Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы151

Материалы слушателям курсов: "151"

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для Украины

1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины

1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины

1С:Предприятие 8.2 / Разработчикам

Бухгалтеру

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри

1С:Предприятие 7.7 / Бухгалтерский учет для Украины / Проведение бухгалтерских операций

Учет операций по расчетному счету

В бухгалтерии предприятия все операции по расчетному счету отражены в выписках, предоставляемых банком за те дни, в которые проходили движения по расчетному счету - поступления или списания. Сами банковские выписки не несут полной информации, достаточной для отражения движений по расчетному счету в бухгалтерском учете.
 

1С:Предприятие 7.7 / Производство Услуги Бухгалтерия для Украины / Вопросы по программе

Необходимо ли дублировать информацию в справочниках "Инвестиции" и "Необоротные активы" при приходовании и введении в эксплуатацию необоротных активов?

Необходимости в дублировании содержимого справочника "Необоротные активы" в справочнике "Инвестиции" нет. Минимально достаточно по одному элементу справочника "Инвестиции" для каждого субсчета инвестиций (в типовой конфигурации это субсчета 151-155).
 

1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Ввод начальных остатков

Ввод начальных данных по капитальным инвестициям

Ввод начальных данных по капитальным инвестициям

В статье рассмотрена процедура ввода остатков по капитальным инвестициям. Для ввода начальных остатков рекомендуется использовать специализированную форму ввода остатков (меню Предприятие- Ввод начальных остатков)
 

1С:Предприятие 8.2 / Разработчикам / Общее

Изменение порядка обхода в графической схеме

Изменение порядка обхода в графической схеме

Карта маршрута бизнес-процесса и графическая схема допускают изменение порядка обхода точек маршрута
 

Бухгалтеру / Налог на прибыль

Ставки налога и порядок исчисления налога

Определение понятия ставки налога приведено в п. 25.1 ст.25 НКУ. В соответствии с данной нормой ставкой налога признается размер налоговых начислений на единицу измерения базы налогообложения.Общие положения. Ставки налога. Порядок исчисления налога
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Інші питання

До працівника застосовано дисциплінарне стягнення: як бути з преміюванням

Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України (КЗпП) за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення, як догана та звільнення. Та й стаття 149 КЗпП, що визначає порядок застосування дисциплінарних стягнень, установлює, що за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.Керівник установи наклав на працівника два дисциплінарних стягнення за порушення трудової дисципліни та позбавив премії за один і той самий проступок. Чи правомірні дії керівника?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Державна служба

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Освіта

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Бухгалтеру / Оплата праці та кадри / Охорона здоров’я

Як правильно розрахувати денний заробіток

Середньоденний заробіток визначають з урахуванням положень абзацу першого пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100), — шляхом ділення нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Згідно з пунктом 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці враховують основну заробітну плату, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер, індексацію тощо.Працівники установи перерахують частину заробітку для матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України — таке рішення було прийнято на робочій нараді 03.04.2014 у зв’язку із ситуацією, що склалась в Україні. Як правильно розрахувати денний заробіток і чим він відрізняється від середньоденного?
 

Подписка на новости RSS

Мы на Facebook