБО, та органами, які займаються розробкою стандартів, та з іншими зацікавленими групами і особами у різних країнах світу, також забезпечує прийнятність Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для усіх користувачів фінансової звітності, та для тих, хто їх складає.

Процедура розробки Міжнародного стандарту по бухгалтерському обліку (МСБО) має бути така:

По-перше, Рада має сформувати Керівний комітет, головою кожного з яких має бути Представник Ради. Так до складу Комітету, зазвичай входять деякі представники бухгалтерських організацій щонайменше трьох інших країн. Керівні комітети можуть включати також представників і інших організацій, що входять до Ради чи Консультативної групи, або експертів із певних питань;

По-друге, керівний комітет має визначити та переглянути усі питання бухгалтерського обліку, котрі пов'язані з певною темою.

По-третє, вже після отримання від Ради коментарів та додатків щодо Викладу мети, керівний комітет, зазвичай, готує і публікує вже сам Проектний виклад принципів або інший документ котрий їм необхідний обговорення.

По-четверте, керівний комітет має переглянути усі коментарі щодо Проектного викладу принципів, та узгоджує остаточний Виклад принципів, котрий подається Раді для ухвалення та використовується як основа яка застосовується для підготовки Проекту і обговорення МСБО, котре пропонується.

По-п’яте, керівний комітет має підготувати попередній варіант Проекту для обговорення, котрий має бути ухвалений Радою.

Після перегляду цього проекту та за згодою принаймні 2/3 членів Ради – стандарт може публікуватися.

Протягом усього цього процесу Рада ще може прийняти рішення , що питання, котре розглядається, може вимагати додаткових консультацій чи буде детально перероблене у разі випуску документа котрий необхідний для обговорення та отримання коментарів. Також може виникнути й необхідність у випуску кількох проектів для обговорення, вже безпосередньо перед початком самої розробки МСБО.


Нас находят: бухгалтерський облік по міжнародним стандартам, ifrs


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook