Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Прийняття на посаду юрисконсульта особи, яка закінчила 1 курс ВНЗ: чи можливо

Чи дозволяє законодавство прийняти на посаду юриста особу, яка закінчила 1 курс юридичного факультету вищого навчального закладу?

 

Чи дозволяє законодавство прийняти на посаду юриста особу, яка закінчила 1 курс юридичного факультету вищого навчального закладу?

Визначити завдання, обов’язки, кваліфікаційні вимоги для різних професій можна за допомогою кваліфікаційних характеристик, наведених у Випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).

ДКХП — це систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (далі — КП).

Зважаючи на те, що назви посад у штатному розписі будь-якої організації мають відповідати професійним назвам робіт, зазначеним КП, для коректного визначення кваліфікаційних вимог за посадою необхідно, насамперед правильно підібрати професійну назву роботи.

КП містить кілька професійних назв робіт для професіоналів, що забезпечуватимуть юридичну підтримку організації.

Юрист

Професійну назву роботи «Юрист», код КП 2421.2, переважно застосовують у спеціалізованих юридичних фірмах або у приватних юридичних практиках.

Основна мета діяльності юриста — представляти інтереси у різних судових та інших органах і консультувати з різних правових питань не одного клієнта (свого роботодавця), а різних. Може спеціалізуватися на одній галузі права (одному виді юридичних послуг) або кількох.

Юрисконсульт

Професійна назва роботи «Юрисконсульт», код КП 2429, застосовується, як правило, на підприємствах, в установах, організаціях (далі — організація), основна сфера діяльності яких не пов’язана з наданням юридичних послуг. Основна мета діяльності юрисконсульта — захист інтересів організації, у якій він працює, при розгляді господарських спорів у арбітражі, судах та інших державних органах, а також юридичне забезпечення ефективності роботи організації.

Спеціаліст-юрисконсульт

Професійна назва роботи «Спеціаліст-юрисконсульт», код КП 2419.3, як правило, застосовується у системі державної служби або правоохоронної діяльності та належить до професійного угруповання «Професіонали державної служби» і використовується лише у відповідній сфері. Кваліфікаційні характеристики для різних категорій посад спеціалістів-юрисконсультів (головного, провідного, І, ІІ категорій) опубліковано у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби від 13.09.2011 № 11.

Ймовірно, у запитанні йдеться саме про визначення кваліфікаційних вимог за посадою юрисконсульта. Кваліфікаційна характеристика юрисконсульта міститься у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП, затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

Особа, яка претендує на посаду юрисконсульта, повинна мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) і знати: законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарчу і фінансову діяльність організації, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються правової діяльності організації; чинне законодавство ; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; податкове законодавство ; екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання звітів господарсько-фінансової діяльності в організації; порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; порядок укладення та оформлення господарських договорів; основи економіки, організації праці, виробництва й управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

Вимоги щодо стажу роботи ДКХП не висуває.

Отже, на посаду юрисконсульта не може бути прийнята особа, що закінчила 1 курс юридичного факультету, оскільки кваліфікаційна характеристика юрисконсульта, вміщена до Випуску 1 ДКХП, передбачає обов’язкову наявність у претендента на посаду повної вищої юридичної освіти.


Нас находят: код кп 2421 2 Юрист вимоги, класифікатор професій юрист чи юрисконсульт, 2421 2 юрист вимоги, які є посади юристів


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook