Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиСлушателю курсов

Сучасний бухгалтер: його роль та місце в світі

Сучасний бухгалтер: його роль та місце в світі

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність та стан певного підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам. Це фактично основа економічної інформації будь-якої діяльності; це економічна діяльність щодо ведення та обліку господарських операційна підставі нормативних документів згідно законодавства. Тобто, це не просто економічне ведення підприємства, також важливо, щоб всі операції були законні, особливо це стосується податків.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є: забезпечення наявності первинної документації, правильне всіх господарських операцій, законність всієї документації і т.д.. Тобто, основна задача бухгалтерського обліку є надання правдивої та неупередженої інформації, щодо фінансового становища підприємства користувачам цієї інформації для подальшого прийняття рішень щодо діяльності підприємства, раціонального використанні всіх його ресурсів та грошових коштів.

Робота бухгалтера, я вважаю, є дуже важливою та необхідною в діяльності підприємства. Адже нормальна, правдива та адекватна інформація про фінансовий стан фірми або компанії є основою взагалі її діяльності. Фактично, можна сказати, що без грамотного ведення обліку неможливе існування будь-якої економічної діяльності. Відсутність бухгалтерського обліку на підприємстві або її нестача призведе фактично до безладу та банкрутства. Дуже важливо керівникові мати на своєму підприємстві грамотну та знаючу людину, бажано з досвідом. Робота бухгалтера потребує знання, досвіду та, можна сказати, в чомусь креативу.

Адже, іноді, бувають непередбачувані ситуації, коли бухгалтер сам повинен вміти зорієнтируватися та вийти зі складнощів. Бухгалтер на підприємстві несе кримінальну відповідальність, а тому важливо, щоб на цій посаді була людина дуже уважна, прискіплива та відповідальна. Робота бухгалтера також потребує постійного оновлення. Тому, дуже важливо постійно слідкувати за новинами в державі та її змінами в законодавстві, що в нашій країні буває досить часто. Важливим елементом в роботі бухгалтера є обізнаність в програмній частині бухгалтерії. Всім давно відомі такі програми як «Парус», «1С Бухгалтерія 7.7» та «1С Бухгалтерія 8.2». Наразі, всі господарські операції ведуться в електронному рішенні, а тому необхідно бухгалтеру вміти користуватися цими програмами, слідкувати за оновленням і т.д.. І не дивно, адже такі програми автоматизують всі облікові процеси, пришвидшують їх та полегшують роботу бухгалтерів та їх помічників.

В майбутньому професія бухгалтера також буде користуватися попитом на ринку як і сьогодні.

Таким чином, можна зробити висновок, що облікові процеси на підприємстві потребують постійного контролю та аналізу з боку бухгалтера та його підлеглих. А отже, це одна з головних складових частин виробничо-економічного процесу.

Кісілова Ю., ОА –ІІІ – 1


Нас находят: портрет сучасного бухгалтера, сучасний бухгалтер, есе портрет сучасного бухгалтера, Роль бухгалтера на підприємстві, портрет сучасного бухгалтера (аудитора), бухгалтер яка його роль сьогодні, сучасний бухгалтер та його місце у світі, роль бухгалтерского облпику, есе портрет сучасного бухгалтера за планом, яка буває бухгалтерія


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook