Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруНеоборотні активи і запаси

Бухгалтеру /
Необоротні активи і запаси

Оглавление

Списуємо непридатні основні засоби

На балансі бюджетної установи обліковуються основні засоби (навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети), які є морально та фізично зношеними, непридатними для подальшого використання. Яка схема списання таких основних засобів?

 

На балансі бюджетної установи обліковуються основні засоби (навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети), які є морально та фізично зношеними, непридатними для подальшого використання. Яка схема списання таких основних засобів?

Механізм списання майна для установ та організацій, а також установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук і галузевих академій наук, визначений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314 (далі — Порядок № 1314). Бюджетна установа повинна діяти за такою схемою:

1) утворюємо комісію із списання основних засобів (далі — комісія) для встановлення факту непридатності основних засобів (далі — ОЗ) і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання інакше, а також для оформлення документів на їх списання (п. 9 Порядку № 1314);

2) за результатами роботи складаємо протокол засідання комісії, до якого додаємо: акт інвентаризації ОЗ, що пропонується до списання; акти технічного стану ОЗ, що пропонується до списання; акти на списання ОЗ; інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності) (п. 14 Порядку № 1314);

3) отримуємо від суб’єкта управління рішення про надання згоди на списання ОЗ (п. 5 Порядку № 1314);

4) складаємо «Акт про списання основних засобів» за типовою формою ОЗ-3 (бюджет) згідно з Інструкцією зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997 № 125/70. Перший примірник акта передаємо до бухгалтерії, другий — матеріально відповідальній особі, що є підставою для здачі на склад матеріалів, які утворилися в результаті списання ОЗ. Вартість таких ОЗ відображаємо в акті за розділом «Розрахунок результатів списання об’єкта»;

5) відображаємо господарські операції в обліку кореспонденцією субрахунків згідно із Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61:

№ з/пЗміст господарської операціїКореспонденція субрахунків
Д-тК-т1Списуємо ОЗ, які стали непридатними на підставі виправдних документів4011092Списуємо нарахований знос1314013Оприбутковуємо суми вартості матеріалів, які утворилися у результаті списання ОЗ239364323711364323

6) заносимо записи до меморіального ордера № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за формою № 438-авт (бюджет) згідно із Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68. Кореспонденцію рахунків переносимо до книги «Журнал-головна»;

7) не пізніше останнього робочого дня місяця складаємо та подаємо до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі, що наведена в додатку 34 (п. 11.16 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407).


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=spisuemo-nepridatni-osnovni-zasobi, Списати як не придатні для подальшого використання, непридатний для використання засі, акт про непридатність основних засобів, порядок 1314 списання основних засобів бюджетних установ


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook