Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруБухгалтерський облік

Бухгалтеру /
Бухгалтерський облік

Оглавление

Обліковуємо витрати з переустановлення кондиціонера

Як правильно обліковувати витрати з переустановлення кондиціонера в іншому приміщенні?

 

Як правильно обліковувати витрати з переустановлення кондиціонера в іншому приміщенні?

У разі переустановлення кондиціонера (його перенесення з одного приміщення до іншого) витрати з його демонтажу та монтажу є поточними витратами. Пояснимо чому.

Кондиціонер є об’єктом основних засобів (далі — ОЗ), що вже визнаний активом. Після первісного визнання цього об’єкта ОЗ як активу його облік ведуть за первісною вартістю (абз. 2 п. 11 розд. ІІ Національного положеня (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202; далі — НП(с)БОДС 121).

Витрати з демонтажу та монтажу кондиціонера — це витрати на утримання об’єкта основних засобів, які проводять для відновлення або підтримання бюджетною установою майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта ОЗ. Тож вони визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені (п. 2 розд. ІІІ НП(с)БОДС 121).

Послуги з демонтажу та монтажу кондиціонера, якщо їх вартість не відноситься до збільшення вартості необоротних активів, оплачують за кодом економічної класифікації видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» відповідно до підпункту 30 пункту 2.2.4 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=oblikovuemo-vitrati-z-pereustanovlennya-konditsionera, Монтаж кондиционерів на витрати списуємо?, витрати на демонтаж оз


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook