Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиКарьерный рост

Які відмінності в роботі головного бухгалтера та фінансового директора?

Які відмінності в роботі головного бухгалтера та фінансового директора?

Фінансовий директор — високий за положенням в управлінні керівник компанії, котрий відповідає за фінансову звітність та управління фінансовими потоками підприємства. Він визначає фінансову політику організації. Може займати пост віце-президента компанії, підзвітний генеральному директору. Часто може являтися членом ради директорів.

Фінансовий директор має свої повноваження на підприємстві. Він несе відповідальність за стратегічно-важливі фінансові дії, проводить контроль за різними чинниками:

Фінансовий директор має нести відповідальність за:

Фінансовий директор має свої стратегічні функції, що пройшли тривалий час трансформації. Його функції довгий час ототожнювали з функціями скарбника та контролера. В даний час фінансовий директор виконує лише свої професійні обов’язки, що прописані в статуті організації, та не суперечать чинному законодавству.

Аналізуючи функції фінансового директора, можна прийти до висновку, що його діяльність була пов'язана, ще з самого початку, з плануванням та оцінюванням перспектив підприємства.

Головний бухгалтер - керівник бухгалтерської служби, який має забезпечувати ведення обліку на підприємстві.

Головний бухгалтер може призначатися та звільнятися зі своєї посади директором організації чи підприємства.

Діяльність головного бухгалтера, так само, як і діяльність фінансового директора, контролюється законами, встановленими законодавством країни. Існує такий документ, щодо прав та обов`язків для цих працівників, як Закон «Про фінансову звітність на бухгалтерський облік в Україні». Також їхня діяльність контролюється ще багатьма законами.

На посаду головного бухгалтера рекомендується брати особу, яка має вищу освіту по відповідній спеціалізації, та має стаж роботи не менш 5 років за даною спеціальністю.

Основні функції головного бухгалтера:

Головний бухгалтер має забезпечувати:

Головний бухгалтер підпорядковується керівникові установи повною мірою. В разі розбіжностей між керівником установи та головним бухгалтером, головне рішення приймає керівник вищої організації.

Головному бухгалтеру забороняється оформлювати документацію, що суперечить законодавству, витрачати товарно-матеріальні цінності та кошти підприємства на власні потреби.

Законодавством встановлена відповідальність, щодо праці бухгалтерів, яка поділяється на:

Обидва працівники займають високі посадові місця на підприємствах, чи інших організаціях. Вони мають професійні обов`язки та права, котрі регулюються законодавством. Ці спеціалісти значною мірою впливають на організацію установи, контролюються генеральним директором, а самі керують роботу більшості працівників організації.

Поліщук Іван


Нас находят: Бухгалтерія підпорядковується директору, Головному бухгалтеру забороняється


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook