Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиСлушателю курсов

Зміни в податковому законодавстві та їх вплив на роботу бухгалтера

Зміни в податковому законодавстві та їх вплив на роботу бухгалтера

Інтеграція України у світову економіку, формування ринкових відносин та низка інших факторів зумовили появу окремого напряму обліку, який служить для виконання фіскальних функцій – податкового обліку. Необхідність відокремлення податкового і бухгалтерського обліку зумовлена тим, що кожен із напрямів має свою мету, задачі, функції та призначення.

За період існування України відбулося багато перетворень у нормативних актах, які регулюють сферу оподаткування. Часті зміни ставок податків, внесення поправок до законів та нормативних актів, ускладнення (пов’язані з великими податками і зборами) стали передумовами для кардинальних змін у сфері оподаткування. Проте, ці зміни не дали очікуваного ефекту через існування великої кількості документів не об’єднаних в одне ціле. Спроби створити єдиний такий документ увінчались появою Податкового Кодексу. Новий Податковий кодекс покликаний був упорядкувати та спростити (певним чином) умови нарахування і сплати податків. Хоча і ця спроба не виявилась вдалою, оскільки більшість положень потребують доопрацювань, чи навіть кардинальних змін.

Передбачені зміни у кодексі не були здійснені через кризовий стан економіки нашої країни. Ставка ПДВ збереглась на рівні 20%, що є доцільним, оскільки в кризовому стані економіки відмовлятись від частки вагомих доходів до державного бюджету було б неефективно. Зменшення податку на прибуток теж скасовано, незмінним залишився і показник відсотків, що утримуються із доходів фізичних осіб (заробітної плати -15/17%). Проте не всі податки та збори залишились минулорічними. Відбулося збільшення суми екологічного податку, акцизного збору, плати за землю, за використання надр землі та інші ставки певних зборів. У зв’язку з політичною ситуацією в Україні введено новий податок, який буде утримуватись із доходів фізичних осіб – військовий збір, у розмірі півтора відсотка від заробітної плати. Також вводиться пенсійний збір (0,5%) при проведенні операцій з купівлі іноземної валюти.

Нестабільність, як минулих років, так і сучасності у політичних, економічних, фінансових сферах країни призводять до складності ведення звітності та обліку на підприємствах малого, середнього та малого бізнесу. Облік ресурсів, джерел їх формування та податків на підприємстві веде саме бухгалтер.

Професія бухгалтера включає в себе збирання, накопичення та узагальнення інформації щодо фінансового стану підприємства. Як відомо, для обробки інформації про фінансовий стан необхідно використовувати інформацію, яка стосується бухгалтерських операцій та обліку сплати податків підприємством. Ведення паралельно різних видів обліку значно ускладнює роботу таких спеціалістів. Кожен із напрямків обліку включає велику кількість інформації щодо специфіки ведення, різні цілі, функції, задачі та методи розрахунку, що призводять до багатьох суперечностей та невідповідностей між ними. Саме тому професія бухгалтера несе в собі багато труднощів. Сучасний бухгалтер повинен володіти великим переліком якостей, які необхідні для ведення облікової діяльності, а саме:

Отже, в наш час до професії бухгалтера дуже багато вимог, як професійного характеру, так і особистісного. Наприклад, бухгалтер в силу специфіки своєї роботи має бути відповідальною, здатною до ділового спілкування людиною, яка розуміється на різних сферах діяльності підприємства і приносить неабияку користь для функціонування всієї організації.

Професія бухгалтер потребує постійного оновлення знань, оскільки, як в бухгалтерському, так і в податковому обліку, постійно відбуваються зміни, щодо їх правової регламентації. Саме тому обліковець повинен якнайшвидше адаптуватись до нових змін, оскільки неврахування нововведень в складанні звітності підприємства може викликати проблеми з поданням цієї документації до відповідних державних органів. Бухгалтер несе велику відповідальність, оскільки від його роботи залежні і управлінські рішення. Несвоєчасне, чи невірне надання інформації може спричинити збитки, чи навіть банкрутство підприємства.

Не менш вагомою є тема впливу змін в податковому законодавстві на роботу бухгалтера. В Україні податкова та інші сфери зазнають частих змін, що спричинено пошуком найоптимальніших та ефективних норм законодавчої бази. Недосконалість фінансової, економічної та політичної сфер призводить до нежиттєздатності нових прийнятих законів. Звісно, такі зміни значно ускладнюють ведення бізнесу, а особливо роботу бухгалтера. Обліковець несе моральну й юридичну відповідальність за законність та раціональність використання ресурсів, якими володіє підприємство. Саме тому незнання нововведень у законодавстві не звільняє від відповідальності за порушення норм ведення обліку. Не тільки постійні зміни створюють складність роботи, а невідповідність бухгалтерського та податкового обліків. Довгий час в нашій країні ведеться мова про необхідність гармонізації цих двох видів господарського обліку та прийняття нормативних актів на більш стабільні строки.

Отже, зміни в податковому законодавстві мають вагомий вплив на роботу бухгалтера. В нашій країні податковий облік має багато недоліків і потребує істотних змін. Для покращення роботи підприємств, а особливо роботи бухгалтера, мають бути враховані такі аспекти при внесенні змін до податкових норм:

Потієвська А.Ю.


Нас находят: податкове законодавство для бухгалтера


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook