Меню


Курсы СтимулСправочникСтатьиКарьерный рост

Пишемо курсову роботу правильно

Пишемо курсову роботу правильно

Щоб почати писати курсову роботу необхідно морально налаштуватись. Це дуже творчий та об`ємний процес, який проходить майже кожен студент в університеті. Найголовніше в курсовій роботі під час її створення - це формування та розвиток у студента різного типу мислення (як логічного, так і абстрактного, у кого як), самостійне дослідження, опрацювання та аналіз теми.

При створені роботи студент може показати своє уміння працювати з різними літературними джерелами та різноманітними сайтами, уміти підбирати правильну та точну інформацію, логічно та чітко формулювати свої думки, вірно застосовувати теоретичні знання з даної дисципліни та обґрунтовано робити свої висновки. Студент повинен виконувати роботу у відповідності до завдання та мети. Керівник роботи має проводити консультації та контролювати виконання завдання студентом за графіком, не підказувати, а навести студента на правильну думку.

Науковість та творчість в роботі повинна «зашкалювати», має бути творчий підхід до даної теми, студент повинен уміти робити висновки. Всі розділи роботи та матеріал з ілюстраціями повинні бути між собою пов`язані.

Робота має відповідати вимогам, таким як, правильність та цілісність оформлення, грамотність. Надрукована робота має бути акуратна, без «слів-паразитів». В ній повинна бути якісна графіка та ілюстрація, яка підходить до теми, та не повинно бути орфографічних помилок, а щоб їх не було, потрібно декілька раз перечитати свою роботу.

Щоб робота була якісною, потрібно витримати заданий керівником обсяг курсової роботи. Якщо є перебільшення в поданій роботі, то це може показати, що студент не дуже добре орієнтується в матеріалі, він не вміє вибрати головне. Але і малий обсяг роботи не дозволяє розкрити тему.

Курсова робота виконується на основі однієї теми, що запропонував керівник, або студент обрав самостійно. Теми роботи не повинні повторюватись в групі. Перелік тем курсових робіт може міститись у додатку до методичних вказівок. Якщо студент хоче обрати іншу тему, то він повинен обговорити це з керівником.

Щоб написати якісну курсову роботу потрібно ретельно і обмірковано підбирати літературні джерела. Після підбору літератури потрібно починати її вивчення та відокремлення головного. Якісне написання роботи забезпечується використанням не одного літературного джерела або інтернет - ресурсу.

Потрібно чітко дотримуватись термінів виконання роботи, вчасно її закінчити, враховувати зауваження керівника, потім усунути певні недоліки, здати роботу та захистити.

Загальний обсяг роботи визначає сам керівник. Оформлення курсової роботи починається звичайно з титульної сторінки, де вказують назву університету, тему роботи, ініціали студента та керівника, назву дисципліни, групу, рік. Після заповнення бланка, студент починає готувати зміст, який повинен бути цілісним та обґрунтованим (для полегшення подальшої роботи). Після змісту йде вступ, в якому визначається актуальність даної теми. Курсова робота має в основному три розділи, в одному з яких описуються теоретичні підходи, щодо реалізації заданої теми на світовому досвіді.

Певні заголовки та розділи в роботі повинні виділятись різними інтервалами. Кожна сторінка, крім титульної, обов`язково має бути пронумерована, в роботі повинні бути присутні таблиці та ілюстрації. Якщо робота правильно оформлена, грамотна, в ній присутні вступ, усі розділи, висновок, використана література, то роботу можна віддавати на захист. Роботу потрібно здати у встановлений керівником термін. Захист роботи студента проводиться до початку сесії перед керівником. Коли приходить час захисту роботи, студент повинен уміти відповісти на усі задані питання керівника, вміти орієнтуватись у своїй роботі та в темі курсової.

Можна зробити висновок, що при опрацюванні курсової робити, студент повинен уміти правильно підібрати джерела, з яких він буде черпати потрібну йому інформацію. Робота повинна бути грамотно оформлена, без орфографічних помилок. В ній мають бути присутні та розкриті усі розділи. При захисті студент має гідно та без проблем відповісти на всі задані питання керівника (якщо він робив її сам). Отже, курсова робота – це досить важкий творчий процес, який потрібно заздалегідь продумати, грамотно оформити та розкрити суть теми. При оцінюванні роботи керівник буде оцінювати якість роботи. Я вважаю, кожен студент має пройти через це - написати курсову роботу (для розвитку всіх своїх типів мислення). Це дуже цікавий та розвиваючий для мислення процес.

Шевченко Ю. В.


Нас находят: титулка курсової роботи, висновок до курсової роботи, як треба правильно написати курсову роботу, титульна сторінка курсової роботи с Впум


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook