Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Виплата премії за минулий рік: чи можлив

Бухгалтер бюджетної установи відповідно до наказу керівника нарахував та виплатив у лютому 2014 року премію працівникам за 4-й квартал 2013 року. Утім, перевіряльники під час ревізії зазначили, що за відсутності на 01.01.2014 зареєстрованої в органі Казначейства заборгованості з виплати премії така виплата є незаконною. Чи правильними є такі висновки?

 

Бухгалтер бюджетної установи відповідно до наказу керівника нарахував та виплатив у лютому 2014 року премію працівникам за 4-й квартал 2013 року. Утім, перевіряльники під час ревізії зазначили, що за відсутності на 01.01.2014 зареєстрованої в органі Казначейства заборгованості з виплати премії така виплата є незаконною. Чи правильними є такі висновки?

Так, і ось чому.

Відповідно до частини першої статті 3 Бюджетного кодексу України (БК) бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Як установлено абзацом другим пункту 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2014 № 228 (далі — Порядок № 228), розпорядники бюджетних коштів мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду.

Нагадаємо, що бюджетне асигнування — це повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

Ситуація, у якій бюджетні установи нараховують та виплачують у поточному році премію за минулий рік, є типовою. Утім, проводити виплати за минулі роки можна лише за наявності заборгованості, зареєстрованої за такими виплатами в органах Державної казначейської служби України (далі — органи Казначейства) та відображеної у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (­додаток 11 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44).

Пунктом 2.1 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів Украї­ни від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок № 309), установлено, що розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства.

Імовірно, установа не нараховувала премії працівникам у минулому році через відсутність бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Саме це і унеможливило реєстрацію відповідних зобов’язань у межах бюджетних асигнувань.

Водночас перевіряльники в актах ревізії такі премії трактуватимуть як незаконно нараховані та виплачені на порушення статті 3 БК та частини п’ятої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Зазначимо, що відповідно до пункту 5.1 Порядку № 309 зобов’язання, взяті установою без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених БК та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет ), не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства . Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За взяття таких зобов’язань на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства застосовуються такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань (п. 5.2 Порядку № 309).


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook