Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриІнші питання

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Інші питання

Матеріальна допомога на оздоровлення звільненому працівнику: чи виплачувати

Районна лікарня протягом 2015 року не мала фінансової можливості виплачувати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки. У жовтні 2015 року за рішенням сесії районної ради їй виділено додаткові кошти за КЕКВ 2110. Чи може наразі районна лікарня виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення звільненому працівнику, якому під час надання щорічної відпустки у 2015 році така допомога не виплачувалася?

 

Районна лікарня протягом 2015 року не мала фінансової можливості виплачувати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки. У жовтні 2015 року за рішенням сесії районної ради їй виділено додаткові кошти за КЕКВ 2110. Чи може наразі районна лікарня виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення звільненому працівнику, якому під час надання щорічної відпустки у 2015 році така допомога не виплачувалася?

Оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери регулює постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Відповідно до пункту 4 Постанови № 1298 керівники бюджетних установ, закладів та організацій мають право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, зокрема:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

На виконання Постанови № 1298 для оплати праці працівників сфери охорони здоров’я розроблені Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519). Пункт 5.11 Умов № 308/519 також установлює право керівників закладів охорони здоров’я надавати працівникам матеріальну допомогу, у т. ч. на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання .

Зауважимо, що на вимогу частини першої статті 51 Бюджетного кодексу України керівники закладів охорони здоров’я можуть утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

Як бачимо, керівник закладу охорони здоров’я має право надавати матеріальну допомогу тільки працівникам цього закладу в межах фонду заробітної плати.

Тепер повернімося до нашого запитання. В описаній ситуації керівник закладу охорони здоров’я не надавав матеріальної допомоги на оздоровлення, у т. ч. і звільненому працівнику, саме через відсутність коштів на зазначені виплати у фонді заробітної плати. Тобто він діяв, цілком дотримуючись вимог законодавства . Натомість кошти, виділені закладу охорони здоров’я у жовтні 2015 року додатково за КЕКВ 2110 «Оплата праці», мають бути спрямовані на оплату праці лише тих працівників, які працюють в цьому закладі на момент отримання таких коштів.


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook