Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруОплата праці та кадриОсвіта

Бухгалтеру /
Оплата праці та кадри /
Освіта

Оплачуємо працю звукорежисеру позашкільного навчального закладу

Якими нормативними документами користуватися при встановленні тарифного розряду звукорежисеру у позашкільному навчальному закладі?

 

Якими нормативними документами користуватися при встановленні тарифного розряду звукорежисеру у позашкільному навчальному закладі?

Згідно з пунктом 2 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102), умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та робітників структурних підрозділів та окремих працівників освіти, для яких вони не передбачені Інструкцією № 102, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства і виробництва.

Звукорежисер є працівником галузі культури. Робота особи на цій посаді оплачується на умовах і в порядку, передбачених нормативно-правовими актами Міністерства культури і туризму України, а саме: наказом «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745 (далі — Наказ № 745).

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 посаду звукорежисера віднесено до професіоналів (код професії 2455.2).

Посадові оклади цієї категорії працівників визначають виходячи з розмірів посадових окладів, установлених для фахівців відповідної категорії. Посадовий оклад працівнику , який обіймає посаду звукорежисера, установлюється залежно від тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС), а саме: у межах 9–11-го тарифних розрядів (додаток 2 до Наказу № 745).

Посадові оклади працiвникiв за розрядами тарифної сітки визначають з урахуванням їх професійної кваліфікації. Зазначені працівники підлягають атестації, яка проводиться в закладах культури відповідно до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44. За підсумками атестації їм присвоюється відповідний кваліфікаційний розряд, згідно з яким керівник закладу встановлює посадовий оклад.

Отже, посадовий оклад працівнику, про якого йдеться у запитанні, визначається відповідно до Наказу № 745, а його конкретний розмір встановлює керівник позашкільного навчального закладу.


Нас находят: https://stimul kiev ua/materialy htm?a=oplachuemo-pratsyu-zvukorezhiseru-pozashkilnogo-navchalnogo-zakladu


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook