Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалыБухгалтеруРозрахунки з контрагентами

Бухгалтеру /
Розрахунки з контрагентами

Оглавление

Інвентаризація розрахунків не проведена: можливі наслідки

Бюджетна установа відповідно до наказу керівника перед складанням річної звітності щорічно проводила інвентаризацію матеріальних цінностей. А от інвентаризацію розрахунків — не проводила. За результатами ревізії фінансово господарської діяльності установи фінінспектори зазначили це, як порушення, і склали протокол про адміністративне правопорушення на керівника установи. Чи правомірні дії фінінспекторів?

 

Бюджетна установа відповідно до наказу керівника перед складанням річної звітності щорічно проводила інвентаризацію матеріальних цінностей. А от інвентаризацію розрахунків — не проводила. За результатами ревізії фінансово господарської діяльності установи фінінспектори зазначили це, як порушення, і склали протокол про адміністративне правопорушення на керівника установи. Чи правомірні дії фінінспекторів?

Так, правомірні. Пояснимо чому.

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90 (далі — Інструкція № 90), одним із основних завдань інвентаризації є перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі сум дебіторської та кредиторської заборгованості.

Пунктом 11.1 Інструкції № 90 передбачено, що інвентаризація розрахунків з бюджетом, підзвітними особами, робітниками і службовцями, депонентами та іншими дебіторами і кредиторами полягає у звіренні документів і записів у реєстрах обліку і перевірці обгрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках. Для підтвердження реальної заборгованості, яка обліковується на балансі бюджетної установи на дату проведення інвентаризації, розрахунки з дебіторами і кредиторами звіряються шляхом надання їм актів звірок.

На рахунках розрахунків з дебіторами і кредиторами повинні залишатися тільки узгоджені суми. Якщо до кінця звітного періоду не вдалося усунути виниклі розбіжності або невстановлені розбіжності, то розрахунки з дебіторами та кредиторами показуються кожною зі сторін у своєму балансі в сумах, які виходять із їх бухгалтерських записів і визнані нею вірними (абз. 2 п. 11.2 Інструкції № 90).

Для відображення результатів інвентаризації розрахунків за дебіторською та кредиторською заборгованістю , що знаходиться на обліку установи на момент звітного періоду (інвентаризації), призначений акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (за формою, наведеною у додатку 9 до Інструкції № 90).

В акті зазначають найменування проінвентаризованих субрахунків та суми виявленої неузгодженої дебіторської та кредиторської заборгованості, безнадійних боргів та кредиторської і дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув (абз. 2 п. 11.4 Інструкції № 90).

До акта слід додати довідку (за формою, наведеною у додатку 10 до Інструкції № 90), яку складають у розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. В довідці зазначають найменування та адреси дебіторів та кредиторів, суму заборгованості, за що обліковується заборгованість, з якого часу та на підставі яких документів.

Підпунктом 15 пункту 1.5 Інструкції № 90 визначено, що установи зобов’язані проводити інвентаризацію розрахунків із дебіторами та кредиторами не менше двох разів на рік.

На жаль, ситуація стосовно непроведення установою інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами в установлені строки є типовою. Тому звертаємо вашу увагу, що фінінспектори в актах ревізії непроведення інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами трактують як порушення вимог пунктів 1.4 та 1.5 Інструкції № 90.

А як установлено пунктом 1.10 Інструкції № 90, відповідальність за організацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівник установи. Отже, відповідно до статті 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення законодавства з фінансових питань, а саме несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів, фінінспектори мають право на керівника установи за протоколом про адміністративне правопорушення накласти штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 грн. до 255 грн.).


Подписка на новости RSS

Мы на Facebook