Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 7.7Бухгалтерский учет для Укра…Проведение бухгалтерских оп…

1С:Предприятие 7.7 /
Бухгалтерский учет для Украины /
Проведение бухгалтерских операций

Оглавление

План счетов с украинскими наименованиями

КодНайменуванняВКЗАСубконто 1Субконто 2Субконто 3
00Допоміжний рахунокАП
01Орендовані необоротні активи++АМеста храненияНеоборотные активы
02Активи на відповідальному зберіганні++АМеста храненияТМЦПартии
021Устаткування, прийняте для монтажу++АМеста храненияТМЦПартии
022Матеріали , прийняті для переробки++АМеста храненияТМЦПартии
023Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні++АМеста храненияТМЦПартии
024Товари , прийняті на комісію++АМеста храненияТМЦПартии
025Матеріальні цінності довірителя++АМеста храненияТМЦПартии
03Контрактні зобов`язання+ПКонтрактные обязательства
04Непередбачені активи й зобов‘язання+АП
041Непередбачені активи+А
042Непередбачені зобов’язання+П
05Гарантії та забезпечення надані+АГарантии
06Гарантії за забезпечення отримані+АГарантии
07Списані активи+АКонтрагенты
071Списана дебіторська заборгованість+АКонтрагенты
072Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей+АКонтрагенты
08Бланки суворого обліку++АПМеста храненияБланки строгой отчетности
09Амортизаційні відрахування+АПВиды использ. амортизации
10Основні засобиАМеста храненияНеоборотные активы
100Інвестиційна нерухомістьАМеста храненияНеоборотные активы
101Земельні ділянкиАМеста храненияНеоборотные активы
102Капітальні витрати на поліпшення земельАМеста храненияНеоборотные активы
103Будинки та спорудиАМеста храненияНеоборотные активы
104Машини та обладнанняАМеста храненияНеоборотные активы
105Транспортні засобиАМеста храненияНеоборотные активы
106Інструменти, прилади та інвентарАМеста храненияНеоборотные активы
107ТвариниАМеста храненияНеоборотные активы
108Багаторічні насадженняАМеста храненияНеоборотные активы
109Інші основні засобиАМеста храненияНеоборотные активы
11Інші необоротні матеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
111Бібліотечні фонди+АМеста храненияНеоборотные активы
112Малоцінні необоротні матеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
113Тимчасові (нетитульні) споруди+АМеста храненияНеоборотные активы
114Природні ресурси+АМеста храненияНеоборотные активы
115Інвентарна тара+АМеста храненияНеоборотные активы
116Предмети прокату+АМеста храненияНеоборотные активы
117Інші необоротні матеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
12Нематеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
121Права користування природними ресурсами+АМеста храненияНеоборотные активы
122Права користування майном+АМеста храненияНеоборотные активы
123Права на комерційні позначення+АМеста храненияНеоборотные активы
124Права на об’єкти промислової власності+АМеста храненияНеоборотные активы
125Авторське право та суміжні з ним права+АМеста храненияНеоборотные активы
127Інші нематеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
13Знос (амортизацiя) необоротних активівПНеоборотные активы
131Знос основних засобівПНеоборотные активы
132Знос інших необоротних матеріальних активівПНеоборотные активы
133Накопичена амортизацiя нематеріальних активівПНеоборотные активы
134Накопичена амортизація довгострокових біологічних активівПНеоборотные активы
135Знос інвестиційної нерухомостіПНеоборотные активы
14Довгострокові фінансові інвестиціїАИнвестиции
141Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталіАИнвестиции
142Інші інвестиції пов’язаним сторонамАИнвестиции
143Інвестиції непов’язаним сторонамАИнвестиции
15Капітальні інвестиціїАИнвестиции
151Капітальне будівництвоАИнвестиции
152Придбання (виготовлення) основних засобівАИнвестиции
1521Придбання основних засобів+АИнвестиции
1522Виготовлення і модернізація основних засобівАИнвестиции
153Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активівАИнвестиции
1531Придбання інших необоротних матеріальних активів+АИнвестиции
1532Виготовлення і модерн. інших необоротних матеріальних активівАИнвестиции
154Придбання ( створення ) нематеріальних активівАИнвестиции
1541Придбання нематеріальних активів+АИнвестиции
1542Cтворення нематеріальних активівАИнвестиции
155Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активівАИнвестиции
16Довгострокові біологічні активиАМеста храненияБиологические активы
161Довгостр. біологічні активи рослин., які оцінені за спр.варт.АМеста храненияБиологические активы
162Довгостр. біологічні активи рослин., які оцінені за перв.варт.АМеста храненияБиологические активы
163Довгостр. біологічні активи твар., які оцінені за спр.варт.АМеста храненияБиологические активы
164Довгостр. біологічні активи твар., які оцінені за перв.варт.АМеста храненияБиологические активы
165Незрілі довгостр. біологічні активи, які оцінюються за спр.варт.АМеста храненияБиологические активы
166Незрілі довгостр. біологічні активи, які оцінюються за перв.варт.АМеста храненияБиологические активы
17Відстрочені податкові активиАНалоги и отчисления
18Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необор. активиА
181Заборгованість за майно, що передано у фінансову орендуАКонтрагенты
182Довгострокові векселі одержаніАКонтрагентыЦенные бумаги
183Інша дебіторська заборгованістьАКонтрагенты
184Інші необоротні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
19Гудвіл+АПМеста храненияНеоборотные активы
191Гудвіл при придбаннi+АМеста храненияНеоборотные активы
193Гудвіл при приватизації (корпоратизації)+АПМеста храненияНеоборотные активы
20Виробничі запаси+АМеста храненияТМЦПартии
201Сировина й матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
202Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби+АМеста храненияТМЦПартии
203Паливо+АМеста храненияТМЦПартии
204Тара й тарні матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
205Будівельні матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
206Матеріали, передані в переробку+АМеста храненияТМЦПартии
207Запасні частини+АМеста храненияТМЦПартии
208Матеріали сільськогосподарського призначення+АМеста храненияТМЦПартии
209Інші матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
21Поточні біологічні активи+АМеста храненияБиологические активы
211Поточні біологічні активи рослин., які оцінені за спр.варт.+АМеста храненияБиологические активы
212Поточні біологічні активи твар., які оцінені за спр.варт.+АМеста храненияБиологические активы
213Поточні біологічні активи твар., які оцінені за перв.варт.+АМеста храненияБиологические активы
22Малоцінні та швидкозношувані предмети+АМеста храненияТМЦПартии
23ВиробництвоАВиды деятельностиВиды затрат
24Брак у виробництві+АМеста храненияТМЦПартии
25Напівфабрикати+АМеста храненияТМЦПартии
26Готова продукція+АМеста храненияТМЦПартии
27Продукція сільськогосподарського виробництва+АМеста храненияТМЦПартии
28ТовариАПМеста хранения
281Товари на складі+АМеста храненияТМЦПартии
282Товари в торгівлі+АМеста храненияТМЦПартии
283Товари на комісії+АМеста храненияТМЦПартии
284Тара під товарами+АМеста храненияТМЦПартии
285Торгова націнкаПМеста храненияТМЦПартии
286Необоротні активи та групи вибуття , утримувані для продажу+АМеста храненияНеоборотные активы
30КасаАНаши денежные счета
301Каса в національній валютіАНаши денежные счета
302Каса в іноземній валюті+АНаши денежные счета
31Рахунки в банкахАНаши денежные счета
311Поточні рахунки в національній валютіАНаши денежные счета
312Поточні рахунки в іноземній валюті+АНаши денежные счета
313Інші рахунки в банку в національній валютіАНаши денежные счета
314Інші рахунки в банку в іноземній валюті+АНаши денежные счета
319Очікувані платежі по спец. рахунку ПДВАНаши денежные счетаКонтрагентыЗаказы
3191Очікувані платежі до надходження на спец. рахунок ПДВАНаши денежные счетаКонтрагентыЗаказы
3192Очікувані платежі до виплати з спец. рахунка ПДВАНаши денежные счетаКонтрагентыЗаказы
33Інші коштиА
331Грошові документи в національній валютіАМеста храненияЦенные бумаги
332Грошові документи в іноземній валюті+АМеста храненияЦенные бумаги
333Грошові кошти в дорозі в національній валютіАКонтрагентыНаши денежные счета
334Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті+АКонтрагентыНаши денежные счета
34Короткострокові векселі одержаніАМеста храненияЦенные бумаги
341Короткострокові векселі, одержані в національній валютіАМеста храненияЦенные бумаги
342Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті+АМеста храненияЦенные бумаги
35Поточні фінансові інвестиціїАИнвестиции
351Еквіваленти грошових коштівАИнвестиции
3511Еквіваленти грошових коштів (у національній валюті)АИнвестиции
3512Еквіваленти грошових коштів (в іноземній валюті)+АИнвестиции
352Інші поточні фінансові інвестиціїАИнвестиции
36Розрахунки з покупцями та замовникамиАПКонтрагентыЗаказы
361Розрахунки з вітчизняними покупцямиАПКонтрагентыЗаказы
362Розрахунки з іноземними покупцями+АПКонтрагентыЗаказы
363Розрахунки з учасниками ПФГАПКонтрагентыЗаказы
364Розрахунки за гарантійним забезпеченнямАПКонтрагентыЗаказы
37Розрахунки з різними дебіторамиАП
371Розрахунки за виданими авансамиАКонтрагентыЗаказы
3711Розрахунки за виданими авансами (в національній валюті)АКонтрагентыЗаказы
3712Розрахунки за виданими авансами (в іноземній валюті)+АКонтрагентыЗаказы
372Розрахунки з підзвітними особамиАПСотрудники
3721Розрахунки з підзвітними особами в національній валютіАПСотрудники
3722Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті+АПСотрудники
373Розрахунки за нарахованими доходамиАКонтрагенты
374Розрахунки за претензіямиАКонтрагенты
375Розрахунки за відшкодуванням завданих збитківАКонтрагенты
376Розрахунки за позиками членам кредитних спілокАКонтрагенты
377Розрахунки з іншими дебіторамиАП
3771Розрахунки з іншими дебіторамиАПКонтрагенты
3772Розрахунки з іншими дебіторами (у розрізі замовлень)АПКонтрагентыЗаказы
3773В іноземній валюті+АПКонтрагенты
3774В іноземній валюті (у розрізі замовлень)+АПКонтрагентыЗаказы
3775Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціяхАПСотрудники
378Розрахунки з державними цільовими фондамиАПНалоги и отчисления
379Розрахунки за операціями з деривативамиАП
38Резерв сумнівних боргівП
381По заборгованості за товари, роботи, послугиП
382По заборгованості за розрахунки з бюджетомП
383По заборгованості за розрахунки за виданими авансамиП
384По заборгованості за розрахунки за нарахованими доходамиП
385По заборгованості за внутрішні розрахункиП
389По іншій дебіторській заборгованостіП
39Витрати майбутніх періодівАВиды деятельностиВиды затрат
40Статутний капіталПКонтрагенты
41Пайовий капіталПКонтрагенты
42Додатковий капіталП
421Емісійний дохідП
422Інший вкладений капіталП
423Дооцінка активівП
424Безоплатно одержані необоротні активиП
425Інший додатковий капіталП
43Резервний капіталП
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)АП
441Прибуток нерозподіленийП
442Непокриті збиткиА
443Прибуток, використаний у звітному періодіА
45Вилучений капіталА
451Вилучені акціїА
452Вилучені вклади й паїА
453Інший вилучений капіталА
46Неоплачений капіталАКонтрагенты
47Забезпечення майбутніх витрат і платежівП
471Забезпечення виплат відпустокПВиды деятельностиВиды затрат
472Додаткове пенсійне забезпеченняП
473Забезпечення гарантійних зобов’язаньП
474Забезпечення інших витрат і платежівП
475Забезпечення призового фонду (резерв виплат)П
476Резерв на виплату джек-поту, не забезп. сплатою участі у лотереїП
477Забезпечення матеріального заохоченняП
478Забезпечення відновлення земельних ділянокП
48Цільове фінансування і цільові надходженняП
481Кошти, вивільнені від оподаткуванняП
482Кошти з бюджету та державних цільових фондівП
483Благодійна допомогаП
484Інші кошти цільового фінансування і цільових надходженьП
49Страхові резервиП
491Технiчнi резервиП
492Резерви iз страхування життяП
493Частка перестраховиків у технiчних резервахП
494Частка перестраховиків у резервах iз страхування життяП
495Результат змiни технiчних резервiвП
496Результат змiни резервiв iз страхування життяП
50Довгострокові позикиПКредиты
501Довгострокові кредити банків у національній валютіПКредиты
502Довгострокові кредити банків в іноземній валюті+ПКредиты
503Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валютіПКредиты
504Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті+ПКредиты
505Інші довгострокові позики в національній валютіПКредиты
506Інші довгострокові позики в іноземній валюті+ПКредиты
51Довгострокові векселі виданіПЦенные бумаги
511Довгострокові векселі, видані в національній валютіПЦенные бумаги
512Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті+ПЦенные бумаги
52Довгострокові зобов’язання за облігаціямиПЦенные бумаги
521Зобов’язання за облігаціямиПЦенные бумаги
522Премія за випущеними облігаціямиПЦенные бумаги
523Дисконт за випущеними облігаціямиПЦенные бумаги
53Довгострокові зобов’язання з орендиПКонтрагенты
531Зобов’язання з фінансової орендиПКонтрагенты
532Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексівПКонтрагенты
54Відстрочені податкові зобов’язанняПНалоги и отчисления
55Інші довгострокові зобов’язанняПКонтрагенты
60Короткострокові позикиПКредиты
601Короткострокові кредити банків у національній валютіПКредиты
602Короткострокові кредити банків в іноземній валюті+ПКредиты
603Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валютіПКредиты
604Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті+ПКредиты
605Прострочені позики в національній валютіПКредиты
606Прострочені позики в іноземній валюті+ПКредиты
61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннямиПКонтрагенты
611Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валютіПКонтрагенты
612Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті+ПКонтрагенты
62Короткострокові векселі виданіПЦенные бумаги
621Короткострокові векселі, видані в національній валютіПЦенные бумаги
622Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті+ПЦенные бумаги
63Розрахунки з постачальниками та підрядникамиАПКонтрагентыЗаказы
631Розрахунки з вітчизняними постачальникамиАПКонтрагентыЗаказы
632Розрахунки з іноземними постачальниками+АПКонтрагентыЗаказы
633Розрахунки з учасниками ПФГАПКонтрагентыЗаказы
64Розрахунки за податками й платежамиАП
641Розрахунки за податкамиАП
6411Прибутковий податокАП
6412Акцизний збірАП
6413ПДВ, розрахунковий період якого не наступивАПНалоги и отчисления
6414Місцеві податкиАПНалоги и отчисления
6415ПДВАПНалоги и отчисления
6416Податок на прибутокАПНалоги и отчисления
6417Розрахунки по єдиному податкуАПНалоги и отчисления
6418Розрахунки по інших податкахАПНалоги и отчисления
642Розрахунки за обов’язковими платежамиАП
6421Інноваційний фондАП
6422ОблавтодорАПНалоги и отчисления
6423Рентні платежіАПНалоги и отчисления
6424Ресурсні платежіАПНалоги и отчисления
6425Гербовий збірАП
6426Розрахунки по інших обов'язкових платежахАПНалоги и отчисления
643Податкові зобов’язанняАПКонтрагентыЗаказы
644Податковий кредитАПКонтрагентыЗаказы
6441Податковий кредитАПКонтрагентыЗаказы
6442Неодержані податкові накладніАПКонтрагентыЗаказы
65Розрахунки за страхуваннямАП
651За розрахунками із загальнооб. держ. соц. страхуванняАПНалоги и отчисления
652За соціальним страхуваннямАПНалоги и отчисления
653Не використовується: За страхуванням на випадок безробіттяАПНалоги и отчисления
654За індивідуальним страхуваннямАПСотрудники
655За страхуванням майнаАП
6551За страхуванням майна персоналуАПСотрудники
6552За страхуванням майна підприємстваАПКонтрагентыЗаказы
656За страхуванням від нещасних випадківАПНалоги и отчисления
66Розрахунки за виплатами працівникамПСотрудникиМесяц начисления ЗП
661Розрахунки за заробітною платоюПСотрудникиМесяц начисления ЗП
662Розрахунки з депонентамиПСотрудникиМесяц начисления ЗП
663Розрахунки за іншими виплатамиПСотрудникиМесяц начисления ЗП
67Розрахунки з учасникамиПКонтрагенты
671Розрахунки за нарахованими дивідендамиПКонтрагенты
672Розрахунки за іншими виплатамиПКонтрагенты
68Розрахунки за різними операціямиАПКонтрагенты
680Розр., пов'язані з необ.акт. та груп.вибуття, утрим. для продажуАПКонтрагентыЗаказы
681Розрахунки за авансами одержанимиПКонтрагентыЗаказы
6811Розрахунки за авансами одержаними в національній валютіПКонтрагентыЗаказы
6812Розрахунки за авансами одержаними в іноземній валюті+ПКонтрагентыЗаказы
682Внутрішні розрахункиАПКонтрагенты
683Внутрішньогосподарські розрахункиАПКонтрагенты
684Розрахунки за нарахованими відсоткамиАПКонтрагентыЗаказы
6841Розрахунки за нарахованими відсотками в національній валютіАПКонтрагентыЗаказы
6842Розрахунки за нарахованими відсотками в іноземній валюті+АПКонтрагентыЗаказы
685Розрахунки з іншими кредиторамиАПКонтрагенты
6851Розрахунки з іншими кредиторамиАПКонтрагенты
6852Розрахунки з іншими кредиторами (у розрізі замовлень)АПКонтрагентыЗаказы
6853Розрахунки з іншими кредиторами (в іноземній валюті)+АПКонтрагенты
6854Розрахунки з іншими кредиторами (в іноз.вал.в розрізі замовлень)+АПКонтрагентыЗаказы
6855Розрахунки по виконавчих листахАПКонтрагенты
6856Розрахунки з позабюджетними фондамиАПКонтрагенты
69Доходи майбутніх періодівПДоходы будущих периодов
70Доходи від реалізаціїАПВиды деятельности
701Дохід від реалізації готової продукціїПВиды деятельностиМеста храненияТМЦ
702Дохід від реалізації товарівПВиды деятельностиМеста храненияТМЦ
703Дохід від реалізації робіт і послугПВиды деятельностиТМЦ
704Вирахування з доходуАВиды деятельностиМеста храненияТМЦ
705ПерестрахуванняПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
71Інший операційний дохідПВиды деятельности
710Дохід від перв.визн. та зм.варт. активів, які обл. за справ.варт.ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
711Дохід від купівлі- продажу іноземної валютиПВиды деятельности
712Дохід від реалізації інших оборотних активівПВиды деятельности
713Дохід від операційної оренди активівПВиды деятельности
714Дохід від операційної курсової різниціПВиды деятельности
715Одержані штрафи, пені, неустойкиПВиды деятельности
716Відшкодування раніше списаних активівПВиды деятельности
717Дохід від списання кредиторської заборгованостіПВиды деятельности
718Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiвПВиды деятельности
719Інші доходи від операційної діяльностіПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
72Дохід від участі в капіталіПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
721Дохід від інвестицій в асоційовані підприємстваПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
722Дохід від спільної діяльностіПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
723Дохід від інвестицій в дочірні підприємстваПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
73Інші фінансові доходиПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
731Дивіденди одержаніПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
732Відсотки одержаніПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
733Інші доходи від фінансових операційПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
74Інші доходиПВиды деятельности
741Дохід від реалізації фінансових інвестиційПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
742Дохід від відновлення корисності активівПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
744Дохід від неопераційної курсової різниціПВиды деятельности
745Дохід від безоплатно одержаних активівПВиды деятельности
746Інші доходи від звичайної діяльностіПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
75Надзвичайні доходиПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
751Відшкодування збитків від надзвичайних подійПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
752Інші надзвичайні доходиПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
76Страхові платежіПВиды деятельности
79Фінансові результатиАПВиды деятельности
791Результат операцiйної діяльностіАПВиды деятельности
792Результат фінансових операційАПВиды деятельности
793Результат іншої звичайної діяльностіАПВиды деятельности
794Результат надзвичайних подійАПВиды деятельности
80Матеріальні витратиАВиды деятельностиВиды затрат
801Витрати сировини й матеріалівАВиды деятельностиВиды затрат
802Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробівАВиды деятельностиВиды затрат
803Витрати палива й енергіїАВиды деятельностиВиды затрат
804Витрати тари й тарних матеріалівАВиды деятельностиВиды затрат
805Витрати будівельних матеріалівАВиды деятельностиВиды затрат
806Витрати запасних частинАВиды деятельностиВиды затрат
807Витрати матеріалів сільськогосподарського призначенняАВиды деятельностиВиды затрат
808Витрати товарівАВиды деятельностиВиды затрат
809Інші матеріальні витратиАВиды деятельностиВиды затрат
81Витрати на оплату праціАВиды деятельностиВиды затрат
811Виплати за окладами й тарифамиАВиды деятельностиВиды затрат
812Премії та заохоченняАВиды деятельностиВиды затрат
813Компенсаційні виплатиАВиды деятельностиВиды затрат
814Оплата відпустокАВиды деятельностиВиды затрат
815Оплата іншого невідпрацьованого часуАВиды деятельностиВиды затрат
816Інші витрати на оплату праціАВиды деятельностиВиды затрат
82Відрахування на соціальні заходиАВиды деятельностиВиды затрат
821Відрахування на загальнооб. державне соціальне страхуванняАВиды деятельностиВиды затрат
822Не використовується: Відрахування на соціальне страхуванняАВиды деятельностиВиды затрат
823Не використовується: Страхування на випадок безробіттяАВиды деятельностиВиды затрат
824Відрахування на індивідуальне страхуванняАВиды деятельностиВиды затрат
83АмортизаціяАВиды деятельностиВиды затрат
831Амортизація основних засобівАВиды деятельностиВиды затрат
832Амортизація інших необоротних матеріальних активівАВиды деятельностиВиды затрат
833Амортизація нематеріальних активівАВиды деятельностиВиды затрат
84Інші операційні витратиАВиды деятельностиВиды затрат
85Інші затратиАВиды деятельностиВиды затрат
90Собівартість реалізаціїАВиды деятельностиВиды затрат
901Собівартість реалізованої готової продукціїАВиды деятельностиВиды затратТМЦ
902Собівартість реалізованих товарівАВиды деятельностиВиды затратТМЦ
903Собівартість реалізованих робіт і послугАВиды деятельностиВиды затратТМЦ
904Страховi виплатиАВиды деятельностиВиды затрат
91Загальновиробничі витратиАВиды деятельностиВиды затрат
92Адміністративні витратиАВиды деятельностиВиды затрат
93Витрати на збутАВиды деятельностиВиды затрат
94Інші витрати операційної діяльностіАВиды деятельностиВиды затрат
940Витр. від перв.визн. та зм.варт. активів, які обл. за справ.варт.АВиды деятельностиВиды затрат
941Витрати на дослідження і розробкиАВиды деятельностиВиды затрат
942Витрати на купівлю- продаж іноземної валютиАВиды деятельностиВиды затрат
943Собівартість реалізованих виробничих запасівАВиды деятельностиВиды затрат
944Сумнівні та безнадійні боргиАВиды деятельностиВиды затрат
945Втрати від операційної курсової різниціАВиды деятельностиВиды затрат
946Втрати від знецінення запасівАВиды деятельностиВиды затрат
947Нестачі і втрати від псування цінностейАВиды деятельностиВиды затрат
948Визнані штрафи, пені, неустойкиАВиды деятельностиВиды затрат
949Інші витрати операційної діяльностіАВиды деятельностиВиды затрат
95Фінансові витратиАВиды деятельностиВиды затрат
951Відсотки за кредитАВиды деятельностиВиды затрат
952Інші фінансові витратиАВиды деятельностиВиды затрат
96Втрати від участі в капіталіАВиды деятельностиВиды затрат
961Втрати від інвестицій в асоційовані підприємстваАВиды деятельностиВиды затрат
962Втрати від спільної діяльностіАВиды деятельностиВиды затрат
963Втрати від інвестицій в дочірні підприємстваАВиды деятельностиВиды затрат
97Інші витратиАВиды деятельностиВиды затрат
971Собівартість реалізованих фінансових інвестиційАВиды деятельностиВиды затрат
972Втрати від зменшення корисності активівАВиды деятельностиВиды затрат
974Втрати від неопераційних курсових різницьАВиды деятельностиВиды затрат
975Уцінка необоротних активів і фінансових інвестиційАВиды деятельностиВиды затрат
976Списання необоротних активівАВиды деятельностиВиды затрат
977Інші витрати звичайної діяльностіАВиды деятельностиВиды затрат
98Податок на прибутокАВиды деятельностиВиды затрат
981Податок на прибуток від звичайної діяльностіАВиды деятельностиВиды затрат
982Податок на прибуток від надзвичайних подійАВиды деятельностиВиды затрат
99Надзвичайні витратиАВиды деятельностиВиды затрат
991Втрати від стихійного лихаАВиды деятельностиВиды затрат
992Втрати від техногенних катастроф і аварійАВиды деятельностиВиды затрат
993Інші надзвичайні витратиАВиды деятельностиВиды затрат
ВДВалові доходи+АПКонтрагентыЗаказыВаловые доходы/расходы
ВЛБалансова вартість валюти (податковий облік)++АПНаши денежные счета
ВРВалові витрати+АПКонтрагентыЗаказыВаловые доходы/ расходы
ЗАБалансова вартість запасів (податковий облік)+А
ЗАББалансова вартість МШП (податковий облік)+А
ЗАББВартість МШП за бухгалтерським обліком+А
ЗАБОВідмінності у вартості МШП між бухг. та податк. обліком+АТМЦПартии
ЗАМБалансова вартість виробн. запасів (податковий облік)+А
ЗАМБВартість виробн. запасів за бухгалтерським обліком+А
ЗАМОВідмінності у вартості вир. запасів між бухг. та податк. обліком+АТМЦПартии
ЗАНБалансова вартість незаверш. вир-ва (податковий облік)+А
ЗАНБВартість незаверш. вир-ва за бухгалтерським обліком+А
ЗАНОВідмінності у вартості незаверш. вир-ва між бухг. та податк. обліком+А
ЗАПБалансова вартість продукції (податковий облік)+А
ЗАПБВартість продукції за бухгалтерським обліком+А
ЗАПОВідмінності у вартості продукції між бухг. та податк. обліком+АТМЦПартии
ЗАРБалансова вартість товарів у роздр. торг. (податковий облік)+А
ЗАРБВартість товарів у роздр. торг. за бухгалтерським обліком+А
ЗАРОВідмінності у вартості товарів у роздр. торг. між бухг. та податк. обліком+АТМЦПартии
ЗАТБалансова вартість товарів на оптових складах (податковий облік)+А
ЗАТБВартість товарів на оптових складах за бухгалтерським обліком+А
ЗАТОВідмінності у вартості товарів на оптових складах між бухгалтерським та податковим обліком+АТМЦПартии
МЦМШП в експлуатації++АМеста храненияТМЦПартии
Н1ПО: Відхилення обліку за 1 класом рахунків+АП
Н10ПО: Основні засоби+АМеста храненияНеоборотные активы
Н100ПО: Інвестиційна нерухомість+АМеста храненияНеоборотные активы
Н101ПО: Земельні ділянки+АМеста храненияНеоборотные активы
Н102ПО: Капітальні витрати на поліпшення земель+АМеста храненияНеоборотные активы
Н103ПО: Будинки та споруди+АМеста храненияНеоборотные активы
Н104ПО: Машини та обладнання+АМеста храненияНеоборотные активы
Н105ПО: Транспортні засоби+АМеста храненияНеоборотные активы
Н106ПО: Інструменти, прилади та інвентар+АМеста храненияНеоборотные активы
Н107ПО: Тварини+АМеста храненияНеоборотные активы
Н108ПО: Багаторічні насадження+АМеста храненияНеоборотные активы
Н109ПО: Інші основні засоби+АМеста храненияНеоборотные активы
Н11ПО: Інші необоротні матеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
Н111ПО: Бібліотечні фонди+АМеста храненияНеоборотные активы
Н112ПО: Малоцінні необоротні матеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
Н113ПО: Тимчасові (нетитульні) споруди+АМеста храненияНеоборотные активы
Н114ПО: Природні ресурси+АМеста храненияНеоборотные активы
Н115ПО: Інвентарна тара+АМеста храненияНеоборотные активы
Н116ПО: Предмети прокату+АМеста храненияНеоборотные активы
Н117ПО: Інші необоротні матеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
Н12ПО: Нематеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
Н121ПО: Права користування природними ресурсами+АМеста храненияНеоборотные активы
Н122ПО: Права користування майном+АМеста храненияНеоборотные активы
Н123ПО: Права на комерційні позначення+АМеста храненияНеоборотные активы
Н124ПО: Права на об’єкти промислової власності+АМеста храненияНеоборотные активы
Н125ПО: Авторське право та суміжні з ним права+АМеста храненияНеоборотные активы
Н127ПО: Інші нематеріальні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
Н13ПО: Знос (амортизацiя) необоротних активів+ПНеоборотные активы
Н131ПО: Знос основних засобів+ПНеоборотные активы
Н132ПО: Знос інших необоротних матеріальних активів+ПНеоборотные активы
Н133ПО: Накопичена амортизацiя нематеріальних активів+ПНеоборотные активы
Н134ПО: Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів+ПНеоборотные активы
Н135ПО: Знос інвестиційної нерухомості+ПНеоборотные активы
Н14ПО: Довгострокові фінансові інвестиції+АИнвестиции
Н141ПО: Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі+АИнвестиции
Н142ПО: Інші інвестиції пов’язаним сторонам+АИнвестиции
Н143ПО: Інвестиції непов’язаним сторонам+АИнвестиции
Н15ПО: Капітальні інвестиції+АИнвестиции
Н151ПО: Капітальне будівництво+АИнвестиции
Н152ПО: Придбання (виготовлення) основних засобів+АИнвестиции
Н1521ПО: Придбання основних засобів+АИнвестиции
Н1522ПО: Виготовлення і модернізація основних засобів+АИнвестиции
Н153ПО: Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів+АИнвестиции
Н1531ПО: Придбання інших необоротних матеріальних активів+АИнвестиции
Н1532ПО: Виготовлення і модерн. інших необоротних матеріальних активів+АИнвестиции
Н154ПО: Придбання (створення) нематеріальних активів+АИнвестиции
Н1541ПО: Придбання нематеріальних активів+АИнвестиции
Н1542ПО: Cтворення нематеріальних активів+АИнвестиции
Н155ПО: Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів+АИнвестиции
Н16ПО: Довгострокові біологічні активи+АМеста храненияБиологические активы
Н161ПО: Довгостр. біологічні активи рослин., які оцінені за спр.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н162ПО: Довгостр. біологічні активи рослин., які оцінені за перв.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н163ПО: Довгостр. біологічні активи твар., які оцінені за спр.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н164ПО: Довгостр. біологічні активи твар., які оцінені за перв.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н165ПО: Незрілі довгостр. біологічні активи, які оцінюються за спр.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н166ПО: Незрілі довгостр. біологічні активи, які оцінюються за перв.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н17ПО: Відстрочені податкові активи+АНалоги и отчисления
Н18ПО: Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необор. активи+А
Н181ПО: Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду+АКонтрагенты
Н182ПО: Довгострокові векселі одержані+АКонтрагентыЦенные бумаги
Н183ПО: Інша дебіторська заборгованість+АКонтрагенты
Н184ПО: Інші необоротні активи+АМеста храненияНеоборотные активы
Н19ПО: Гудвіл+АПМеста храненияНеоборотные активы
Н191ПО: Гудвіл при придбаннi+АМеста храненияНеоборотные активы
Н193ПО: Гудвіл при приватизації (корпоратизації)+АПМеста храненияНеоборотные активы
Н2ПО: Відхилення обліку за 2 класом рахунків+АП
Н20ПО: Виробничі запаси+АМеста храненияТМЦПартии
Н201ПО: Сировина й матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
Н202ПО: Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби+АМеста храненияТМЦПартии
Н203ПО: Паливо+АМеста храненияТМЦПартии
Н204ПО: Тара й тарні матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
Н205ПО: Будівельні матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
Н206ПО: Матеріали, передані в переробку+АМеста храненияТМЦПартии
Н207ПО: Запасні частини+АМеста храненияТМЦПартии
Н208ПО: Матеріали сільськогосподарського призначення+АМеста храненияТМЦПартии
Н209ПО: Інші матеріали+АМеста храненияТМЦПартии
Н21ПО: Поточні біологічні активи+АМеста храненияБиологические активы
Н211ПО: Поточні біологічні активи рослин., які оцінені за спр.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н212ПО: Поточні біологічні активи твар., які оцінені за спр.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н213ПО: Поточні біологічні активи твар., які оцінені за перв.варт.+АМеста храненияБиологические активы
Н22ПО: Малоцінні та швидкозношувані предмети+АМеста храненияТМЦПартии
Н24ПО: Брак у виробництві+АМеста храненияТМЦПартии
Н25ПО: Напівфабрикати+АМеста храненияТМЦПартии
Н26ПО: Готова продукція+АМеста храненияТМЦПартии
Н27ПО: Продукція сільськогосподарського виробництва+АМеста храненияТМЦПартии
Н28ПО: Товари+АПМеста хранения
Н281ПО: Товари на складі+АМеста храненияТМЦПартии
Н282ПО: Товари в торгівлі+АМеста храненияТМЦПартии
Н283ПО: Товари на комісії+АМеста храненияТМЦПартии
Н284ПО: Тара під товарами+АМеста храненияТМЦПартии
Н285ПО: Торгова націнка+ПМеста храненияТМЦПартии
Н286ПО: Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу+АМеста храненияНеоборотные активы
Н7ПО: Відхилення обліку за 7 класом рахунків+АП
Н70ПО: Доходи від реалізації+АПВиды деятельности
Н701ПО: Дохід від реалізації готової продукції+ПВиды деятельностиМеста храненияТМЦ
Н702ПО: Дохід від реалізації товарів+ПВиды деятельностиМеста храненияТМЦ
Н703ПО: Дохід від реалізації робіт і послуг+ПВиды деятельностиТМЦ
Н704ПО: Вирахування з доходу+АВиды деятельностиМеста храненияТМЦ
Н705ПО: Перестрахування+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н71ПО: Інший операційний дохід+ПВиды деятельности
Н710ПО: Дохід від перв.визн. та зм.варт. активів, які обл. за справ.варт.+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н711ПО: Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти+ПВиды деятельности
Н712ПО: Дохід від реалізації інших оборотних активів+ПВиды деятельности
Н713ПО: Дохід від операційної оренди активів+ПВиды деятельности
Н714ПО: Дохід від операційної курсової різниці+ПВиды деятельности
Н715ПО: Одержані штрафи, пені, неустойки+ПВиды деятельности
Н716ПО: Відшкодування раніше списаних активів+ПВиды деятельности
Н717ПО: Дохід від списання кредиторської заборгованості+ПВиды деятельности
Н718ПО: Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв+ПВиды деятельности
Н719ПО: Інші доходи від операційної діяльності+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н72ПО: Дохід від участі в капіталі+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н721ПО: Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н722ПО: Дохід від спільної діяльності+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н723ПО: Дохід від інвестицій в дочірні підприємства+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н73ПО: Інші фінансові доходи+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н731ПО: Дивіденди одержані+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н732ПО: Відсотки одержані+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н733ПО: Інші доходи від фінансових операцій+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н74ПО: Інші доходи+ПВиды деятельности
Н741ПО: Дохід від реалізації фінансових інвестицій+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н742ПО: Дохід від відновлення корисності активів+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н744ПО: Дохід від неопераційної курсової різниці+ПВиды деятельности
Н745ПО: Дохід від безоплатно одержаних активів+ПВиды деятельности
Н746ПО: Інші доходи від звичайної діяльності+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н75ПО: Надзвичайні доходи+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н751ПО: Відшкодування збитків від надзвичайних подій+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н752ПО: Інші надзвичайні доходи+ПВиды деятельностиСтатьи налоговых деклараций
Н76ПО: Страхові платежі+ПВиды деятельности
Н79ПО: Фінансові результати+АПВиды деятельности
Н791ПО: Результат операцiйної діяльності+АПВиды деятельности
Н792ПО: Результат фінансових операцій+АПВиды деятельности
Н793ПО: Результат іншої звичайної діяльності+АПВиды деятельности
Н794ПО: Результат надзвичайних подій+АПВиды деятельности
Н8ПО: Відхилення обліку за 8 класом рахунків+АП
Н80ПО: Витрати за видами+АВиды деятельностиВиды затрат
Н9ПО: Відхилення обліку за 9 класом рахунків+АП
Н90ПО: Собівартість реалізації+АВиды деятельностиВиды затрат
Н901ПО: Собівартість реалізованої готової продукції+АВиды деятельностиВиды затратТМЦ
Н902ПО: Собівартість реалізованих товарів+АВиды деятельностиВиды затратТМЦ
Н903ПО: Собівартість реалізованих робіт і послуг+АВиды деятельностиВиды затратТМЦ
Н904ПО: Страховi виплати+АВиды деятельностиВиды затрат
Н91ПО: Загальновиробничі витрати+АВиды деятельностиВиды затрат
Н92ПО: Адміністративні витрати+АВиды деятельностиВиды затрат
Н93ПО: Витрати на збут+АВиды деятельностиВиды затрат
Н94ПО: Інші витрати операційної діяльності+АВиды деятельностиВиды затрат
Н940ПО: Витр. від перв.визн. та зм.варт. активів, які обл. за справ.варт.+АВиды деятельностиВиды затрат
Н941ПО: Витрати на дослідження і розробки+АВиды деятельностиВиды затрат
Н942ПО: Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти+АВиды деятельностиВиды затрат
Н943ПО: Собівартість реалізованих виробничих запасів+АВиды деятельностиВиды затрат
Н944ПО: Сумнівні та безнадійні борги+АВиды деятельностиВиды затрат
Н945ПО: Втрати від операційної курсової різниці+АВиды деятельностиВиды затрат
Н946ПО: Втрати від знецінення запасів+АВиды деятельностиВиды затрат
Н947ПО: Нестачі і втрати від псування цінностей+АВиды деятельностиВиды затрат
Н948ПО: Визнані штрафи, пені, неустойки+АВиды деятельностиВиды затрат
Н949ПО: Інші витрати операційної діяльності+АВиды деятельностиВиды затрат
Н95ПО: Фінансові витрати+АВиды деятельностиВиды затрат
Н951ПО: Відсотки за кредит+АВиды деятельностиВиды затрат
Н952ПО: Інші фінансові витрати+АВиды деятельностиВиды затрат
Н96ПО: Втрати від участі в капіталі+АВиды деятельностиВиды затрат
Н961ПО: Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства+АВиды деятельностиВиды затрат
Н962ПО: Втрати від спільної діяльності+АВиды деятельностиВиды затрат
Н963ПО: Втрати від інвестицій в дочірні підприємства+АВиды деятельностиВиды затрат
Н97ПО: Інші витрати+АВиды деятельностиВиды затрат
Н971ПО: Собівартість реалізованих фінансових інвестицій+АВиды деятельностиВиды затрат
Н972ПО: Втрати від зменшення корисності активів+АВиды деятельностиВиды затрат
Н974ПО: Втрати від неопераційних курсових різниць+АВиды деятельностиВиды затрат
Н975ПО: Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій+АВиды деятельностиВиды затрат
Н976ПО: Списання необоротних активів+АВиды деятельностиВиды затрат
Н977ПО: Інші витрати звичайної діяльності+АВиды деятельностиВиды затрат
Н98ПО: Податок на прибуток+АВиды деятельностиВиды затрат
Н981ПО: Податок на прибуток від звичайної діяльності+АВиды деятельностиВиды затрат
Н982ПО: Податок на прибуток від надзвичайних подій+АВиды деятельностиВиды затрат
Н99ПО: Надзвичайні витрати+АВиды деятельностиВиды затрат
Н991ПО: Втрати від стихійного лиха+АВиды деятельностиВиды затрат
Н992ПО: Втрати від техногенних катастроф і аварій+АВиды деятельностиВиды затрат
Н993ПО: Інші надзвичайні витрати+АВиды деятельностиВиды затрат
НАБалансова вартість НМА (податковий облік)+АПНеоборотные активы
НА1Первісна вартість НМА (податковий облік)++АНеоборотные активы
НА2Амортизація НМА (податковий облік)+ПНеоборотные активы
ОЗОсновні засоби, що враховуються у податковому обліку як запаси++АМеста храненияТМЦПартии
ОСБалансова вартість ОЗ (податковий облік)+АНеоборотные активыНалоги и отчисления
ОС1Основні засоби, група 1 (податковий облік)+АНеоборотные активыНалоги и отчисления
ОС2Основні засоби, група 2 (податковий облік)++АНеоборотные активыНалоги и отчисления
ОС3Основні засоби, група 3 (податковий облік)++АНеоборотные активыНалоги и отчисления
ОС4Основні засоби, група 4 (податковий облік)++АНеоборотные активыНалоги и отчисления
ОСММодернізація ОЗ (податковий облік)+АНеоборотные активыНалоги и отчисления
СНПДВ до зарахування на спец. рахунок+А
СНБПДВ до зарахування на спец. рахунок від операцій по бартеру+АКонтрагентыЗаказы
СННПДВ до зарахування на спец. рахунок від операцій з готівкою+АКонтрагентыЗаказы
СНРПДВ до зарахування на спец. рахунок від роздрібних операцій+АНаши денежные счета

Нас находят: яке субконто рахунку 378 1с 7 7, результат операційної діяльності субконто, розрахунки за нарахованими відсотками в іноземній валюті 1с 8, план счетов тмц, Відмінності у вартості виробн запасів між бухг та податку облік, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=plan_schetov_s_ukrainskimi_naimenovaniyami, рахунок 209 в 1с 8, бухгалтерские счета на украинском языке, як створити в 1с 207 рах, як списати з 1с 7 7 з рахунку 3771


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook