Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиБухгалтеру

За що відповідає головний бухгалтер

За що відповідає головний бухгалтер

Професія бухгалтера досить старовинна, але вона завжди є популярною, важливою. Ця професія завжди користується попитом, тому що кожне підприємство (організація, установа) яке займається певним видом діяльності потребує особу на посаду бухгалтера. Бухгалтер знаходиться в центрі всіх фінансових справ підприємства. Найбільшу відповідальність за правильне ведення бухгалтерського обліку, податкового обліку несе головний бухгалтер.

На підприємствах облік господарських операцій веде бухгалтерська служба (зазвичай називають – бухгалтерія). Очолює бухгалтерію головний бухгалтер. Головний бухгалтер підпорядковується керівнику організації. Особа, яка працює на посаді головного бухгалтера або бухгалтера повинна розуміти, що наслідками її роботи у чинному законодавстві передбачена відповідальність.

Головні обов’язки головного бухгалтера це: організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності; контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів, контроль за збереженням власності підприємства; складання та подання у вказані строки фінансової звітності; забезпечення організації бухгалтерського обліку, звітності на підприємстві та у його підрозділах; забезпечення законності, правильності оформлення документів; участь у проведенні аналізу фінансової діяльності підприємства; надання вказівок та керівництво працівниками бухгалтерії. Без підпису головного бухгалтера розрахункові документи не вступають в дію. Висококваліфікований бухгалтер має розбиратись у всіх питаннях податкової політики та обліку. Бухгалтер незамінний працівник на підприємстві. Але відповідальність у бухгалтера дуже висока, тому що він несе відповідальність за будь-яку помилку в розрахунках. Також бухгалтер має слідкувати за змінами в законодавстві та спілкуватись з представниками державних органів.

Що стосується відповідальності, на даний час чинне законодавство визначає відповідальність головного бухгалтера за дані, які зазначені в обов’язковій звітності, що подаються держаним органам. Підставою для застосування відповідальності є помилкові дані відображені у звітах, відсутність документів, помилка при складанні первинних документів використаних для звітності.

Особа на посаді головного бухгалтера, несе цивільно-правову відповідальність за законом як особа, що уклала з підприємством цивільно-правовий договір про надання її послуг. Посадові особи, які працюють за угодою, можуть бути притягнені до адміністративної, матеріальної, дисциплінарної і кримінальної відповідальності.

Розглянемо детально кожен вид відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність. Будь-який працівник на підприємстві може бути притягнутий до відповідальності за порушення трудової дисципліни, звичайно, бухгалтер не виняток. Бухгалтер повинен виконувати всі свої обов’язки, тому що вони для нього є трудовими. Порушенням дисципліни також є прогули, запізнення;поява в нетверезому стані, у токсичному, наркотичному стані – за це все працівник має нести покарання.

Покарання визначають згідно з трудовим законодавством. Покарання можуть бути у вигляді зауваження, догани, звільнення. Для того, щоб застосувати дисциплінарне стягнення керівник має отримати від головного бухгалтера пояснення. Щоб обрати вид стягнення керівник має врахувати ступінь тяжкості вчиненого бухгалтером проступку та шкоду яку він заподіяв, обставини за яких було вчинено проступок.

Звільнення бухгалтера керівником (на підставі п. 23 ст. 40 КЗпПУ) можливе, якщо було накладено дисциплінарне стягнення і після цього ще не минув рік, а бухгалтер знову порушив трудову дисципліну. Але. Якщо він не порушував дисципліну після винесення догани. Вважається, що він не притягався до дисциплінарної відповідальності.

Матеріальна відповідальність. Особа на посаді головного бухгалтера не є матеріально відповідальною особою. Тільки в тому випадку, якщо він виконує функції касира. Посада бухгалтера безпосередньо не має справи з цінностями. Він відповідає тільки за прямий збиток. Який нанесено підприємству в розмірі,що не перевищує місячний заробіток. На бухгалтера не може бути покладена повна матеріальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність. Головний бухгалтер так як і всі посадові особи може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення.

Протиправна, умисна дія, бездіяльність, що посягає на громадський порядок, права та свободи громадян, власність – адміністративна відповідальність. За адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

Якщо особа, яка вчинила правопорушення (адміністративне) усвідомлювала протиправний характер своїх дій, передбачала шкідливі наслідки або допускала настання цих наслідків тоді адміністративне правопорушення визначається вчиненим умисно.

Адміністративну відповідальність головний бухгалтер несе у таких випадках: при неподанні фінансової звітності; при порушенні правил ведення касових операцій; при відсутності бухгалтерського обліку, неправильному веденні, веденні з порушеннями; при приховуванні валютних доходів, збитків, витрат; при перешкоді органам державної контрольно-ревізійної служби у перевірках.

За порушення головного бухгалтера (які були вказані) накладається стягнення у вигляді від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо головний бухгалтер протягом року знову буде притягнутий до адміністративної відповідальності здійснить правопорушення, накладається стягнення у вигляді від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також головний бухгалтер може нести адміністративну відповідальність за: заниження або приховування фонду оплати праці; при неподанні бухгалтерських звітів та інших документів. До таких порушень застосовуються стягнення такі які були зазначені вище.

Також до адміністративної відповідальності належить попередження. Воно формулюється для бухгалтера у письмовій формі.

Кримінальна відповідальність. Вчинена головним бухгалтером суспільно-небезпечна дія, яка містить склад злочину і передбачена у Кримінальному кодексі України (далі КК) є підставою для кримінальної відповідальності. Головний бухгалтер вважається не винуватим у вчиненні злочину і не підлягатиме покаранню доки його вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальний висновок суду.

Головний бухгалтер несе кримінальну відповідальність за такі незаконні дії:

  1. Ухилення від сплати зборів, податків, інших платежів, які входять до системи оподаткування. Якщо ці дії призвели до ненадходження до бюджетів, державних цільових фондів у значних розмірах, бухгалтер буде оштрафований на суму у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів громадян або не має права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
  2. Якщо відбувається вчинення вище вказаних дій групою осіб які попередньо змовились або, якщо ці дії призвели до ненадходження до бюджетів, державних цільових фондів у великих розмірах, п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000,0 грн. до 85000,0 грн.) бухгалтер може: бути оштрафований на суму від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; мати виправні роботи до двох років; отримати обмеження волі до п’яти років; не має права займати певні посади до трьох років.

Якщо бухгалтер вперше ухилився від сплати податків звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до моменту оголошення до притягнення до відповідальності були сплачені податки, збори і відшкодована шкода за несвоєчасну сплату.

  1. Якщо бухгалтером, який раніш був судимий, знову вчинені протиправні діяння, ухилення від сплати зборів, податків, інших платежів здійснюється позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років також не має права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскація майна.

Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших платежів (ст. 212 і 222 КК), настає тоді, коли ухилення вчинене з прямим умислом(якщо особа усвідомлювала характер своїх небезпечних дій, передбачала наслідки та бажала настання цих наслідків).

  1. Зловживання службовим положенням та владою (в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб зловживання своїм службовим положенням або владою).
  2. Невиконання службових обов’язків (неналежне виконання) бухгалтер може: бути оштрафований на суму від п’ятдесяти до сто п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; мати виправні роботи до двох років; отримати обмеження волі до трьох років; не має права займати певні посади до трьох років

Якщо головний бухгалтер причетний до розкрадання майна підприємства, розтрати коштів він в такому випадку може бути притягнений до кримінальної відповідальності, будуть застосовані заходи покарання за такі види злочинів передбачені статтями КК.

Хочу зазначити, що при притягненні бухгалтера до даних видів відповідальності, притягнення можливе, якщо власник на головного бухгалтера закріпив ряд обов’язків. В іншому разі згідно з п. 3. ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” відповідальність несе власник або уповноважений ним орган, що керує підприємством згідно законодавства та документів.

Головний бухгалтер дуже поважна і шанована особа на будь-якому підприємстві (установі, організації).

Від уважності, організованості, вмінь головного бухгалтера залежить розвиток підприємства у фінансовій та господарській сфері, а це головне для кожного керівника. Кожний хоче, щоб його підприємство розвивалось на високому рівні та вправно конкурувало. Тому кожний керівник має цінувати, налагоджувати хороші зв’язки з його бухгалтером.


Нас находят: відповідальність головного бухгалтера, ???????? ?????????, який повинен бути головний бухгалтер, цивільно-правовий договір бухгалтера бюджетної установи, за що відповідає головний бухгалтер, головний бухгалтер відповідає за, відповідальність головного бухгалтера бюджетної установи, відповідальнисть за відсутність бухобліку, яку відповідальність несуть бухгалтери підприємств, професія головний бухгалтер


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook