Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиРуководителю

Приватний бухгалтер: чому це вигідно?

Приватний бухгалтер: чому це вигідно?

Більшість підприємств і фірм, що займаються підприємницькою діяльністю, зазвичай ведуть різноманітну документацію. Питаннями розрахунку доходів, витрат підприємства, введення балансу, здійсненням подачі відповідної документації до податкової інспекції, фондів соціального страхування та в інші державні структури, а також нарахування заробітної плати працівникам підприємства, чи фірми займається бухгалтер. Іноді до його обов’язків входить облік працівників (якщо немає спеціаліста даної роботи на фірмі, чи підприємстві). Для великих, масштабних організацій штатний бухгалтер просто необхідний, бо дуже складно контролювати великий об’єм документації. Такі підприємства мають великий грошовий обіг, тому часто там працює декілька бухгалтерів, або ж є головний бухгалтер і його «помічники». За законом України головний бухгалтер на рівні з керівником несе відповідальність за оформлення і ведення всіх бухгалтерських та податкових документів (тобто за всю фінансову діяльність). Якщо такої посади, як «головний бухгалтер» немає, то така відповідальність може бути доручена звичайному бухгалтеру. Штатний бухгалтер отримує місячну заробітну платню, незалежно від того, який обсяг роботи він виконав за місяць. Але для організацій, де маленький обіг документації та облікової звітності, тримати у штаті працівників бухгалтера не є вигідним. Для таких підприємств буде ефективнішим залучення приватного бухгалтера.

Приватний бухгалтер - це особа, яка займається бухгалтерською діяльністю самостійно. На сьогодні, створена вже не одна організація, що надає послуги приватного бухгалтера. Суть полягає у тому, що підприємство, що не має штатного бухгалтера, може скористатись послугами приватного бухгалтера, який буде виконувати певні задачі. Приватний бухгалтер може працювати як на фірмі замовника, так і в домашніх умовах. Приватні бухгалтери мають бути висококваліфікованими спеціалістами у своїй сфері.

Професія «приватний бухгалтер» має свої переваги і недоліки, як для фірми - замовника, так і для людини, яка виконує роботу найнятого бухгалтера. Усі умови роботи приватного бухгалтера мають бути прописані у договорі (це вигідно для обох сторін). У ньому слід зазначити: у який термін має бути виконана замовлена робота; конкретно визначені задачі, що мають бути виконані; де має виповнюватись робота (в офісі, чи на дому). Також має бути точний перелік обов’язків, за що несе відповідальність найнятий бухгалтер (це вигідно для найнятого робітника, адже він буде нести певну відповідальність лише конкретно зазначений термін, а у випадку незгоди може просто не прийняти замовлення для виконання роботи).

Як правило, приватний бухгалтер, що наймається на деякий час, незацікавлений у роботі підприємства, його прибутках і «чорних цифрах», так як штатний бухгалтер. Тому організація, що наймає такого спеціаліста має менший ризик в тому, що бухгалтер буде працювати «на свою користь» у плані розрахунків.

Вигідним для фірми-замовника приватний бухгалтер також є у плані заробітної плати. Заробітна плата найнятого бухгалтера повинна вказуватись також у договорі. Це вигідно для фірми, що наймає приватного робітника, адже тоді підприємство не має платити за найнятого співробітника податки, а цим має піклуватись особа, яка отримала зарплатню з даного підприємства. Тобто приватний бухгалтер сам вираховує і сплачує податки зі своєї заробітної платні. Маленьким підприємствам, чи організаціям не вигідно тримати у своєму штаті працівників бухгалтера, бо всім штатним робітникам має бути сплачена заробітна плата за місяць, незалежно від кількості виконаної роботи. Як правило, малі фірми мають невисокий оборот документації та фінансової роботи, який можна виконати на протязі невеликого терміну, і, відповідно, можуть платити меншу зарплатню найнятій особі (фірмі) раз у місяць, чи квартал (залежно від обсягу роботи).

Спеціалісту, що є приватним бухгалтером, також вигідна така форма роботи, адже він має змогу працювати одночасно на декількох фірмах і отримувати, можливо, більшу заробітну плату на декількох «проектах», ніж на штатній посаді в одній організації. Наприклад, можна одне замовлення по бухгалтерській звітності виконувати на дому, а інше - в офісі замовника.

Якщо приватний спеціаліст добре справляється зі своєю роботою, то, зазвичай, підприємство-замовник стабільно співпрацює з ним, знаючи умови його роботи, якість, терміни і ціну.

Ще декілька років тому послуги приватного бухгалтера не могли існувати як форма підприємницької діяльності, так як на це не було дозволу від законодавства. Проте зараз така діяльність набуває попиту. В Європі це є вже як досить прибутковий бізнес, і в Україні дана сфера все більше має попит, адже приватний бухгалтер, як вже відомо, є вигідним для малих підприємств тим, що не збільшує штат працівників, тому менше грошей з прибутку йде на оплату заробітної платні працівникам, менший розмір податків.

Я думаю, що тенденція надання послуг приватного бухгалтера буде й надалі розвиватись в Україні, а також, можливо, будуть надаватися послуги інших приватних спеціалістів для ведення бізнесу. На сьогоднішній день вже не одна фірма використовує такі послуги, адже ця сфера послуг вже існує як форма підприємницької діяльності. Таким чином, послуги приватного бухгалтера може надавати як особа в одному лиці, так і організація, що цим займається, і готує таких спеціалістів.

Кукса Анна


Нас находят: приватний бухгалтер


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook