Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиНа досуге

Матеріальна відповідальність працівників

Матеріальна відповідальність працівників

Повна матеріальна відповідальність.

 

Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов’язку працівників покрити повністю або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини.

Бухгалтер не є матеріально відповідальною особою (якщо, він не є, наприклад, касиром). Його посада не передбачає виконання робіт, безпосередньо пов'язаних зі зберіганням, обробленням, продажем, перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей.

Працівники, які не є керівниками підприємства (установи, організації) і структурних підрозділів на підприємстві, або їх заступники за шкоду, заподіяну зайвими грошовими виплатами, викликаними належним виконанням ними трудових обов’язків, несуть матеріальну відповідальність за ч. 1 ст. 132 КЗпП, крім випадків, для яких ст. 134 КЗпП передбачена повна матеріальна відповідальність.

Таким чином, до бухгалтера можна застосувати відповідальність лише в межах середньомісячного заробітку. Так, згідно зі ст. 132 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Нагадаємо, що розмір середньомісячного заробітку визначається відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

При цьому п. 2 ст. 133 КЗпП розкриває, що обмежену матеріальну відповідальність несуть також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях (а головний бухгалтер таким є) та їх заступники, якщо шкоду заподіяно:

У той же час у деяких випадках бухгалтер може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності. Перелік таких випадків передбачено у ст. 134 КЗпП. Для бухгалтера можна виділити дані випадки повної матеріальної відповідальності:

 1. майно та інші цінності було одержано ним під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
 2. шкоди завдано його діями, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
 3. шкоди завдано ним, коли він перебував у нетверезому стані;
 4. шкоди завдано нестачею, умисним знищенням або умисним зіпсуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спец. одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією в користування;
 5. шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків.

Повна матеріальна відповідальність.

Дане питання регулюється ст. 134. КЗпП. В ній зазначено, що працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли:

 1. між працівником і підприємством, установою, організацією укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання і інших цілей;
 2. майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
 3. шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
 4. шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
 5. шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції). В тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
 6. відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків;
 7. шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків;
 8. службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

З вище сказаного можна зробити висновок, що бухгалтер не є матеріально-відповідальною особою, якщо, не є наприклад, касиром або не заключав договір з підприємством, організацією про матеріальну відповідальність.


Нас находят: повна материальна видповидальнисть бухгалтера, чи може бути працівник бухгалтерії матеріальнвідповідальною особою, пакет документiв застосування повноi матерiальноi вiдповiдальностi до бухгалтера, матеріальна відповідальність працівників бухгалтерів, відповідвоьнічь праціаникі бузгалтерв, бухгалтер є матеріально відповідальним


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook