Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруКазначейське обслуговування

Бухгалтеру /
Казначейське обслуговування

Оглавление

Право першого підпису особи, яка працює на громадських засадах

ОСББ бере участь у муніципальній програмі та отримує бюджетні кошти. Чи має право першого підпису на платіжних документах для проведення операцій з бюджетними коштами керівник ОСББ, який працює на громадських засадах?

 

ОСББ бере участь у муніципальній програмі та отримує бюджетні кошти. Чи має право першого підпису на платіжних документах для проведення операцій з бюджетними коштами керівник ОСББ, який працює на громадських засадах?

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) — юридична особа , створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна (ст. 1 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 № 2866-III).

У муніципальній програмі розвитку ОСББ бере участь як одержувач бюджетних коштів. Нагадаємо, що одержувач бюджетних коштів — це суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на проведення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету (п. 38 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України).

Для проведення операцій з бюджетними асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних програм і заходів у місцевому бюджеті, ОСББ у відповідному органі Державної казначейської служби України (далі — орган Казначейства) відкриває бюджетні рахунки згідно з Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 (далі — Порядок № 758).

Аби відкрити рахунки, до органу Казначейства слід подати у двох примірниках картку зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 8 до Порядку № 758). До картки включають зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства або установчих документів надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів (п. 6.1 Порядку № 758).

Варто зазначити, що для окремих категорій виборних працівників деяких організацій спеціальним законодавством прямо встановлено, що вони працюють на громадських засадах. Правовий статус таких працівників визначають насамперед установчі документи таких організацій.

Однією з основних ознак роботи на громадських засадах є те, що її виконують безоплатно та у вільний від основної роботи час. На громадських засадах (хоча це в законодавстві прямо і не передбачено) можуть працювати члени виборних органів та інші виборні працівники господарських товариств, інших суб’єктів господарювання тощо (у т. ч. їх голова, керівник). Головне, щоб про їхню роботу на громадських засадах та надані повноваження згідно з Порядком № 758 було зазначено в установчих документах чи в рішенні (протоколі) про їх обрання на керівну посаду.


Нас находят: Голова осбб з правом підпису


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook