Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруБухгалтерський облік

Бухгалтеру /
Бухгалтерський облік

Оглавление

Основні засоби не експлуатуються: чи нараховувати амортизацію

У бюджетній установі обліковується літній табір, що на дату балансу не експлуатується. Чи нараховувати на нього амортизацію?

 

У бюджетній установі обліковується літній табір, що на дату балансу не експлуатується. Чи нараховувати на нього амортизацію?

Нараховувати амортизацію на літній табір, що на дату балансу не експлуатується, не потрібно у разі його консервації. Пояснимо чому.

Згідно з пунктом 3 розділу ІV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України (Мінфін) від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121), амортизацію нараховують протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняють на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Утім, варто пам’ятати, що на вимогу статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.2015 № 996, підставою для прийняття рішення про призупинення нарахування амортизації має бути первинний документ.

Окрім правильного оформлення рішення, важливою є й сама процедура консервації. Як передбачено пунктами 6, 7 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1997 № 1183 (далі — Положення про консервацію), консервацію основних засобів установа проводить відповідно до проекту консервації та на підставі рішення (наказу) керівника установи.

Нагадаємо, що Положення про консервацію обов’язкове для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також засновані на державній власності, для інших — воно носить рекомендаційний характер. Якщо ж порядок консервації, наприклад комунального майна, власник такого майна не затвердив — установі варто затвердити власне положення, за основу якого взяти Положення про консервацію.

Відповідно до пункту 10 Положення про консервацію керівник установи створює та очолює комісію з питань проведення консервації основних засобів, яка після прийняття рішення про консервацію складає Акт про тимчасове виведення основних засобів з виробничого процесу та їх консервацію (додаток № 1 до Положення про консервацію; далі — Акт).

З моменту консервації літнього табору та на підставі Акта нарахування амортизації припиняється.


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

Мы на Facebook