Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Контингент учнів у групі зменшився: чи зміниться зарплата викладача

У професійно-технічному навчальному закладі протягом січня — березня зменшився контингент учнів у групі з 21 до 19 осіб. Чи зміниться розмір доплати за класне керівництво викладачу, якого призначено класним керівником цієї групи?

 

У професійно-технічному навчальному закладі протягом січня — березня зменшився контингент учнів у групі з 21 до 19 осіб. Чи зміниться розмір доплати за класне керівництво викладачу, якого призначено класним керівником цієї групи?

Основним документом , який регламентує діяльність класного керівника професійно-технічного навчального закладу, є Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434.

Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади викладачів професійно-технічних навчальних закладів установлені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102). Зокрема, доплату за класне керівництво передбачено пунктом 36 Інструкції № 102.

Тож як зазначено в абзаці четвертому пункту 36 Інструкції № 102, додаткова оплата за класне керівництво у професійно-технічних навчальних закладах, крім вечірніх (змінних) професійно-технічних навчальних закладів (відділень, груп) і професійно-технічних навчальних закладів при виправно-трудових установах Міністерства внут­рішніх справ, становить 20% ставки заробітної плати (посадового окладу).

У професійно-технічних навчальних закладах, де в групах налічується менше 20 осіб, встановлюють оплату за класне керівництво в розмірі 50% від відповідних розмірів доплат, установлених пунктом 36 Інструкції № 102.

Зауважимо, що перерахунок розміру доплат за класне керівництво у зв’язку зі зміною кількості учнів протягом навчального року не здійснюється, за винятком випадків, коли тарифікацію педагогічних працівників проводять на початок першого та другого півріч (абз. 3 п. 38 Інструкції № 102). Обсяг навчального навантаження визначають один раз на рік окремо за півріччями відповідно до абзацу четвертого пункту 63 Інструкції № 102 педагогічним працівникам шкіл, шкіл-інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях) і викладачам педучилищ.

Водночас абзацом шостим пункту 63 Інструкції № 102 встановлено, що навчальне навантаження викладачам вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається один раз на рік до початку навчального року.

Отже, при зменшенні контингенту учнів у групі професійно-технічного навчального закладу викладачу мають виплачувати 100% встановленого при тарифікації на початку року розміру доплати за класне керівництво.


Нас находят: з чим повьязано зменшення контингенту учнів птнз


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook