Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Установлюємо доплату працівнику-суміснику за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента

Особа працює у навчальному закладі за сумісництвом на посаді соціального педагога на 0,5 ставки. Чи потрібно установлювати їй доплати за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента?

 

Особа працює у навчальному закладі за сумісництвом на посаді соціального педагога на 0,5 ставки. Чи потрібно установлювати їй доплати за науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента?

Установлення доплат за вчені звання й наукові ступені регламентується наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557) та постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Так, працівникам навчальних закладів установлюють доплати, зокрема, за:

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням та науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначає керівник навчального закладу.

У разі якщо фонд оплати праці не дозволяє встановлювати доплату за вказані науковий ступінь та вчене звання у повному розмірі, установлюють та виплачують такі доплати у розмірі меншому, ніж визначено в Наказі № 557 та Постанові № 1298.

Утім, обмежень щодо встановлення вказаних доплат працівникам-сумісникам законодавствомне визначено.

Тепер щодо доплати за вчене звання доцента.

Зауважимо, що посада доцента передбачає заняття науковою діяльністю. Адже відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 № 963, вона належить до посад науково-педагогічних працівників і передбачається у штатах вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Доплата за учене звання доцента встановлюється працівникам у разі, якщо їх діяльність відповідає вказаному вченому званню. Оскільки діяльність соціального педагога не збігається з таким вченим званням, то доплата за нього не провадиться.

Підсумовуючи викладене, зазначимо: соціальному педагогу — суміснику можуть установити доплату за науковий ступінь кандидата наук, якщо його діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, а ось доплачувати за вчене звання доцента такому працівнику — немає підстав.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=ustanovlyuemo-doplatu-pratsivniku-sumisniku-za-naukoviy-stupin-kandidata-pedagog, за ступінь кандидата платять 15% до зарплати якщо ти на посаді секретар деканату, доцент працює в школі оплата праці, кандидат педагогічних наук доплата суміснику, доплата за кандитатський суміснику, доплата кандитам наук в технікумі україна, кандидат наук у школі як тарифікувати, украина кандидат наук доплата, надбавка до зарплати за звання кандидат наук, доплата за науковий ступінь кандидата наук


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook