Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруВласні надходження

Бухгалтеру /
Власні надходження

Оглавление

Благодійна допомога органу державної влади: чи можливо

Комерційна установа у зв’язку з ліквідацією виявила бажання передати на баланс центральному органу виконавчої влади (територіальний орган Пенсійного фонду України) матеріальні цінності. Чи може ЦОВВ прийняти такі цінності?

 

Комерційна установа у зв’язку з ліквідацією виявила бажання передати на баланс центральному органу виконавчої влади (територіальний орган Пенсійного фонду України) матеріальні цінності. Чи може ЦОВВ прийняти такі цінності?

Запитання не просте, і ось чому.

Так, бюджетні установи мають право отримувати благодійні внески, гранти та дарунки. Утім, стосується це лише бюджетних установ, визначених Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженим постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222 (далі — Порядок). На органи державної влади дія Порядку не поширюється.

На відміну від бюджетних установ забезпечення органів державної влади має свою особливість — органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік (абз. 1 ст. 2 Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 30.06.1999 № 783-XIV). Це означає, що органи державної влади не можуть одержувати благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб.

До того ж існує пряма заборона на одержання послуг і майна органами державної влади. Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон про корупцію) органам державної влади забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України. Зауважимо, що вказана норма не поширюється на державні та комунальні установи.

Фактично частина третя статті 8 Закону про корупцію суперечить частині першій статті 17 цього ж Закону. Адже, з одного боку, у власність держави (яку представляють особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) можуть переходити одержані дарунки, а з іншого — державному органу заборонено одержувати безоплатно послуги та майно. Щоправда, уточнення «крім випадків передбачених законом…» дає підстави говорити про можливість для певних органів все ж таки одержувати кошти та інші надходження безоплатно. Зокрема, Законами України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII, «Про основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII, передбачена можливість одержувати спонсорську та благодійну допомогу тощо.

Однак якщо такої вказівки у законі, який визначає засади діяльності відповідного органу (наприклад, Закони України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV) немає, то застосовується заборона, установлена частиною першою статті 17 Закону про корупцію.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=blagodiyna-dopomoga-organu-derzhavnoi-vladi-chi-mozhlivo


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook