Меню


Курсы Стимул Справочник Статьи Бухгалтеру

Високі технології у бухгалтерії

Високі технології у бухгалтерії

У наш час все з більшими темпами у всі сфери діяльності входять ІТ, так як в Україні швидкими темпами розвиваються ринкові відносини, то невід'ємною частиною є інформаційні технології, які відіграють велику роль у становленні успішної діяльності підприємства. Організація управління обліку на підприємстві не обходиться без використання комп'ютерної техніки. Існує безліч облікових програм і програм захисту інформації від шпигунів конкурентів. Облікова бухгалтерська система дає змогу формувати масиви управлінської інформації і охоплює весь процес формування, обробки і передачі даних для потреб управління.

Є два види комп'ютерного забезпечення:

Системне програмне забезпечення призначене для функціонування комп'ютера. Це операційна система і сервісні програми різного призначення , які забезпечують доступ до бази даних.

Прикладне забезпечення – це всі програми, які призначені для обчислення, обробки результатів досліджень, різні розрахунки та обмін інформацією між комп'ютерами.

Виділяють такі класи бухгалтерських програм:

Програми «Офісної бухгалтерії» окрім бухгалтерських функцій виконують ще й аналітичні, наприклад, управління каналами збуту продукції та закупівлі сировини.

Програми «Міні-бухгалтерії» виконують незначний обсяг облікових операцій, таких як оформлення первинних документів.

«Бухгалтерський комплекс» володіє широкими функціональними можливостями і дозволяє детально опрацьовувати інформацію без наступного їх коригування.

Сьогодні найвідомішими бухгалтерськими програмами є «1С-підприємство», «Інфін», «Акцент» та інші.

Введення 1С-обліку на підприємстві є дуже важливим завданням, адже програма значно полегшує працю бухгалтера, позбавляє від однотипної роботи і зменшує ймовірність помилок у розрахунках.

Системи баз даних складаються з таких елементів:

База даних взаємодіє з різними технічними та програмними засобами всієї комп'ютерної системи.

Бази даних є сукупністю даних, що використовуються багатьма користувачами для різних завдань. Користувач знає тільки про дані якими він користується і може розглядати дані як комп'ютерні файли, що використовуються в прикладних програмах.

1С характеризується взаємоузгодженням між задачами обліку, аналізу, аудиту та контролю діяльності підприємства.

Кожна з цих задач характеризується:

  1. функцією управління, в рамках якої виконується;
  2. ресурс та його стан;
  3. підрозділ до якого належить ресурс;
  4. період часу руху ресурсу.

ІТ в бухгалтерії повинні представляти інформацію яка відображає стан виробничо-господарської діяльності підприємства в цілому.

Використання високих технологій забезпечує своєчасність і достовірність бухгалтерської інформації. Саме це дозволить отримати непрямий економічний ефект.

Бух облік надає інформаційну модель об'єкта управління і дозволяє здійснювати управлінські рішення на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Кожен рівень потребує відповідного інформаційного забезпечення, яке реалізується за допомогою інформаційних технологій в бухгалтерії.

Також широко використовуються електронні договори. Це значно економить час, не потрібно влаштовувати особисту зустріч , щоб підписати договір, адже іноді компанія може знаходитись у іншому місті або країні. Укладаючи такий договір, компанія економить кошти, адже не потрібно кудись летіти, виділяти кошти на відрядження або користуватись послугами спеціальної доставки важливих паперів.

В електронному договорі на місці підпису і печатки ставиться набір цифр (код), які обирає сам клієнт. Цей код захищений спеціальним ключем і є цілком надійним.

Коли дві компанії мають на меті укласти електронний договір, вони заздалегідь домовляються про це і вирішують як виглядатиме підпис. Тільки в такому випадку такий договір вважається дійсним. Законодавство також визнає договори такого характеру дійсними.

Для обміну подібним файлами необхідно створити надійну поштову скриньку на надійному сервері. Обов'язково необхідно зберігати всі повідомлення, що пов'язані з угодами, а також відповідні файли на сервері на випадок, якщо виникнуть будь-які проблеми з партнерами і будуть необхідні докази укладання угоди, то переписку збережену лише на комп'ютері не братимуть до уваги взагалі.

На мою думку, у електронних договорів є майбутнє.

Стратегічні рішення здійснюються за допомогою інформаційних технологій в стратегічних напрямах обліку. Тактичні – ІТ у фінансовому обліку. А оперативні – ІТ в управлінському обліку.

На сьогодні повністю автоматизованими є лише оперативне управління. Прийняття таких рішень призводить до очікуваних та прогнозованих результатів. На випадок неправильності управлінських рішень оперативного характеру, економічні наслідки значною мірою не впливають на кінцевий результат. А це значить, що можлива повна автоматизація прийняття таких рішень на основі ІТ в управлінському та фінансовому обліку.

Отже, можна зробити висновки, що використання інформаційних технологій в бухгалтерському обліку підвищує продуктивність праці бухгалтера, покращує якість обробки облікової інформації. При цьому використання комп'ютерів змінює організацію облікового процесу, тобто, зменшується кількість операцій обробки вручну первинних документів, заповнення реєстрів, звітних форм, систематизуються облікові показники. Праця бухгалтера стає більш творчою та спрямовується на удосконалення обліку. Всі ці програми корисні для бухгалтерського програмного забезпечення.


Нас находят: Стимул праці бугалтера


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook