Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруНеоборотні активи і запаси

Бухгалтеру /
Необоротні активи і запаси

Оглавление

Поточний ремонт за договором ЦПХ: здійснюємо видатки за цільовим призначенням

Бюджетна установа залучила фізичних осіб (не підприємців) для проведення поточного ремонту приміщень. З виконавцями були укладені угоди цивільно-правового характеру, а після виконання робіт складений акт за формою КБ-2в. Кошти на оплату праці з виконання поточного ремонту планувались не за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», а за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». За якими КЕКВ провести видатки за виконані роботи з поточного ремонту?

 

Бюджетна установа залучила фізичних осіб (не підприємців) для проведення поточного ремонту приміщень. З виконавцями були укладені угоди цивільно-правового характеру, а після виконання робіт складений акт за формою КБ-2в. Кошти на оплату праці з виконання поточного ремонту планувались не за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», а за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». За якими КЕКВ провести видатки за виконані роботи з поточного ремонту?

Щоб уникнути нецільового використання коштів та розрахуватись за зобов’я­заннями, взятими за договором цивільно-правового характеру (далі — договір ЦПХ), видатки слід здійснити за КЕКВ 2111 « Заробітна плата ». Адже згідно із підпунктом 4 підпункту 2.1.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (далі — Інструкція № 333), винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб’єктів господарювання) здійснюють за КЕКВ 2111 «Заробітна плата».

Згідно із пунктом 22 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.

Оскільки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» видатки на виплату винагороди фізичним особам за договорами ЦПХ, у тому числі із здійснення поточного ремонту, не планувались і не обґрунтовані відповідними розрахунками, порушення бюджетного законодавства не уникнути. Натомість такими розрахунками забезпечено видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Єдиним і головним аргументом правомірності проведення видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» є те, що вони могли бути здійснені за рахунок економії фонду оплати праці. Але зауважимо, що таку економію можна було б спрямувати, наприклад, на виплату премій штатним працівникам установи.

Є ще один нюанс, на який потрібно звернути увагу насамперед головним бухгалтерам бюджетних установ. Для підтвердження робіт, виконаних за договором ЦПХ, використовувати форму КБ-2в недоречно. Показники цієї форми відображають не тільки заробітну плату за виконані роботи, а й матеріали, кошторисний прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризику, а також податки і збори. А, як відомо, здійснювати видатки, не пов’язані із оплатою праці, за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» заборонено, оскільки це суперечить вимогам Інструкції № 333.

Акт виконаних робіт за договором ЦПХ повинен підтвердити факт виконання саме робіт, про які домовились сторони, як у фізичних (кількісних, якісних, часових) обсягах, так і у вартісному виразі. Якщо сторони домовились про обсяг і вартість робіт з поточного ремонту та зафіксували домовленість у договорі ЦПХ, то виконані роботи приймають згідно із актом виконаних робіт, яким підтверджують факт виконання обсягів робіт з поточного ремонту за встановленою у договорі ЦПХ вартістю. Наголошуємо, що до акта виконаних робіт не слід включати показників щодо кількості і вартості використаних для поточного ремонту матеріалів тощо. Адже установа має забезпечити фізичну особу матеріалами для виконання робіт з поточного ремонту, які придбаває за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=potochniy-remont-za-dogovorom-tspkh-zdiysnyuemo-vidatki-za-tsilovim-priznachenny, цивільно правовий договір на ремонт примыщення, договір ЦПХ на виконання ремонтних робіт, цпх для роботи ремонтні, поточний ремонт договір, з якого кекв платити договора цхп, Договір ЦПХ по ремонту в будівництві, який КЕКВ на поточний ремонт приміщення, цивільно правовий договір на виконання ремонту, договір цпх поточний ремонт в бюджетній установі


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook