Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиБухгалтеру

Інформаційні технології бухгалтерського обліку

Інформаційні технології бухгалтерського обліку

На сьогоднішній день автоматизація бухгалтерського обліку не є вкрай складним завданням для користувача бухгалтерських програм. Тому зараз розробляються програми для комп'ютеризації бухгалтерського обліку і досягнення будь-яких цілей: від комп'ютеризації певних ділянок облікової роботи до створення величезних взаємопов’язаних баз даних. Виявляється, для ефективної роботи важливо мати єдину базу даних для абсолютно всіх ділянок бухгалтерського обліку. Одночасно вирішується проблема різних операцій та оформлення первинних документів. Об’єднані версії бухгалтерського обліку вирішують проблему залежності робот ділянок від моменту запиту до єдиної бази.

В процесі автоматизація роботи бухгалтерії виникають два головних завдання : оброблення первинної облікової документації та формування зведеної звітності.

Програми що створені для автоматизації обліку будуються по одній схемі : є велика частина даних бази даних, де відображується будь-яка інформація, яка надається бухгалтеру, який працює на певному АРМ. Потім отримана інформація редагується, і всі математичні операції обчислюються та роздруковується у потрібному вигляді.

Часто в роботі з бухгалтерською програмою також необхідно використовувати і іншими програми - текстовими редакторами, табличними процесорами та іншими. Через це поняття " автоматизація робочого місця бухгалтера" слід розглядати ширше, ніж просте використання бухгалтерської програми..

Програми як потрібні для бухгалтерського обліку поділяють на три групи: міні - бухгалтерія; мережева бухгалтерія, інтегрована бухгалтерія.

В групі «Міні - бухгалтерія» більшість програм, представлені на ринку комп'ютерного забезпечення. Робота цих програм полягає в складанні бухгалтерських записів господарських операцій, оборотного балансу, сальдового балансу і данні Головної книги. Правила формування балансу універсальними для більшості видів і типів підприємств. По функціоналу їх поділяють на чотири підгрупи:

Головною особливістю мережевих програм бухгалтерського обліку є обміну даними всередині кожного АРМ та іншими АРМ. Бухгалтерське програмне забезпечення зорієнтоване на ресурси персональних комп'ютерів. Для більш складних завдань які не в змозі виконати стандартний ПК використовуються робочі станції, міні - і максі ЕВМ.

Вибір класу системи визначається діяльністю і місцем підприємства на ринку, кваліфікацією співробітників, досвідом бухгалтерського та управлінського обліку. Це особливо актуально для невеликих підприємств, де часто спостерігається суміщення обов’язків співробітниками.

За функціональністю виділяються, ті що орієнтовані : на традиційний сумовий бухгалтерський облік; на оперативно - господарський облік; на управлінський облік і фінансово - економічний аналіз.

Загальні принципи побудови та можливості програм автоматизації бухгалтерського обліку

На сьогодні велике різноманіття програм, що покращують і роблять роботу бухгалтера більш ефективнішою і зручною. Практично всі програми мають стандартний набір інструментів для автоматизації наступних ділянок бухгалтерського обліку: модуль каса, ; основні засоби та нематеріальні активи ; облік товарно-матеріальних цінностей; валютний облік ; розрахунки з підзвітними особами; розрахунки по заробітній платі; розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами.

Фірми розробники ПЗ знаходять нові підходи для вирішення комплексного підходу. Ці пілходи реалізовані в програмах які входиять в комплекси « 1С: Підприємство», або «Галактика ». Ці програми забезпечують не тільки автоматизацію бухгалтерського обліку, а і планують екномічну діяльність та торгівлю в інших сферах діяльності.

Для обліку програми побудовані на основі реєстрації вихідних даних - бухгалтерських проводок, породжуваних господарськими операціями. Для повного запису діяльності підприємства повині бути відображені всі проводки підприємства

В роботі з первинними документами у всіх програмах установлений великий набір стандартних первинних документів бухгалтерського обліку ( накладних, рахунків на оплату, прибуткових і видаткових касових ордерів і т.д.). Передбачена можливість створення і оптимізації первинних документів для всіх інших видів.

Програми можуть використовувати майже будь-яку кількість довідників для організації аналітичного обліку. Також, в програмах є можливість ведення валютного обліку: тут використовуються довідники видів для валют і їх курсів.

Важливо розуміти, що необхідно не тільки купити комп’ютер і бухгалтерську програму. Трапляється необхідність перебудови стандартного бухгалтерського забезпечення на свій, що включає свої певні особливості.


Нас находят: міні бухгалтерія, міні бухгалтерія це, Функціональні завдання центрів інформаційних технологій обліку активів, фррмування облікових документів на базі майкросовт ексель, формування обліку документів на базі microsoft Excel, формування облікових документів на базі microsoft excel, технологыъ, розробка автоматизація обліку матеріальних цінностей, програми обміну бухгалтерськими документами, потрібні програми для бухгалтера


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook