Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОхорона здоров’я

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Охорона здоров’я

Чи можлива виплата матеріальної допомоги деяким працівникам ЗОЗ у кінці року

Чи має право бюджетна установа (лікарня) на виплату допомоги молодшому медичному та адміністративно-господарському персоналу в кінці року за наявності коштів в межах фонду оплати праці? Як правильно розрахувати розмір допомоги за умови підвищення посадових окладів?

 

Чи має право бюджетна установа (лікарня) на виплату допомоги молодшому медичному та адміністративно-господарському персоналу в кінці року за наявності коштів в межах фонду оплати праці? Як правильно розрахувати розмір допомоги за умови підвищення посадових окладів?

Працівники бюджетних установ з числа адміністративно-господарського та молодшого медичного персоналу можуть отримувати матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, відповідно до підпункту «б» пункту 4 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298. Право надавати таку допомогу має керівник установи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі. Розмір вказаної допомоги не може перевищувати посадового окладу кожного конкретного працівника, за винятком суми матеріальної допомоги на поховання . У колективному договорі матеріальна допомога залежно від її виду може бути відображена в розділі «Оплата праці» або «Соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації», в якому також може зазначатися її розмір.

З огляду на реальні фінансові можливості відповідного бюджету та з урахуванням положень колективного договору, наказом керівника встановлюються розміри окремих видів матеріальної допомоги, передбачених нормативними актами. Скажімо, така допомога може бути надана і у меншому розмірі.

Для отримання матеріальної допомоги працівник закладу подає заяву, де зазначає причину, з якої він просить надати йому матеріальну допомогу. Підставою для оформлення наказу про надання матеріальної допомоги є завізована керівником заява. У наказі зазначаються сума матеріальної допомоги та пункт колективного договору, на підставі якого вона надається.

Варто вказати, що при визначенні суми матеріальної допомоги приймається до розрахунку посадовий оклад, затверджений у штатному розписі, з урахуванням усіх підвищень. Оскільки Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, передбачено підвищення та встановлення нового посадового окладу (тарифної ставки), то розмір допомоги розраховується виходячи з новоствореного посадового окладу (тарифної ставки).

Матеріальна допомога і допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки — це різні види допомоги. Їхній розмір може бути неоднаковим, але кожна з них не повинна перевищувати протягом року одного посадового окладу.

Зауважимо, що виплата, про яку йдеться, не є обов’язковою. Водночас вказані працівники мають на неї право, незалежно від того, чи отримують вони допомогу на оздоровлення відповідно до постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524, адже зазначені виплати надаються за різними підставами. Цю позицію викладено в листі Міністерства соціальної політики України від 22.06.2012 № 93/06/187-12.

Отже, надання зазначеної матеріальної допомоги може здійснюватись за рішенням керівника тільки у разі, коли такі кошти будуть закладені до фонду оплати праці під час формування кошторису на відповідний бюджетний рік.


Нас находят: виплати в кинци року


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook