Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Визначаємо штатну чисельність працівників ДНЗ, що відкриває групу з короткотривалим перебуванням дітей

У дошкільному навчальному закладі діє 7 груп, режим роботи яких становить 10,5 год. Окрім цього, планується відкрити групу з короткотривалим (3-годинним) перебуванням дітей. Як розрахувати штатну чисельність працівників такого закладу?

 

У дошкільному навчальному закладі діє 7 груп, режим роботи яких становить 10,5 год. Окрім цього, планується відкрити групу з короткотривалим (3-годинним) перебуванням дітей. Як розрахувати штатну чисельність працівників такого закладу?

Штатний розпис дошкільного навчального закладу (ДНЗ) складають відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 04.11.2010 № 1055 (далі — Типові штатні нормативи).

Кількість штатних одиниць та назви посад у будь-якому ДНЗ мають відповідати Типовим штатним нормативам. Штати ДНЗ формуються з урахуванням типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень закладу.

Штати ДНЗ у нашій ситуації слід встановлювати з урахуванням того, що в ньому функціонує 7 груп з режимом роботи 10,5 год. Водночас при визначенні кількості окремих посад потрібно керуватися приміткою до Типових штатних нормативів. Вона передбачає, що у разі режиму роботи ДНЗ менше 4 год. (без організації харчування) посади шеф-кухаря, кухаря, підсобного робітника, комірника не вводять. А кількість інших штатних одиниць визначають відповідно до тижневого навантаження кожного працівника .

Отже, визначаючи штат харчоблоку ДНЗ, кількість посад кухарів, підсобних робітників, комірника установлюємо як для закладу, в якому функціонує 7 груп. А кількість штатних одиниць (шт. од.) вихователів, помічників вихователів розрахуємо пропорційно тижневому навантаженню та обсягу їхньої роботи. Тобто на основі установленої Типовими штатними нормативами кількості посад таких працівників для 4-годинного режиму роботи розрахуємо кількість посад для групи з 3-годинним перебуванням дітей у ДНЗ.

Під час розрахунків отримаємо таку кількість посад:

Для розрахункупосади музичного керівника беруть до уваги підпункт «а» пункту 5 Типових штатних нормативів, яким передбачено, що у штатних розписах ДНЗ така посада встановлюється з розрахунку 0,25 шт. од. на одну групу (а також на кожну групу для дітей віком від одного року і старше у яслах-садках).

Якщо таку посаду вводити пропорційно навантаженню, то кількість посад музичного керівника для групи з 3-годинним перебуванням дітей становитиме 0,19 шт. од. (0,25 шт. од. ч 4 год. Ч 3 год.).

Кількість посад інструкторів з фізкультури відповідно до підпункту «б» пункту 5 Типових штатних нормативів установлюють з розрахунку 0,125 шт. од. Отже, виконавши обчислення, отримаємо 0,09 шт. од. посади інструктора з фізкультури (0,125 шт. од. ч 4 год. Ч 3 год.). Аналогічно розраховуємо і кількість посад керівників гуртків.

Кількість посад сестер медичних старших становитиме 0,38 шт. од., машиністів з прання та ремонту спецодягу (білизни) — 0,19 шт. од. Щодо решти посад розрахунки проводимо так само.

Далі до штатної чисельності працівників, визначеної за Типовими штатними нормативами для ДНЗ, у якому функціонує 7 груп з режимом роботи 10,5 год., додаємо кількість посад для обслуговування дітей в групі з 3-годинним перебуванням. Отже, за штатним розписом кількість посад працівників у цьому ДНЗ становитиме, зокрема:


Нас находят: днз з короткотривалим перебуванням, Кількість штатних одиниць в ДНЗ, штатний розпис на 7 груп днз, На яку кількість дітей вводиться посада кухаря у дитячому садочку, Кількісьть дітей на посаду зав гуртожитком, розрахунок кількості штатних одиниць в одногруповому дошкільному закладі


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook