Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОхорона здоров’я

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Охорона здоров’я

Нараховуємо премію працівнику в перший місяць роботи

Працівника прийнято на роботу в бюджетну установу. Чи можна в перший місяць роботи нарахувати йому премію у розмірі 100% посадового окладу?

 

Працівника прийнято на роботу в бюджетну установу. Чи можна в перший місяць роботи нарахувати йому премію у розмірі 100% посадового окладу?

Оплату праці працівників бюджетних установ провадять, зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — Постанова № 1298).

Підпунктом «в» пункту 4 Постанови № 1298 керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надано право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

Зауважимо, що конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначають у положенні про преміювання відповідної бюджетної установи (далі — положення про преміювання), яке є додатком до колективного договору, залежно від наявних для цього коштів. Адже відповідно до абзацу другого статті 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються установами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством .

Отже, положення про преміювання установа має розробити самостійно, дотримуючись норм Постанови № 1298 та інших нормативно-правових актів, які передбачають стимулювання ефективного виконання завдань і функцій працівниками відповідних підрозділів.

У положенні про преміювання визначаються: коло працівників, на яких поширюється дія преміальної системи, показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників. Преміюють працівників за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, встановлених, зокрема, посадовими інструкціями та положеннями про відповідні органи, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

До того ж статтею 143 КЗпП встановлено, що до працівників установ можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Отже, якщо положенням про преміювання установи, в якій працює працівник, не встановлено обмеження щодо нарахування премій працівникам в перший місяць роботи, і працівник своєчасно і в повному обсязі виконував протягом місяця посадові обов’язки, то керівник установи відповідно до особистого внеску працівника в загальні результати роботи може надати йому премію в розмірі 100% посадового окладу в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі установи.


Нас находят: Як оплачують перший мiсяц на роботi, Чи ви плачується премія в перший місяць роботи, Премії за перший місяць роботи, Чи можна премія з першого місяця роботи, як нараховуються премії коли людина виконує роботу 0 5 ставки, скільки відсотків у зарплаті має займати оклад, премія у перший місяць роботи


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook