Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриДержавна служба

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Державна служба

Як час відпустки по догляду за дитиною впливає на стаж роботи для встановлення надбавки за вислугу років та присвоєння рангу

Чи зараховується до стажу роботи, що дає держслужбовцю право на надбавку за вислугу років та на присвоєння чергового рангу, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3-річного віку?

 

Чи зараховується до стажу роботи, що дає держслужбовцю право на надбавку за вислугу років та на присвоєння чергового рангу, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3-річного віку?

Стаж державної служби обчислюється відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу), Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283, та додатка до нього (далі — Порядок № 283).

Обчислений відповідно до Порядку № 283 стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

Відповідно до пункту 3 Порядку № 283 до стажу держаної служби включається час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, — період додаткової відпуски без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж досягнення дитиною віку шести років.

Отже, період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років включається до стажу державної служби, що дає право на надбавку за вислугу років.

Одночасно наголошуємо, що ранги державним службовцям присвоюють за порядком, передбаченим статтею 26 Закону про держслужбу та Положенням про ранги державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 № 658 (далі — Положення № 658).

Відповідно до статті 26 Закону про держслужбу для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. Згідно з Положенням № 658 ранги присвоюють державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

Враховуючи викладене, присвоєння працівнику чергового рангу державного службовця має відбуватися після успішно відпрацьованих ним на займаній посаді двох років з урахуванням результатів щорічних оцінок, атестацій, професійного рівня, відсутності дисциплінарних стягнень.

Зарахування періоду перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років до періоду успішно відпрацьованих двох років, що дає підставу для присвоєння чергового рангу державного службовця, законодавством не передбачено, оскільки особа в цей час не виконує своїх обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.


Нас находят: чи зараховується відпустка без збереження заробітної плати до вислуги років державного службовця


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook