Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Оплачуємо помічнику вихователя роботу з перевищенням планової наповнюваності групи та в надурочний час

Помічник вихователя (5-й тарифний розряд) працює у групі ДНЗ з дітьми 4-річного віку. За списком у такій групі — 30 дітей. Фактично протягом грудня групу відвідували у середньому 25 дітей. В один із днів грудня помічник вихователя відпрацювала чотири години після закінчення своєї зміни у зв’язку з несвоєчасним виходом на роботу напарниці, яка повинна була заступити на наступну зміну. Місячний посадовий оклад помічнику вихователя встановлено на рівні 1218 гривень. Як правильно нарахувати заробітну плату за таких умов?

 

Помічник вихователя (5-й тарифний розряд) працює у групі ДНЗ з дітьми 4-річного віку. За списком у такій групі — 30 дітей. Фактично протягом грудня групу відвідували у середньому 25 дітей. В один із днів грудня помічник вихователя відпрацювала чотири години після закінчення своєї зміни у зв’язку з несвоєчасним виходом на роботу напарниці, яка повинна була заступити на наступну зміну. Місячний посадовий оклад помічнику вихователя встановлено на рівні 1218 гривень. Як правильно нарахувати заробітну плату за таких умов?

У ситуації, наведеній у запитанні, мала місце робота помічника вихователя у групі з перевищенням норми наповнюваності дітей та понад установлений робочий час . Розглянемо умови оплати праці за кожної з цих обставин окремо.

Спочатку з’ясуємо умови оплати праці за роботу у групі з перевищенням норми наповнюваності дітей. Пунктом 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), передбачено, що помічникам вихователів за перевищення планової наповнюваності груп установлюється доплата, яка провадиться за фактичну кількість дітей , що відвідували групу понад установлену норму наповнюваності за минулий місяць, виходячи із посадового окладу відповідного працівника.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах становить:

Отже, помічнику вихователя за перевищення планової наповнюваності групи відповідно до пункту 52 Інструкції № 102 буде нараховано доплату виходячи із посадового окладу:

1218,00 грн. Ч (25 ос. – 20 ос.) ч 20 (ос.) = 304,50 грн.

Далі розглянемо, як оплачувати роботу помічника вихователя, виконану після закінчення своєї зміни.

У випадках, коли робота понад установлену норму виконується помічником вихователя з причини невиходу на роботу змінника або коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата праці проводиться відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю України (КЗпП) як за роботу в надурочний час. Зауважимо, що ця норма застосовується тоді, коли робота понад установлену норму робочого часу виконувалася без перерви після закінчення основного робочого часу. Відповідно до статті 106 КЗпП робота в надурочний час оплачується у подвійному розмірі.

Отже, помічнику вихователя за відпрацьовані 4 години роботи в надурочний час нараховуємо заробітну плату так:

1) визначаємо вартість 1 години робочого часу за грудень:

1218,00 грн. ч 175 год. = 6,96 грн.;

2) обчислюємо оплату за 4 години роботи в надурочний час (не забуваємо, що така робота оплачується у подвійному розмірі):

6,96 грн. Ч 4 год. Ч 2 = 55,68 грн.

Тож, беручи до уваги вказані виплати, помічнику вихователя у грудні повинні нарахувати 1578,18 грн. (1218,00 грн. + 304,50 грн. + 55,68 грн.).

Варто нагадати, що доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати не включаються до мінімальної заробітної плати. До таких виплат належать і доплата за перевищення планової наповнюваності груп, і оплата роботи в надурочний час.

Тобто доплата за перевищення планової наповнюваності груп та оплата роботи в надурочний час не впливають на розмір посадового окладу, який для помічника вихователя встановлено в розмірі мінімальної заробітної плати (у грудні 2013 року — 1218 грн.).


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=oplachuemo-pomichniku-vikhovatelya-robotu-z-perevishchennyam-planovoi-napovnyuva, тарифний розряд помічника вихователя, розряди помічника вихователя днз, зарплата вихователя тарифна сітка, Зарплата помічника вихователя 2021, Зарплата помічника вихователя 2021 в Україні, помічник вихователя заробітна плата, Оклад помічника вихователя 2021 року, Зарплату на скилыки помичниками вихователя, заробітна плата помічника вихователя


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook