Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьи1С:Предприятие

Перспективи розвитку платформи 1С

Перспективи розвитку платформи 1С

Сучасний стан програм автоматизації бухгалтерського обліку характеризується потребою комплексного обліку і аналізу фінансової діяльності цілого підприємства. На першому плані виходять великі системи, засновані на сучасних системах зв'язку і методах обробки інформації, що дозволяє колективу бухгалтерів вести одночасно взаємозалежні ділянки обліку, а керівництву підприємства дають можливість оперативного доступу до достовірною інформацією і сприяють прийняттю компетентних управлінські рішення.

Однією з програмних продуктів є комплекс "1С", розроблений компанією "1С". "1С: Підприємство" - це універсальна система автоматизації діяльності підприємства. Через свою універсальність систему "1С: Підприємство" можна використовувати для автоматизації різних сфер економічної діяльності підприємства: обліку товарів і коштів, розрахунки з контрагентами, по зарплатам, амортизації основних засобів, бухгалтерського обліку тощо.

Система "1С: Підприємство" - це не просто програма, що існує у вигляді набору незмінних файлів, а сукупність програмних елементів, з якими працюють розробники і користувачі. Якщо подивитися на програму з логічної точки зору, то всю систему можна розділити на дві великі частини, що тісно взаємодіють між собою: конфігурацію і платформу, яка керує роботою конфігурації.

Платформа 1С забезпечує роботу конфігурації, а саме головне дозволяє вносити в неї зміни чи створювати власну конфігурацію.

Існує одна платформа і велика кількість конфігурацій. Для функціонування певного прикладного рішення необхідна платформа і якась певна (одна) конфігурація. Система "1С: Підприємство" у поєднанні з конфігурацією вже є готовою для використання програмного продукту, який орієнтований на визначення типів підприємств і класи розв'язування завдань.

Під час розробляння творці платформи "1С: Підприємство" відразу орієнтувалися на отримання цілісної базової платформи, яка використовуватиметься для побудови різноманітних рішень. У ці рішення можуть створювати як фахівці фірми "1С", так і безліч інших розробників, які є експертами у певних галузях діяльності.

Перспективи розвитку платформи 1С полягають у тому, що сьогодні при розробці все нових і нових програм її творці звертали увагу на ті недоліки, які виникали при використанні, або ті незручності при виконанні тих чи інших дій, та не допускали їх, і впроваджували вдосконалені методи обробки інформації.

Потрібно створити умови для відчуття свободи у розробники, тобто мати не тільки певний набір даних способів реалізації певного завдання засобами, які закладені у платформу, а певним чином розширити ці межі. Але обов’язково треба не забувати про простоту розуміння розробником рішень, і максимально враховувати переважно у всіх механізмах платформи і водночас захищати від помилок, і дозволяти досить швидко отримати певне працездатне рішення, яке потім зможе розвиватись та підтримуватися і для них, і для інших фахівців.

Головною умовою для користувачів тих чи інших програм, є те що програма повинна працювати швидко не залежно від того яка кількість користувачів, кількість документів, величина довідників.

Оновленні програми не повинні потребувати додаткове навчання персоналу( зрозуміло, що це стосується людей, які знають як працювати з програмою 1С і вже працювали з нею).

Для того, щоб користувач 1С зміг розібратися і зрозуміти механізм стандартних звітів, йому необхідно мати знання хоча б початкового рівня.

Зрозуміло, що з розвитком програми будуть розширюватися можливості, варіанти роботи, але більшість клієнтів не буде користуватися всіма можливостями, тому треба певним чином полегшити користування для таких клієнтів .

На сьогоднішній день, користувачі програми стверджують, що програми « 1С» версії 7 працюють набагато стабільніше і там майже не залишилося помилок, а ті програми, які навпаки, змінюються і оновлюються регулярно, тобто кілька разів на місяць, позначаються на вартості та обслуговуванні. Тому в майбутньому треба створювати програми таким чином, щоб вони вражали своїх користувачів відсутністю помилок.

У «1С» не повинно бути проблем із сумісністю з новими операційними системами, бо така проблема була у «1С: Підприємство» версії 7.7. Багато партнерів « 1С» пишуть нові спеціалізовані конфігурації тільки під певну версію, але це не буде перспективним розвитком платформи 1С, а оскільки творці зацікавлені саме в перспективному розвиткові то повинна стимулювати до написання спеціалізованих конфігурацій під різні версії.

Оскільки наше суспільство не можливо уявити без використання Інтернету, то для користувачів, що працюють через Інтернет потрібно додати можливість працювати в режимі надзвичайно низької швидкості з'єднання. У цьому режимі роботи трафік знижується через те, що зменшується кількість звернень клієнтського додатку до сервера. Це дозволить працювати навіть на дуже низькошвидкісних каналах. Наприклад, це дозволить користувачам підключатися , а також працювати з базою навіть зі своїх телефонів в будь-якому місці, де обов’язково є доступ в Інтернет.

Обов’язково треба підвищити стійкість системи 1С до обриву каналу зв'язку (наприклад це може відбутися через зникнення світла) між користувачем і кластером серверів. Отже, тепер у більшості випадків після відновлення розірваних з'єднань користувачі зможуть продовжити ту роботу і з того «місця», на якому вона була припинена.

Використання механізму агрегатів повинен дозволити якомога більше і набагато значніше скоротити час формування звітів. Цей механізм дозволить скоротити нам час здобуття потрібних даних для звіту. За для регістра створюють сховища (агрегат), що містять в різних розрізах інформацію, при цьому система сама вибирає розрізи , які залежать від інтенсивності використання їх користувачами.

Проте системі 1С повинна бути притаманна вища гнучкість в пристосуванні до облікових задач, як властиво це програмам - конструкторам.

Якщо попередній виконавець закінчення роботи своєї певної частини завдання позначить, тоді наступний виконавець зможе отримає повідомлення про те, що настала його черга робити. А кого вже заохочувати чи карати, показано у відповідному звіті з деталізацією до конкретного завдання, яке виконуються у цей момент.

У режимі роботи програми «1С» можна використовувати новий дизайн інтерфейсу, який буде орієнтований на комфортну та ефективну роботу.

Користувач сам зможе вибирати зовнішній вигляд меню (панелі навігації, панелі розділів, панелі дій), форм довідників. документів, обробок, звітів та таке інше.

При розробці нових платформ 1С повинно бути узагальнено багаторічний досвід вживання на ринку версії системи 1С, а також проаналізовані міжнародні методики управління виробничим підприємством і враховані побажання всіх партнерів та клієнтів фірми 1С.

У майбутньому система програм, що в результаті зарекомендувала себе, повинна бути доповнена рядом новітніми можливостями, які дозволяють значно розширяти спектр прикладних задач, що вирішуються при автоматизації середніх і крупних підприємств.

Основні напрями розвитку нових версій полягають у: підвищенні масштабованості роботи системи, включення нових можливостей для аналізу і пошуку інформації, вищої зручності адміністрування системи. Нові версії не повинні мати істотних відмінностей при роботі з програмою, користувачам не треба буде знов перенавчатися. Для зручності користувачів відмітимо наступні позитивні якості програми, які потрібно ввести:

Також треба відзначити, що бухгалтерські програмні продукти повинні бути комплексними інструментами для автоматизації обліку, а також управління підприємством. Під час взаємодії різних програм і між ними, та із технологічним обладнанням займають місце труднощі, що з'явилися при обміні інформацією або з партнерами або з контролюючими органами. Тому потрібно вирішити проблему пов’язану з уніфікованим форматом обміну інформаційних баз, що зараз є актуальною. А для її вирішення необхідне створення та підтримка єдиного встановленого стандарту обміну певним обсягом інформації на національному рівні.

Фірму «1С» завжди повинні називати фірмою нововведень. Для програми на різних етапах розвитку повинно бути характерним також логічна витонченість і простота нової платформи.

Нові версії повинні мати зручну систему сервісів і візуальні засоби розробки ( тобто різноманітні конструктори).

Використання даної програми при постійному розвитку та вдосконаленню завжди повинно дозволяти з легкістю впоратися з обробкою різних даних. Із її впровадженням фахівцям повинно ставати все більш зручніше керувати міграцією документів, а також користувачі зможуть оцінюють зручність програми у роботі.

У майбутньому відкриваються великі перспективи розвитку платформи 1С, бо без цієї програми не можливо існувати у ринковій економіці, яка використовує автоматизовані системи обліку.

У сучасних умовах господарювання автоматизований процес обліку дає можливість підприємству економити свої ресурси, зокрема, гроші та час, а головне – своєчасно приймати ефективні управлінські рішення.

Програмні продукти на ринку представлені як широкий спектр програм, що забезпечує ведення бухгалтерського обліку, поширенішими з яких і найбільш адаптованими ведення обліку до української системи є використання платформи 1С.


Нас находят: Що потрібно мати для роботи в 1С, обученія працювати на фінансових платформах, Для того щоб дозволити роботу користувачів 1С скористайтесь консоллю кластера серверів, для роботи в 1с потрібно мати


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

 

Мы на Facebook