Меню


Курсы Стимул Справочник Статьи Факты о бухгалтерах

Робота бухгалтера на дому: переваги та недоліки

Робота бухгалтера на дому: переваги та недоліки

Сьогодні звітність кожного підприємства неможливо уявити без урахування його фінансової складової, особливо бухгалтерського обліку та його обробки даних.

Якщо ми ведемо мову про саму мету бухгалтерського обліку, то тут слід зробити акцент на наданні кожному користувачу відповідної інформації, що має повний опис його фінансового становища, весь обіг грошових коштів та кінцеві результати діяльності підприємства за певний період.

Сьогодні, коли швидкість бізнес-процесів постійно зростає, а конкурентне становище підштовхує до нововведень навіть у регламентації функціональних обов’язків відділу бухгалтерії, робота на дому набуває ключового значення. Фактори тиску відповідальності зменшуються при урахуванні психологічного стану бухгалтера, його професійних можливостей та адекватності поставлених завдань. Тому постійне знаходження під увагою колег практично у кожному випадку формує несприятливий психологічний клімат для забезпечення комфортної роботи.

Формування ієрархії взаємозв`язків структурних підрозділів завжди відбувається в залежності від того, яке становище на ринку займає компанія, яка кількість операцій побудована з певним контрагентом та в якій мірі ефективність та результативність дій бухгалтерії пов`язана з налагодженим технічним забезпеченням. Можливості телекомунікаційної інфраструктури дозволяють без перешкод надавати якісну підтримку та працювати з документами у будь-якій точці земного шару. Бухгалтерія як напрямок, який вимагає підвищених вимог до секретності та конфіденційності, з розвитком нових технологій отримала практично бездоганний зразок, що захищає у багатьох випадках. Звичайно, прогрес ставить питання інформаційного захисту дедалі гостріше, але це й зумовлює постійне підвищення швидкості обміну, шифрування та обробки інформаційних потоків. Це все, у свою чергу, вимагає від бухгалтера освоєння навичок та проходження кваліфікаційних курсів на постійній основі.

Процес навчання на власних помилках та у демо-доступі – це невиправдане явище на робочому місці. Тим більш, коли є багато робочих факторів, які відволікають від виконання своїх обов`язків. Інтранет не дав відчутних результатів і саме зародження поняття «робота на дому» дало змогу бухгалтерам відчути поштовх до отримання знань та адаптації до вимог сучасності. Онлайн-курси, можливості швидкого обміну досвідом з іншими колегами, вебінари, майстер-класи та багато іншого збагачують арсенал сучасного бухгалтера інноваційним досвідом, що обов`язково буде мати відчутні наслідки у якості роботи. Тим більш, що такий підхід дозволяє отримати цільовий підхід до необхідності витрат на навчання та дозволяє контролювати результати навчання.

Цей погляд не є однозначним, тому, що людина, яка не вміє планувати свій час, виважено підходити до повноцінного розкриття своєї особистості у парадигмі тайм-менеджменту: робота-вільний час. Здатність контролювати свій час та чітко визначати необхідні зусилля для досягнення поставленої мети у бухгалтерському обліку підштовхує до створення систем, що автоматично визначають відповідальність сторін, підрахування часу та стан завдання. Тому воля керівника відділу, хоч й дещо втратила своє значення, але все ж залишається визначальним етапом у діяльності підлеглих. Й навпаки, саме ті бухгалтера, які створюють нові шляхи, що підвищуюсь якість роботи та її швидкість, дозволяють покращувати роботу відділу в цілому.

Якщо продовжувати розкривати питання часу та роль роботи на дому в ньому, то слід акцентувати свою увагу на тому, що економія від транспортування працівника до робочого місця відчутно позначається на його професійних можливостях та значно зменшує вплив несподіваних факторів, що змушують починати роботу пізніше. Враховуючи фізіологічні властивості кожної особи, можливість дійсно планувати свій розпорядок та надавати значну увагу домашнім справам позначається й на тому, що робота буде виконана відмінно.

Поступовий перехід від звичайного режиму роботи потребує чіткої регламентації у питаннях, пов`язаних з оплатою діяльності. Відштовхуючись від практичного досвіду бухгалтерів, які одними з перших почали працювати у домашніх умовах, такий формат потребує додаткових домовленостей з керівництвом та, інколи, перегляду нарахування зарплати. Зазвичай, тарифікація у такому типі робочих відносин не практикується, але, якщо компанія зосереджена на опрацюванні окремих проектів, то деякі механізми та дії підлягають грошовому відшкодуванню понаднормово.

Робота на дому бухгалтера – це сучасний метод розвитку підприємства та його переходу на нові етапи співробітництва з найманими працівниками. Регулювання відносин проходить без перешкод та зауважень, коли всі чітко розуміють поставлені завдання, практикується європейський чи американський стилі керівництва, «чорна» бухгалтерія взагалі відсутня й карається стягненням штрафів, а кожна людина отримує задоволення від своєї діяльності. Документаційне забезпечення, гарантії якісного виконання роботи та часові рамки діяльності – все залишається без змін, але суттєво покращується можливість співставлення декількох функціональних напрямків роботи. Наприклад, достатньо часто стартапи у своїй діяльності застосовують таку методику для універсальних працівників, що виконують роботу за декількох людей. А людина отримує можливість на законних підставах отримувати більше за менший час. Безсумнівно, що це неможливо застосовувати на середніх і великих підприємствах, але наявність вибору, якого раніше не було, компенсує цей недолік.

Оцінка такого підходу до формування команди не може бути цілком негативною. Все одно залишається необхідність безпосереднього спілкування між людьми, робота над загальними зборами та формування різноманітних команд (застосовується більше як опція у певних напрямках діяльності). Але інформацію неможливо зупинити, її слід структурувати, тому більш професійне відношення до справи, стрімкий власний розвиток та емоційне піднесення від об`єму вільного часу є головними факторами розповсюдження цієї практики й далі у бухгалтерській діяльності.

Отже, переваги:

  1. Збільшення частини вільного часу за рахунок відсутності транспортування, несподіванок та соціальних стосунків на роботі;
  2. Більша зосередженість на поставлених завданнях, можливість регулювати свій розпорядок дня та підвищувати власну ефективність та ефективність підприємства в цілому;
  3. Можливість опрацьовувати інновації бухгалтерського обліку у швидкому та безболісному для робочих процесів стилі, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної людини;
  4. Кореляція власних стосунків з підлеглими чи керівництвом за рахунок особистого ставлення до деталей, необхідності постійно залишатися на зв`язку й організовувати координаційну діяльність;
  5. Належне технічне забезпечення гарантує безперервність роботи, а можливість виконувати крос-функціональні обов`язки підвищує цінність працівника.

Й недоліки:

  1. Такий вид співпраці не гарантує підвищення зарплатні за виключенням окремих випадків;
  2. Необхідність особистих зустрічей підвищується за рахунок потреби у передачі більшої інформації та створення ефективної команди;
  3. Вимагає гарних навичок тайм-менеджменту та регулювання власної дисципліни кожного працівника;
  4. Потребує постійного навчання та оновлення практичних навичок бухгалтера і обміну досвідом з іншими колегами;
  5. Відсутність остаточно сформованої культури «роботи на дому» на теренах України і легковажне відношення до такого типу роботи керівників старої формації.

Нас находят: робота на віддалі бухгалтер, робота бухгалтерії на дому, робота бухгалтер на дому — Яндекс: знайшлося 75 млн результатів, робота бухгалтер камянецьплді, gthtdfub hj jnb e[ufknthjv


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook