Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОхорона здоров’я

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Охорона здоров’я

Матеріальна допомога працівникам централізованих бухгалтерій та управлінь технічного нагляду

Чи мають право на отримання матеріальної допомоги, у т. ч. на оздоровлення, працівники централізованих бухгалтерій, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій та інших підрозділів, створених при відділах, управліннях освіти?

 

Чи мають право на отримання матеріальної допомоги, у т. ч. на оздоровлення, працівники централізованих бухгалтерій, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій та інших підрозділів, створених при відділах, управліннях освіти?

Оплату праці працівників бюджетної сфери регулює, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Підпункт «б» пункту 4 Постанови № 1298 наділяє керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, правом надавати працівникам в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, матеріальну допомогу, в т. ч. на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Водночас для працівників відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях та відділах, така виплата передбачена підпунктом 2 пункту 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про впорядкування умов оплати праці працівників конт­рольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад» від 17.10.2005 № 328.

Матеріальну допомогу працівникам надають за рішенням керівників структурних підрозділів, а керівникам цих підрозділів — з дозволу органу вищого рівня. Зауважимо, що матеріальна допомога не є обов’язковою виплатою. Її можуть надавати у разі щорічної відпустки (як-то матеріальну допомогу на оздоровлення), скрутного матеріального становища, народження дитини, для лікування, реабілітації, поховання тощо. Виплачують матеріальну допомогу відповідно до положення, що діє у зазначених структурних підрозділах і є додатком до колективного договору.

Розмір матеріальної допомоги працівнику не може перевищувати ставки його посадового окладу (заробітної плати). Виняток передбачений лише для матеріальної допомоги на поховання .

Тож з урахуванням положень колективного договору та фінансових можливостей відповідного бюджету у розрахунках до кошторису передбачають розміри окремих видів матеріальної допомоги, яку надаватимуть працівникам. Варто зазначити, що на виплату матеріальної допомоги може бути спрямована також економія фонду заробітної плати, яка склалася в цих структурних підрозділах за певний період.

Оскільки строки виплати такої допомоги нормативними актами не встановлені, керівники визначають їх самостійно (скажімо, допомогу на оздоровлення надають одночасно зі щорічною основною відпусткою працівника).

Для отримання матеріальної допомоги працівник подає заяву, в якій вказує причину надання йому матеріальної допомоги. Засвідчена підписом керівника структурного підрозділу заява є підставою для оформлення розпорядчого документа про надання працівнику матеріальної допомоги (у якому обов’язково зазначають пункт колективного договору, відповідно до якого надається матеріальна допомога, та її суму).


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook