Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиСлушателю курсов

Чим бухгалтер відрізняється від бухгалтера-аналітика?

Чим бухгалтер відрізняється від бухгалтера-аналітика?

Спеціальність бухгалтера в наш час користується великим попитом у сфері економіки та фінансів. У будь-яких компаніях, чи організаціях, масштабних, чи зовсім невеликих, є така посада – «бухгалтер». Бо саме він є відповідальною особою за бухгалтерський облік, що є важливою складовою ведення господарської діяльності підприємства. Зазвичай в компаніях, які можуть собі це дозволити, є декілька бухгалтерів, які спеціалізуються по різним напрямкам. Хтось відповідає за касу і нарахування зарплати, інший – за сплату податків, чи звітність підприємства, а хтось займається валютними операціями.

За всю бухгалтерію і її ведення відповідає головний бухгалтер. Саме він має бути професіоналом у своїй справі, адже повинен знати всі тонкощі податкової політики та податкового законодавства, яке часто змінюється.

Загалом, серед обов’язків бухгалтерів є наступні:

В сучасному суспільстві виділився і такий спеціаліст, як бухгалтер-аналітик. Чим же він відрізняється від звичайного бухгалтера?

Окрім вище перерахованих функцій посади бухгалтера, бухгалтер-аналітик виконує ще і функцію управління. Він не тільки займається розрахунками та обліком, а й управляє майном підприємства, бере участь у формуванні бюджету підприємства, у розробці його ефективного та раціонального використання. За допомогою управлінського обліку, бухгалтер-аналітик поєднує фінансові та інші показники для глибшого пізнання ситуації на тому, чи іншому підприємстві. Бухгалтер-аналітик є ще одним менеджером, який разом з керівником розробляє план виробництва, каналів збуту, рентабельності продукції, і створює звіт про виконання цього плану. Ним аналізуються плановані та реальні результати.

Професіоналізм бухгалтера-аналітика допомагає виявити прогалини у діяльності підприємства, причини невідповідності запланованого і реального та, проаналізувавши цю інформацію, запобігти відхиленням в подальшому та запровадити відповідні зміни. Це стимулює не тільки персонал підприємства, а й допомагає іншим менеджерам досягати поставлених цілей.

Обов’язки і роль бухгалтера-аналітика вимагає деяких особливих якостей та норм поведінки. Наприклад:

Як бачимо, обов’язки бухгалтера та бухгалтера-аналітика дуже схожі між собою. Це і не є дивним, адже основа цих спеціальностей однакова. Проте поняття «бухгалтер-аналітик» є ширшим, бо тут можна відмітити поєднання таких професій як бухгалтер та менеджер.

У західноєвропейських країнах з цього боку немає різниці, бо там бухгалтер є одночасно бухгалтером і професійним менеджером. Бухгалтер може не зрозуміти своє призначення в області управління, та й загалом у функціонуванні підприємства, якщо не усвідомить важливість своєї посади зі сторони менеджера. В цьому є логіка, тому що зі швидким темпом науково-технічного прогресу відбулись зміни у зборі, обробці та обліку інформації, що призвело і до змін функцій бухгалтера.

Ще однією відмінністю бухгалтера-аналітика від бухгалтера є те, що він враховує інтереси не тільки свого, а й інших підрозділів. Він якомога частіше намагається спілкуватись з працівниками, прагне дізнатись про їх проблеми по роботі, щоб заздалегідь усунути це.

Підсумовуючи все сказане, можна відмітити, що бухгалтер-аналітик має такі функції як і менеджер: планування, контроль і стимулювання.

На першій стадії, тобто планування, бухгалтер-аналітик бере участь у розробці бюджету підприємства, у тому числі у розробці виробничого бюджету, завдяки якому відбувається взаємозв’язок роботи всіх цехів, бригад, робітників. Також він допомагає в оцінці пропозицій стосовно капітальних вкладень.

На стадії контролю бухгалтер-аналітик працює над звітами про виконаний, або невиконаний план, що, в свою чергу, впливає на оцінку роботи керівників різних підрозділів та інформує про слабкі місця роботи підприємства.

Бюджети і звіти бухгалтера-аналітика стимулюють працівників до виправлення помилок та подальшої кращої роботи з їх урахуванням.

Завдяки роботі бухгалтера-аналітика на підприємстві налагоджуються обмін інформацією та зв’язки між підрозділами, що ще більше спонукає до функціонування підприємства як єдиного цілого.

Як і інші професії, бухгалтери та бухгалтери-аналітики мають бути хорошими спеціалістами, які мають схильності до роботи з числами, аналітичної роботи, високої зосередженості та уваги. Ці спеціалісти повинні мати хорошу пам’ять, витримку та, звичайно, навички і знання у своїй сфері. Бухгалтер повинен бути відповідальним та професійно виконувати свої обов’язки, незалежно від специфіки діяльності компанії.

Тужик Анастасія


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook