Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыалгоритм

Материалы слушателям курсов: "Алгоритм": Бухгалтеру

Оглавление: алгоритм

 

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

Бухгалтеру / НДФЛ

Перерасчет налога на доходы физических лиц

Работодатель плательщика налога (налоговый агент) обязан осуществить, в том числе по месту применения налоговой социальной льготы (НСЛ), перерасчет суммы доходов, начисленных такому плательщику налога в виде заработной платы, а также суммы предоставленной НСЛ (пп.169.4.2 ст.164 НКУ):Общие положения. Порядок проведения перерасчета. Результаты перерасчета
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Визначаємо кількість штатних одиниць практичного психолога в гімназії

Діяльність практичних психологів навчальних закладів працівників регламентується Положенням про психологічну службу системи освіти України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 № 127 (далі — Положення про психологічну службу), та іншими нормативно-правовими документами психологічної служби системи освіти.Скільки штатних одиниць практичного психолога повинно бути у гімназії з кількістю учнів 672, якщо гімназія знаходиться у місті (районного значення)?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Первинні документи

Відновлюємо підтвердні документи для авансового звіту

Чинним законодавством не передбачено видачу дубліката фіскального чеку касового апарату. Натомість ми можемо запропонувати такий алгоритм вирішення ситуації.Працівник придбав товарно-матеріальні цінності для бюджетної установи. Проте підтвердний документ (фіскальний чек касового апарату) ним був втрачений. За допомогою яких документів працівник зможе підтвердити здійснені витрати?
 

Бухгалтеру / Податки і збори

Оподаткування надміру витрачених у відрядженні та неповернутих коштів

Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно зі звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок установи, що їх надала, у встановленому законодавством порядку (абз. 1 п. 11 розд. II Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59).Алгоритм розрахунку податку, наведений у новій формі звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, передбачає утримання ПДФО із сум надміру витрачених та не повернутих в установлені законодавством терміни коштів. Чи оподатковувати такі суми військовим збором?
 

Просмотреть еще статьи на тему "Алгоритм".


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook