Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиБухгалтеру

Як встановити облік на підприємстві

Як встановити облік на підприємстві

Як відомо, професія бухгалтера є однією з найдавніших та найважливіших професій. З розвитком світової та національної економіки зокрема, попит на неї стрімко зростає. Бути бухгалтером нині – надзвичайно престижно та відповідально. Невід’ємним завданням будь-якої організації є надання точної і детальної інформації, яка життєво необхідна не лише для плануванні подальших дій підприємства, цінової політики тощо, а і раціонального використання всіх ресурсів фірми, зокрема і трудових.

У минулому, коли чули слово «бухгалтер», в уяві поставав сірий образ затурканого чоловіка в окулярах, вбраного в офіційний одяг та з портфелем у руці. Сьогодні бухгалтер – це надзвичайно відповідальна і престижна професія, тому і безпосередній образ включає в себе консервативну людину, здібну, злегка різку, але рішучу. Для людей, котрі досить далекі від бухгалтерської справи, ці риси не викликають жодних емоцій, проте для мудрого і поважаючого себе і своє підприємство роботодавця, ці риси є чи не найголовнішими. Тож якщо заглибитися у світ цієї роботи, то можна знайти не мало творчого і неординарного, відкинути стереотипи, які складалися у людей впродовж кількох десятків років.

Хоча, по-правді кажучи, стереотипи для нас, українців, доволі страшна річ, бо ми постійно ними мислимо. Будь-яка робота, кожне явище у нас із чимось асоціюється, і «хоч кіл на лобі теши», а наших упереджень і не завжди вірних і обґрунтованих стереотипів ми не викинемо з нашого повсякденного вжитку.

Престижність бухгалтерської професії також стає на порядок вищою. Якщо раніше діяльність бухгалтера обмежувалася лише обліком витрат, обчисленням собівартості, контролем за надійним зберігання матеріальних цінностей і слідкуванням за рівнем завершення планових робіт. Прибуток, дохід, не використані ресурси та багато інших економічних понять були доволі відносними, хоча і широко використовувались, як явище на ринку економічних послуг. Тим не менше, ці поняття мають чіткий і сформований характер як для роботодавців, так і для безпосередньо працівників економічної сфери.

Слід зазначити, що бухгалтерський облік має вестися безперервно та з моменту офіційного існування підприємства. Це забезпечить надійність та непохитність фінансових справ.

Задля законної та раціональної організації деякі фірми наймають кількох або цілий штаб спеціалістів. Більш того, самостійне, власноруч доведене до досконалості ведення бухгалтерської документації та складання і аналіз звітів чи то власником певної фірми, або підприємства, чи довіреними керуючими особами є неможливими і не може активно застосовуватися на підприємствах, результати звітності якої зазвичай мають широкий характер та декларуються у державних установах.

Існує певне підґрунтя, на якому будується успішна організація обліку. Основними його умовами є:

Також існує ряд надзвичайно важливих факторів, які забезпечують вдалу організацію обліку. Перш за все, це величина, тобто кількість та якість роботи підприємства. Також неабияку важливість становить форма власності. Буде це державна, приватна або ж колективна власність. Від цього фактору залежить кількість штату, який буде працювати саме з бухгалтерським обліком. Має значення і вид та характер діяльності, адже це буде становити певні відмінності у веденні справ.

Отож, ми з’ясували, що ряд факторів, наведених вище, докорінно можуть змінювати критерії ведення обліку. Зазначу, що власник або ж керівник підприємства особисто обирає форми його управління.

Проте невід’ємним та незмінним є те, що існують дві основні організаційні форми бухгалтерського обліку: централізована та децентралізована.

Основна їх відмінність полягає у тому, що централізована форма зосереджує весь облік у нерозгалуженому, центральному бухгалтерському офісі. Підпорядковується ж усе головному бухгалтеру. Щодо децентралізованої форми, то частина апарату перебуває у складі окремих, диференційованих між собою виробничих підрозділів, відділів тощо. Методологічно ними керує головний бухгалтер, а адміністративно – керівники цих підрозділів.

Усі підрозділи поділені на окремі групи задля ефективнішого виконання багатьох функцій. Це і фінансові, і розрахункові, і матеріальні групи. Кожна з них має певні завдання. Наприклад, фінансова група веде розрахункові операції. А це і облік рахунків, і коштів у касі. Також працівники мають зберігати контроль фінансової та платіжної дієздатності.

Якщо описати розрахункову групу, то основним її завданням є контроль не лише власне за правильністю розрахунків заробітної плати та її нарахування, а і врахування чи відрахування податків у податкові установи.

Матеріальна група забезпечує заготівлю та витрати матеріальних цінностей, їх інвентаризацію. Також вони контролюють стан обліку, що проводиться на складах та складських установах і приміщеннях.

Усі ці групи мають підкорюватися головному бухгалтеру, який, ясна річ в свою чергу, має ряд своїх важливих обов’язків. Серед них: забезпечення єдиних засад щодо методу бухгалтерського обліку, звітність та її аналіз, контроль розрахунків усіх операцій, участь у оформленні документів, відшкодування витрат за умов збиткової нездачі. Також головний бухгалтер зобов’язаний перевіряти рівень виконання обліку не лише безпосередньо на фірмі, а і її філіях, представництвах та інших підрозділах даного підприємства.

У 2000 році в Україні реформували бухгалтерський облік. Це дало змогу розробити творчий підхід до нього. Адже до цього часу облік був лише інструктивним, тобто таким, який діяв за певними інструкціями. Бухгалтери мають змогу самостійно обирати ті чи інші методи роботи.

Проте зазвичай обрані методи та правила вже не можуть змінюватися. Також на підприємстві повинна функціонувати множина встановлених методів, які безпосередньо застосовуються даною фірмою, форм та техніки ведення і безпосереднього здійснення бухгалтерського обліку, ґрунтуючись на особливостях виду, форм і норм та специфіки підприємства. Вони мають бути суттєвими, обґрунтованими, зваженими та обачними.

Попри всі наведені вище приклади і факти, залишається сказати тільки одне – для того, щоб встановити облік на підприємстві, потрібні не лише матеріальна, технічна бази, громіздкі розрахунки і складні обчислення, а дві основних складові – бажання і висококваліфіковані працівники. Життя неодноразово показувало кожному з нас, що ніякі гроші, ніякі блага не мають сенсу, коли немає бажання і мудрої людини, яка б ці бажання могла втілити в життя. Тому варто завжди пам’ятати, що лінивий шукає причини, а мудрий створює їх сам.


Нас находят: професія бухгалтер


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook