Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруНеоборотні активи і запаси

Бухгалтеру /
Необоротні активи і запаси

Оглавление

На основні засоби повністю нараховано знос: чи нараховувати амортизацію

На балансі установи обліковуються основні засоби, на які нараховано 100%-овий знос. Ці основні засоби установа продовжує використовувати. Чи нараховувати на них амортизацію?

 

На балансі установи обліковуються основні засоби, на які нараховано 100%-овий знос. Ці основні засоби установа продовжує використовувати. Чи нараховувати на них амортизацію?

Варто зазначити, що прямої відповіді на це запитання нормативні акти з бухобліку, у т. ч. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121), не містять. Є лише загальна норма. А саме, згідно з пунктом 1 розділу ІV НП(с)БОДС 121 амортизації підлягає вартість, що амортизується.

Тож цілком логічно, що об’єкт основних засобів, у якого є залишкова вартість , яка дорівнює нулю, не має вартості, що амортизується.

Амортизацію нараховують протягом типового строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, який, як показує практика, може бути меншим від дійсного строку їх служби. За таких умов первісна (переоцінена) вартість основного засобу повністю буде перенесена на витрати. Але ж об’єкт не втратив своєї корисності та продовжує виконувати заплановані функції.

Виходом із подібної ситуації може бути проведення своєчасних та об’єктивних переоцінок основних фондів. Утім, можливість за певних умов не нараховувати амортизацію на основні засоби, на які нараховано 100%-овий знос та які продовжують використовуватися, з’явилась завдяки роз’ясненню Міністерства фінансів України (Мінфін), наданому у листі від 07.04.2015 № 31-11420-07-5/12145. (Лист опубліковано у тижневику «Головбух:БЮДЖЕТ» № 15/2015 на с. 35. — Прим. ред.)

У цьому листі зазначено, що для об’єктів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, що продовжують використовуватися, обов’язково визначають ліквідаційну вартість.

Згідно з пунктом 1 розділу V Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації), ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Також у листі читаємо, що у разі якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, дорівнює нулю, а визначити справедливу вартість неможливо або недоцільно, для такого об’єкта визначається ліквідаційна вартість, на суму якої збільшується його первісна вартість. При цьому вартість цього об’єкта, яка амортизується, дорівнює нулю.

Тож умовою, що дає право бюджетній установі не нараховувати амортизацію на основні засоби, на які нараховано 100%-овий знос, є те, що вартість об’єкта основного засобу, яка амортизується, дорівнює нулю. І спричинена вона неможливістю або недоцільністю визначення справедливої вартості такого об’єкта.

А оскільки вартість об’єкта основних засобів, що амортизується дорівнює нулю, то і амортизацію на такі основні засоби не нараховують.


Нас находят: Визначити ліквідаційну вартість згідно рекомендаціям з обліку основних засобів державного сектору


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook