Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Доплата кухарю за використання в роботі дезінфікувальних засобів

У харчоблоці дошкільного навчального закладу працюють кухарі і підсобні робітники, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби. Чи можна установити кухарям доплату за використання в роботі таких засобів?

 

У харчоблоці дошкільного навчального закладу працюють кухарі і підсобні робітники, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби. Чи можна установити кухарям доплату за використання в роботі таких засобів?

Згідно з підпунктом «ґ» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 працівникам навчальних закладів, установ освіти за використання в роботі дезінфікувальних засобів установлюється доплата у розмірі 10% посадового (місячного) окладу.

Установлюють таку доплату працівникам, які застосовують у роботі дезінфікувальні засоби. Підтвердженням саме застосування буде наявність таких засобів в обліку. При цьому проводити атестацію робочих місць не потрібно .

Доплату за використання в роботі дезінфікувальних засобів отримують працівники незалежно від займаної посади, для яких посадовими обов’язками передбачене використання у роботі дезінфікувальних засобів. Конкретний перелік посад працівників, яким установлюється така доплата, затверджують у колективному договорі, а виконання робіт з використанням дезінфікувальних засобів передбачають у посадових обов’язках працівників.

Пунктом 6 розділу «Загальні положення» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 (далі — Довідник кваліфікаційних характеристик), установлено, що конкретний перелік посадових обов’язків працівників визначається посадовими інструкціями, які розробляють і затверджують на основі Довідника кваліфікаційних характеристик установи, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників та особливості штатного розпису закладу установи, організації.

Такі посадові інструкції мають відображати повний перелік завдань та обо­в’язків, повноважень, відповідальності, містити чіткі визначення. За потреби завдання та обов’язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи тієї професії, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов’язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. Водночас усі посадові інструкції, які розробляють в установах повинні бути взаємопов’язаними, аби не допускати дублювання в роботі працівників.

Варто зазначити, що кваліфікаційною характеристикою професії «Кухар», що міститься у Випуску 65 «Торгівля та громадське харчування» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України від 30.11.1999 № 918, не передбачено виконання кухарем робіт з прибирання та миття. А згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик роботи з прибирання санітарно-побутових приміщень, миття підлоги, вікон, тари, посуду, деталей та виробів виконує підсобний робітник.

Отже, якщо в ДНЗ працюють підсобні робітники, які використовують в роботі дезінфікувальні засоби, і, відповідно, в посадовій інструкції кухаря не передбачено виконання робіт із прибирання та миття, то підстав для встановлення доплати кухарю за використання в роботі дезінфікувальних засобів немає.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=doplata-kukharyu-za-vikoristannya-v-roboti-dezinfikuvalnikh-zasobiv, Яким законом україни керується доплата 10% кухарю за роботу з дез засобами, Які докум потрібні для доплати кухарю в розм 12 процент, обов\язки і права кухаря в днз, доплати кухарю, Чи належиться доплата 10% кухареві за роботу з дeз засобами


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook