Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Надаємо щорічну основну відпустку за другий рік роботи

Особа працює в сільській раді на посаді секретаря з 10 липня 2013 року. Щорічну основну відпустку за перший рік роботи їй було надано з 15 січня 2014 року. Чи може така особа отримати щорічну основну відпустку за наступний робочий рік у серпні 2014 року?

 

Особа працює в сільській раді на посаді секретаря з 10 липня 2013 року. Щорічну основну відпустку за перший рік роботи їй було надано з 15 січня 2014 року. Чи може така особа отримати щорічну основну відпустку за наступний робочий рік у серпні 2014 року?

Так, може. Пояснимо чому.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) право на відпустки мають громадяни, які перебувають у трудових відносинах з установою, а також працюють за трудовим договором.

Щорічну основну відпустку надають працівникуза відпрацьований робочий рік, який обчислюють з дня прийняття його на роботу або укладення трудового договору. Скажімо, якщо працівника прийнято на роботу 10 липня 2013 року, щорічну основну відпустку йому буде надано за робочий рік із 10 липня 2013 року до 9 липня 2014 року.

Порядок надання щорічних відпусток визначено статтею 10 Закону про відпустки. Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону про відпустки право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

Водночас частиною сьомою статті 10 Закону про відпустки передбачено надання щорічних відпусток повної тривалості за бажанням працівника до настання 6-місячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи в установі.

Щорічну відпустку надають працівнику з таким розрахунком, щоб він використав її, як правило, до закінчення робочого року. Відповідно до частини дев’ятої статті 10 Закону про відпустки щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівнику в будь-який час відповідного робочого року.

Зауважимо, що черговість надання відпусток визначають графіками, які затверджує керівник установи за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, і доводять до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховують інтереси установи, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, має бути узгоджений між працівником і роботодавцем. Керівник установи зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. На керівника установи покладено також обов’язок вести облік наданих працівникам відпусток.

Отже, якщо працівник уклав трудовий договір 10 липня 2013 року, то починаючи з 10 січня 2014 року він може отримати щорічну основну відпустку повної тривалості за робочий рік з 10 липня 2013 року до 9 липня 2014 року. За другий та наступні роки роботи йому може бути надано відпустку в будь-який час робочого року відповідно до затвердженого графіка відпусток.


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook