Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруНеоборотні активи і запаси

Бухгалтеру /
Необоротні активи і запаси

Оглавление

На основні засоби повністю нараховано знос: чи може їх переоцінити комісія

На балансі установи обліковуються основні засоби. Попри те, що їх залишкова вартість дорівнює нулю, вони продовжують використовуватися. Керівник установи прийняв рішення про переоцінку таких основних засобів. Чи може переоцінку основних засобів провести комісія, створена в установі?

 

На балансі установи обліковуються основні засоби. Попри те, що їх залишкова вартість дорівнює нулю, вони продовжують використовуватися. Керівник установи прийняв рішення про переоцінку таких основних засобів. Чи може переоцінку основних засобів провести комісія, створена в установі?

Відповідно до пункту 3 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України (Мінфін) від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121), якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу, то установа може прийняти рішення про переоцінку цього об’єкта.

Методика проведення переоцінки основних засобів визначена розділом VII Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Метод­рекомендації до НП(с)БОДС 121).

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінену залишкову вартість визначають додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначають ліквідаційну вартість (п. 5 розд. ІІІ НП(с)БОДС 121, п. 4 розд. VII Методрекомендацій).

Водночас у Методрекомендаціях до НП(с)БОДС 121 норм, які б регулювали створення установою комісії з проведення переоцінки основних засобів та визначення їх ліквідаційної вартості, ми не знаходимо.

Можливість визначення комісією, створеною за наказом керівника установи, ліквідаційної вартості основних засобів у разі, коли залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, з’явилася завдяки роз’ясненню Мінфіну, наданому у листі від 07.04.2015 № 31-11420-07-5/12145. (Лист опубліковано у тижневику «Головбух:БЮДЖЕТ» № 15/2015 на с. 35. — Прим. ред.)

Тобто створена в установі комісія може прийняти рішення про те, що справедливу вартість об’єкта основного засобу, який продовжує використовуватися, визначити неможливо чи недоцільно. Потрібно обчислити лише ліквідаційну вартість, і на цю суму збільшити первісну вартість такого об’єкта.

Отже, можемо зробити висновок, що комісія може провести переоцінку об’єктів основних засобів у разі, якщо їх залишкова вартість дорівнює нулю, а вони продовжують використовуватися. Повноваження такої комісії для оптимальної організації її роботи установа визначає у положенні про облікову політику*.

* Зразок положення про облікову політику див. у публікації В. Іщенко «Упорядковуємо облікову політику та організацію бухгалтерського обліку» тижневика «Головбух:БЮДЖЕТ» № 08/2015 на с. 6 (прим. ред.).

Подписка на новости RSS

Мы на Facebook